Hozzászólások száma: 414
Ugrás a hírhez Oldalszám: 21
Témakörök > Hírek fórumai > Onlány taxamétert kotyvasztanak a boszorkánykonyhában!!! A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
FBetti 2017.04.30. 17:36:15 / # 347156
Hello Tomajer .. Természetesen nem baj ha átcsiribuzod ide amit kirakok a fészbukra ,hiszen ,,közkincs,, minden iromány és az arra válaszként kapott hatóságok általi pofánkba sz@rás is . Egy kérésem lenne csak ..rakd ki az alap levelet is amire válaszolnak..mert úgy tiszta..és halványan jelölj meg mint elkövetőt ..utálnám ha összekevernének akárkivelbárkivel ..hálaköszönet :D
nosi 2017.04.25. 23:00:40 / # 347117
avatar

Összegezve! Lesz@rja a problémánkat! Oldjuk meg! Nem is számítottam másra! Azért kösz OTSZ! Van az OTSZ mögött tagság? Alapszabály az még nincs! Milyen alapon tárgyal a taxisok nevében? Megnéztem a jelentkezési lapot, a támogatói tagdíjat különböző módon fizethetem! De azt nem tudom mennyit! Mondjuk ezek után nem is érdekel! De azért jó hogy van "érdek képviseletünk"!

tomajer 2017.04.20. 14:01:44 / # 347094

,,Tisztelt..............!

Varga Mihály miniszter úrnak címzett, az online pénztárgépnek a taxis személyszállítási tevékenység során történő használata tárgyában kelt levelét Miniszter úr köszönettel megkapta.

Megkeresésében egyfelől a taxis személyszállítási tevékenységhez alkalmazható online pénztárgépek műszaki adottságaival kapcsolatban fogalmaz meg kifogásokat, másfelől azt sérelmezi, hogy a forgalmazótól, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól nem kapta meg a szükséges tájékoztatásokat. Összességében úgy látja, hogy az elérhető online pénztárgép nem alkalmas a taxiban történő alkalmazásra.

Illetékességből felvettük a kapcsolatot a szakmai államtitkársággal, kérem a felvetett problémákat illetően fogadja szíves tájékoztatásunkat.

A nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: Pénztárgéprendelet) az általános forgalmi adóról szóló törvény felhatalmazásának eleget téve azokat a műszaki követelményeket tartalmazza, amelyek a nyugtakibocsátási kötelezettség gépi kiállítással történő teljesítéséhez, a gépi nyugtaadásra szolgáló pénztárgéppel rögzített adatok állami adóhatóság felé történő adatszolgáltatásának és az állami adóhatóság által a pénztárgépek működése felett gyakorolt felügyeletnek, a közvetlen adatlekérdezéssel megvalósított adatszolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódnak.

Ennek megfelelően a pénztárgéprendelet 3. melléklet GD) pont 2-4 alpontja tartalmazza az akkumulátorra vonatkozó műszaki előírásokat a következők szerint: a hordozható pénztárgépeknek egy akkumulátortöltéssel legalább 300 db (fejlécet és legalább két tételt tartalmazó) nyugta kibocsátására kell alkalmasnak lennie. A pénztárgépnek -5 és +40 °C közötti hőmérséklet-tartományban hibátlanul kell működnie, figyelembe véve a „csepegő víz” elleni védettséget is. A hordozható pénztárgépbe épített ún. adóügyi ellenőrző egység (a továbbiakban: AEE) akkumulátorának akkumulátorának képesnek kell lennie az AEE működését biztosítani a hordozható pénztárgép saját akkumulátorról történő működése alatt. Amennyiben az AEE működése az akkumulátorának alacsony töltöttsége miatt nem biztosítható, a pénztárgépnek blokkolt állapotba kell kerülnie az AEE zavartalan működésének helyreállásáig. Az előírt akkumulátoros üzemidők csökkenése nélkül a pénztárgép és az AEE működhet közös akkumulátorról is.

A hordozható pénztárgép akkumulátorának töltésére vonatkozó útmutatót (is) a pénztárgép kezelői leírása tartalmazza, amelyet a Pénztárgéprendelet 62. § (4) bekezdése szerint a pénztárgép értékesítésekor a forgalmazó köteles a vevő (üzemeltető) részére átadni. Az abban foglaltak betartása különös jelentőséggel bír abból a szempontból, hogy a készülék akkumulátora tekintetében az előírt fenti paraméterek teljesüljenek.

Ugyanakkor – a kivitelezési lehetőségek keretei között – az online pénztárgép forgalmazók hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy – a Pénztárgéprendeletben foglaltak betartása mellett – az online pénztárgépet hogyan alakítják ki, így például

mekkora az online pénztárgép tömege,
milyen módon fér el a többi eszköz mellett a taxis gépjárműben,
milyen tartószerkezet kapcsolódik hozzá,
van-e belső világítása az éjszakai üzemmódban való használathoz.


A Pénztárgéprendelet 5. § (1) bekezdése alapján a pénztárgép forgalmazását a Kormányhivatal akkor engedélyezi, ha a pénztárgép megfelel a rendeletben meghatározott valamennyi műszaki követelménynek és ezt a típusvizsgálat igazolja.

A Nemzetgazdasági Minisztérium a pénztárgép-forgalmazók tekintetében szakmai felügyeleti jogkörrel nem rendelkezik; amennyiben az Ön által vásárolt, engedélyezett pénztárgép a pénztárgéprendelet által előírt műszaki követelménynek nem felel meg, illetve úgy érzi, hogy nem kapott megfelelő tájékoztatást a készülék használatával kapcsolatban, panasszal fordulhat a forgalmazóhoz, illetve végső soron a területileg illetékes járási hivatalhoz (elérhetőségeket itt találhat: http://jarasinfo.gov.hu/).

Tájékoztatom arról is, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 176/F. § (1) bekezdése alapján a pénztárgép forgalmazásával, szervizelésével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott kötelezettségeket - a kötelezettség fennállása alatt és az azt követő ötödik naptári év végéig - az állami adó- és vámhatóság ellenőrzi. Ugyanezen (3) és (5) bekezdés szerint, az állami adó- és vámhatóság a forgalmazó, a szerviz vagy más személy ellenőrzése során talált pénztárgépet vizsgálat céljából átvételi elismervény ellenében legfeljebb 15 napra bevonhatja, ha a pénztárgéppel történő visszaélés gyanúját észleli, és a tényállás másként nem tisztázható. A bevont pénztárgépet az állami adó- és vámhatóság annak megállapítása érdekében, hogy a pénztárgép megfelel a jogszabályban meghatározott műszaki követelményeknek (a továbbiakban: ellenőrző vizsgálat), átadja a készüléket engedélyező hatóság részére. Ha az ellenőrző vizsgálat eredményeként megállapítást nyer, hogy a pénztárgép a jogszabályban meghatározott követelményeknek nem felel meg, és ez befolyásolja az adózással összefüggő funkciókat és a hiba, hiányosság nem küszöbölhető ki, vagy azt az arra kötelezett az előírt határidőn belül nem teljesíti, az engedélyező hatóság határozattal előírja a pénztárgép engedélyező hatóság részére történő leadását. A leadott pénztárgépet az engedélyező hatóság megsemmisíti, amiről az állami adó- és vámhatóságot értesíti. Az eljárás eredményeképpen végső soron a pénztárgép forgalmazási engedélyének visszavonására is sor kerülhet.

Levelében kifejti, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatását is hiányosnak tartja. Kérem, hogy a konkrét esetre hivatkozva, akár a releváns dokumentumok becsatolásával szíveskedjék panaszát előadni annak érdekében, hogy kivizsgálhassuk azt.

Tájékoztatom, hogy a taxis személyszállítási igények figyelembe vétele érdekében egyeztettünk az Országos Taxis Szövetséggel a jogszabályi rendelkezések kialakítása során.

A levelében megfogalmazott észrevételeket nagyon hasznosnak tartjuk. Jelenleg is felülvizsgáljuk a taxis személyszállítási tevékenységre vonatkozó szabályozást a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal együttműködve, amely során igyekszünk az Ön által felvetett hiányosságok jogi megoldását is megtalálni.

Kérem tájékoztatásom szíve elfogadását.

Üdvözlettel:

Király Krisztina

Vezető-tanácsos

Miniszteri Kabinet

Miniszteri Titkárság

Nemzetgazdasági Minisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2-4. I. emelet 144.

E-mail: krisztina.kiraly@ngm.gov.hu,,

tomajer 2017.04.07. 09:52:42 / # 347036

Rászáll a taxishiénákra a NAVA taxishiénák kiszűrését is segítheti az online pénztárgéprendszer – mondta Tamásné Czinege Csilla, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) helyettes államtitkára az MTI-nek.

Magyarázata szerint a revizorok a rendszám beütésével laptopjukról azonnal ellenőrizhetik, hogy a gépjármű tulajdonosa bejelentett adózó-e, rendelkezik-e online pénztárgéppel, ami alapján könnyebben választhatják ki, hogy melyik taxit érdemes ezért ellenőrizni.A helyettes államtitkár hangsúlyozta, az online pénztárgép a gazdaságfehérítés leghatékonyabb eszköze, amely az elektronikus közúti áruforgalom-ellenőrző rendszerrel (ekáer) együtt évi 200-300 milliárd forintot hoz a költségvetésnek.

Az akciózás szezonja jön

Tamásné Czinege Csilla felidézte a legutóbbi akciót, amikor a revizorok a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren várakozó, vélhetően hiénataxisok kocsijába ültek próbaútra. Az ellenőrzésre kiválasztott taxisok nyugtát nem adtak, viszont minden esetben a valós viteldíj többszörösére rúgó tarifát számoltak fel. A vizsgált sofőrök jelentős részének nem volt budapesti taxizáshoz szükséges engedélye, ezért a BKK jelzése alapján a BRFK a rendszámukat levette.

Az idegenforgalmi szezon közeledtével hasonló akciók a társhatóságok együttműködésével folytatódnak – emelte ki a helyettes államtitkár.

Az adóhivatali ellenőrzések célja az utasokat jelentősen megkárosító, magas viteldíjat felszámító, az adójogszabályokat, illetve a személyszállításra vonatkozó szabályokat megszegő taxishiénák kiszűrése. Az ellenőrzések preventív hatása is fontos – hangsúlyozta.

A revizorok rostáján azok a taxisok akadnak fenn, akiknek minimális bevételük van, vagy akiknek nincs is pénztárgépük, ezért az eddigi tapasztalatok alapján azzal számolunk, hogy idővel jövedelmükről szabályosan számot adva fizetik majd meg a közterheket – fogalmazott a helyettes államtitkár.

Megjegyezte azt is, hogy munkatársai segítenek az érintetteknek a megfelelő és legnagyobb megtakarítást biztosító adózási mód kiválasztásában.

tomajer 2017.03.09. 08:54:12 / # 346957
Taxisok Világa magazin

A NAV elnöke hétfőn jelentette be, hogy az adóhatóság ezentúl rendszeresen nyilvánosságra hozza az előre meghatározott ellenőrzési helyszíneket, és kedden meg is jelent az első ADÓtraffipax tájékoztató a hivatal honlapján. Ezek szerint Budapesten mától egy hétig a hetedik kerületi romkocsmákat ellenőrzik, pénteken a Nagyvásárcsarnok árusait, míg jövő héten a belvárosi vendéglátóhelyekre koncentrálnak az ellenőrök. Vidéken főleg a virágárusok és a piaci árusok számíthatnak az adóhatóság látogatására a nőnaphoz kapcsolódóan.

Március 13-tól 17-ig az Országos Étterem Hét rendezvénysorozathoz kapcsolódóan fokozottan ellenőrzi Budapest belvárosában működő vendéglátóhelyeket. Ennek során kiemelt figyelmet fordítanak a bizonylatadási kötelezettség teljesítésére, az alkalmazottak bejelentésének vizsgálatára, valamint az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetésére. Ezzel egy időben a taxis személyszállítóknál is várható hasonló irányú ellenőrzés.

tomajer 2017.02.24. 06:13:20 / # 346895

Mire és kikre koncentrál a NAV 2017-ben?

Az „új filozófia mentén” tevékenykedő adóhivatal az idén többek között a használt gépjárművekkel kereskedőkre, az ingatlan-bérbeadókra, a taxisokra, a csomagküldőkre és fizikaiközérzet-javító szolgáltatást nyújtókra koncentrál.


hacáz 2017.02.23. 19:55:34 / # 346894
avatar
Köszönöm szépen, akkor holnap felhívom a Balázst.
cheater 2017.02.23. 19:12:56 / # 346893

Én úgy tudtam eddig, hogy lehet, sőt, hogy most még olcsóbb.

hacáz 2017.02.23. 17:14:55 / # 346892
avatar
Nem tudja valaki véletlenül, miért nem lehet az online pénztárgépet átíratni???

balagge 2017.02.15. 17:59:07 / # 346842
avatar
Szapannopera forever.Már megint hazudós valaki?
balagge 2017.02.15. 17:49:48 / Módosítva / # 346841
avatar
...vagy képtelen kiszolgálni a forgalmazó a viszonteladókat....Mocskolodásban mindenesetre nincs hiány a cikkben.
cheater 2017.02.13. 16:08:38 / # 346802

Fiktív igazolással trükköznek a taxisok

Bocsánat, előző hozzászólásban a link helytelen és már nem tudtam javítani.

cheater 2017.02.13. 15:44:48 / # 346801

nosi 2017.02.10. 08:39:04 / # 346793
avatar
Van a gépen az összesen billentyű fölött kettővel egy kártya szerű jel, a kártyás fizetésnél azt kell megnyomni az összesen helyett(!) és akkor készpénz helyett ráírja a blokkra, hogy bankkártya.
szabadataxi 2017.02.07. 15:39:40 / # 346787

Zagyva MTI-hír, amelyet az Mfor.hu (ahogy sok más médium) változtatás nélkül lehozott, az Indexnél pedig belebarmolt kicsit az ügyeletes hírszerkesztő, így még nagyobb katyvasz lett belőle. Nem érdemel több szót szerintem.

balagge 2017.02.07. 10:38:27 / Módosítva / # 346786
avatar
http://index.hu/gazdasag/2017/02/07/hatalmasat_kaszaltak_a_taxisok_az_uber_kitiltasaval/
Ezt olvassátok, sokkal jobb! Spoiler veszely : A cikkben nem említik azt az indexes alapvetést, miszerint az uber nem vett el fuvart a taxisoktól. 
tomajer 2017.02.07. 09:03:29 / # 346785
Ezen én is reggel óta gondolkozom :-)
donkihóte 2017.02.07. 06:42:01 / # 346782
avatar

balagge 2017.02.06. 20:23:50 / # 346781
avatar
Nem lehet áttérni, hiszen ha 1x beüzemeltetted onnantól kötelező a használata. Már persze számlázhatsz online, de csak akkor ha az utas számlát kér tőled... ha nem kér akkor megy a online szutyokból a nyugta. Ez nem alternatíva nekünk. Minden egyes útról számlát kéne adnod, ezt a NAV-nál is úgy értékelik, hogy életszerűtlen. Nem várhatod el az összes utasodtól, hogy a célállomásnál megadják az adataikat neked, márpedig e nélkül nem tudsz eleget tenni a számla- és nyugtaadási kötelezettségednek. A számla csak akkor tekinthető szabályosan kitöltöttnek ha a vevő neve és címe is szerepel rajta, ezek pedig nem lehetnek fiktívek. Ha kiszáll az utas a királyban és utána körbe veszik az autót és kiderül, hogy nem lett kiállítva számla a vevő vagy a vevővel kapcsolatba hozható cég nevére akkor bukta van. Aztán ha ezt a kutya se fogja ellenőrizni akkor azok jártak jól akik nem vettek online kasszát! :-) Ez jó altarnatíva az autószerelőknek pl., de nekünk reálisan nem jó. 
thomas 2017.02.06. 16:59:15 / # 346780
Oldalszám: 21