Adatvédelmi nyilatkozat, felhasználási feltételek és moderálási szabályok.

 

Ön anélkül böngészheti oldalainkat, hogy előtte személyes információkat kellene megadnia. Regisztrációkor kizárólag az email címet kötelező megadni, ami honlapunkon sehol nem jelenik meg.
Minden más ott beírt adat, a névjegyben publikussá válik!

AZ ADATVÉDELEM

Az üzemeltető – a mindenkor hatályos törvények, valamint az adatvédelmi biztos ajánlásai szerint – saját felelősségi körén belül minden tőle telhetőt megtesz a felhasználók személyes adatainak védelme érdekében.

Külső hirdető cégeket is használunk hirdetéseink megjelenítésére, amikor meglátogatja webhelyünket. Ezek a cégek felhasználhatnak egyes adatokat (nem használhatják fel azonban nevét, e-mail címét vagy telefonszámát) ezen vagy más webhelyen végzett látogatásáról, annak érdekében, hogy megfelelő (és Önt érdeklő) hirdetéseket biztosíthassanak. Ha további tájékoztatást szeretne kapni erről a gyakorlatról, és annak lehetőségéről, hogy a vállalatok ne használhassák fel az információkat, kérjük, kattintson ide.

 

Adatkezelési nyilatkozat

 

1. Webes cookie-k (sütik)

A cookie-k kis méretű szöveges fájlok, amelyek az internetes weboldalak meglátogatásakor a felhasználók számítógépén kerülnek tárolásra. Feladatuk, a felhasználó azonosítása, hogy a következő belépéskor már az általa beállított adatok szerint jelenjen mag a honlap. A cookie-kat bármikor törölheti a böngésző segítségével. Ez azonban azt eredményezheti, hogy a meglátogatott weboldal egyes funkciói nem, vagy csak korlátozottan fognak működni. A cookie-k törlését a használt böngésző adatvédelmi beállításain keresztül végezheti el. Ennek módját mindig az adott böngésző határozza meg.


2. A hallotaxi.hu által használt cookie-k:

 A regisztrációt, illetve a bejelentkezést segítő cookie-k.

 

4. Külső féltől származó cookie-k:

Weboldalunkon használunk külső felektől származó, beépülő tartalmakat, hirdetéseket is. Ezek az elemek külső szolgáltató által készített webes eszközök, beépülő videók, gombok.

Weboldalunk a következő beépülő tartalmakat használja:

a. Facebook Like-gomb: Weboldalunkon elhelyezkedő nyomógomb, melynek segítségével a felhasználók tetszésüket fejezhetik ki a weboldal iránt. Ez az elem cookie-k segítségével határozza meg, hogy melyik Facebook-felhasználó látogatja az aktuális weboldalt. (Feltéve, hogy a felhasználó be van jelentkezve a Facebook-on) Amennyiben szeretné megakadályozni, hogy a Facebook ilyen módon adatokat gyűjtsön Önről, javasoljuk, hogy oldalunk meglátogatása előtt lépjen ki Facebook fiókjából.

b. Google AdSense és Analytics: Javascript és webes cookie-k segítségével, anoním módon látogatási statisztikákat készít, amiket a Google Analytics szolgáltatás felé továbbít. Ezen statisztikák célja, hogy a felhasználók igényeit, szokásait szemelőtt tartva, a lehető legmagasabb színvonalú szolgáltatást nyújtsuk.

  • Külső szolgáltatók, amilyen a Google, cookie-k használatával jelenítenek meg hirdetéseket, a felhasználónak a webhelyet érintő korábbi látogatásai alapján.
  • A Google által használt DoubleClick cookie lehetővé teszi, hogy a Google és partnerei a hirdetéseket az internet egyéb helyein végzett látogatásaik alapján jelenítsék meg a felhasználók számára.
  • A felhasználók kikapcsolhatják a cookie használatát, ha felkeresik a Hirdetésbeállítások oldalt. (az aboutads.info oldalon a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

c. Youtube beágyazott videók: Ezek a beépülő modulok esetenként cookie-k segítségével kapcsolják össze az adott Youtube felhasználót a megtekintett videóval, amennyiben az a Youtube szolgáltatásába előzetesen már bejelentkezett. Ha szeretné megakadályozni, hogy a Youtube ilyen módon adatokat gyűjtsön Önről, javasoljuk, hogy oldalunk meglátogatása előtt lépjen ki Youtube fiókjából.

 

Megjegyezzük továbbá, hogy a fenti fiókokból történő kilépés ellenére továbbra is történhet adatgyűjtés az említett szolgáltatók részéről, ekkor azonban a megszemélysítés kevésbé sikeres, a felhasználó pontos személye kisebb eséllyel állapítható meg.

A külső féltől származó tartalmak (Facebook, Google, Youtube) az adott szolgáltató által meghatározott cookie-kat használják, így a hallotaxi.hu nem tudja befolyásolni ezen szolgáltatók személyes adatok feldolgozására vonatkozó tevékenységét. (Az ezzel kapcsolatos irányelveket megtalálja a fent említett szolgáltatók honlapján.)


Felhívjuk figyelmét, hogy weboldalunk további böngészésével Ön elfogadja adatvédelmi irányelveinket.

 


 

A FÓRUMOK

A fórumok a hallotaxi.hu (a továbbiakban: üzemeltető) által fenntartott nemzetközi, írásos-, képi-, információk, vélemények és hozzászólások (a továbbiakban együtt: hozzászólások) továbbítására, tárolására, megjelenítésére szolgáló - számítógépes hálózati alapon működő nem valósidejű archivált távközlési rendszer, melyet a jelen szabályzatban foglaltak szerint bárki ingyenesen használhat. Az üzemeltető nem garantálja a fórumok folyamatos rendelkezésre állását, üzemszerű működését, nem vállal felelősséget az üzemszünet, vagy más technikai leállás, valamint az egyes hozzászólásokban esetlegesen elhelyezett romboló jellegű programok, alkalmazások – például: vírusok, férgek, makrók, továbbá az egyéb, fel nem sorolt programok, alkalmazások – okozta közvetlen, vagy közvetett károkért; mindazonáltal kijelenti: a lehetőségeihez mérten mindent megtesz ezek enyhítése, elkerülése érdekében.

A FELHASZNÁLÓK

1.) Bárki felhasználónak minősül, aki a http://hallotaxi.hu/ internet címen elérhető számítógéppel közvetlenül, vagy közvetve - akár más internet oldalakon, keresőprogramokon, saját dokumentumaiban található hivatkozáson keresztül - bármilyen irányú adatforgalmat kezdeményez.

2.) Regisztrált felhasználónak minősül:

a.) állampolgárságától és tartózkodási helyétől függetlenül az a természetes személy,
b.) bármely állam saját törvényei szerint, vagy a nemzetközi jog által elismert módon jegyzett jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek képviseleti joggal rendelkező tagja, munkatársa, megbízottja, (a továbbiakban együtt: regisztrált felhasználó) aki, a fórumok tartalmának módosítására - hozzászólás közzétételére - lehetőséget kap a fórumok üzemeltetőjétől; megértette, magára nézve kötelezőnek tartja a szabályzatban foglaltakat.

3.) A fórumok tartalmának megjelenítését nem minden internetes böngészőprogram támogatja, továbbá a használt böngészőprogramok egyéni beállításai előre nem látható módon befolyásolhatják a tartalom megjelenítését, a felhasználó számítógépének működését, annak üzem-, és adatbiztonságát.

4.) A fórumokat minden felhasználó saját kizárólagos felelősségére használja.

5.) Minden regisztrált felhasználó, legfeljebb 20 karakter hosszúságú azonosítót (nick) választhat magának, az alább felsoroltakon kívül:
a.) védett név, elnevezés,
b.) kortárs vagy történelmi – magyar vagy külföldi – közszereplő, közismert ember neve, művész- vagy beceneve,
c.) más, jogos és méltányolható érdekeit sértő név, elnevezés,
d.) obszcén vagy trágár kifejezés,
e.) rasszista, mások lelkiismereti-, vallási-, nemzeti-, nemzetiségi hovatartozását gyalázó vagy sértő kifejezés,
f.) burkolt vagy nyílt reklámhordozó kifejezés,
g.) az üzemeltető fórumain már létező, vagy ahhoz a megtévesztésig hasonlító azonosító.

6.) Természetes személy választhatja saját nevét, művész- vagy becenevét; jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet választhatja saját közhitelesen nyilvántartott elnevezését, rövidített elnevezését azonosítóként, ha az nem ütközik az 5.) f - g.) pontba.
Ezek a regisztrált felhasználók kötelesek lehetővé tenni az üzemeltető kijelölt munkatársainak - megbízottjainak, moderátorainak - a névhasználatra való jogosultságuk ellenőrzését. Az ellenőrzés módjáról és menetéről az érintettek elektronikus levélben kapnak tájékoztatást. Az ellenőrzés időtartamára az üzemeltető felfüggesztheti az ily módon regisztrált felhasználó közlési lehetőségeit. 72 óra elteltével amennyiben az ellenőrzést nem tette lehetővé az érintett, vagy nem tudta bizonyítani a névhasználati jogosultságát, azonosítóját az üzemeltető törli.

a.) Névazonosság esetén a később regisztráló felhasználó köteles jól felismerhető megkülönböztető toldalékot, jelet, vagy kihagyást eszközölni azonosítóján.
b.) Különösen méltányolható egyéni, vagy közérdeket jelentő esetekben az üzemeltető felkérheti azonosítójuk megkülönböztetésére vagy átnevezésére az ebben érintett regisztrált felhasználóit.

Amennyiben az érintettek ésszerű időn belül nem jutnak egyességre, abban az esetben az üzemeltető jogosult:
ba.) minden érintett közlési lehetőségeit felfüggeszteni,
bb.) egy- vagy több érintett azonosítóját átnevezni, közlési lehetőségeik fenntartása mellett,
bc.) minden érintett azonosítóját törölni.

7.) Amennyiben egy regisztrált felhasználó - akár az azonosítójában, bemutatkozásában, hozzászólásaiban -, valós személyére vonatkozó bármilyen adatot tesz közzé üzemeltető fórumain, tudomásul veszi, hogy az bárki által ellenőrizhető, tárolható, felhasználható, és az ebből eredő közvetlen vagy közvetett károkért az üzemeltető nem vállal felelősséget.


A HOZZÁSZÓLÁSOK

Az üzemeltető saját belátása és érdekei szerint szabadon rendelkezik bármelyik fórumán közzétett hozzászólással, ideértve az egyes hozzászólások részét vagy egészét képező tudományos-, műszaki-, irodalmi-, vizuális-, hang- és szoftveralkotások tárolását, vagy törlését is. A hozzászólás közzétételével a regisztrált felhasználó lemond - az üzemeltető bármely fórumán, bármilyen formában közzétett – hozzászólása feletti rendelkezési jogáról; anyagi vagy más jellegű követelést a későbbiekben ezek tárolására, törlésére, vagy ezek elmaradására; megsemmisülésére alapozva nem támaszthat.

A hozzászólások valóságtartalmáért az üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal; azonban ha egy adott hozzászólás saját – vagy más – jogos és méltányolható érdekeit sérti, illetve közérdeket sérthet, azt indoklás nélkül törölheti.

A feltöltött tartalmakkal kapcsolatban feljogosítod a a hallotaxi.hu-t, hogy azokat (vagy azok részeit, kivonatait, stb.) különböző internetes oldalakon megjelenítse.
A fent említett tartalmi jellegű felhasználásra vonatkozó feljogosításon túl bármilyen, a szerzői jogról szóló törvény értelmében szerzői jogi védelemben részesülő mű feltöltésével határozatlan időtartamú felhasználási engedélyt adsz a a hallotaxi.hu-nak a tartalmak szolgáltatásban történő kezeléséhez szükséges műveletekre, azaz a művek tárolására, másolására, módosítására, terjesztésére, közvetítésére, megjelentetésére, többszörözésére, szerkesztésére, fordítására, formázására. Ezt az engedélyt Szolgáltató továbbadhatja a vele közvetlen vagy közvetett tulajdoni kapcsolatban lévő társvállalatai és szükségszerűen bevonandó alvállalkozói számára.


Üzemeltető nyomatékosan felhívja minden regisztrált felhasználójának szíves figyelmét arra: alaposan és körültekintően mérlegeljék, milyen tartalommal, milyen formában teszik közzé hozzászólásaikat! A mérlegelés során vegyék mindenképpen figyelembe, hogy a fórumokat archiválja az üzemeltető, ezért bárki által, több év elteltével is visszakereshető egy-egy regisztrált felhasználó, akár összes hozzászólása.

Az üzemeltető felhívja a fórum felhasználok figyelmét, hogy a hozzászólásokban a kereskedelmi hirdetések elhelyezése nem megengedett, a fórum hozzászólásokban felbukkanó hírdetéseket az üzemeltető minden külön értesítés nélkül törli.
A Felhasználok használt eszközeinek adás-vételét megkönnyítő hozzászólásaikat a hallotaxi.hu fórumának  ADOK-VESZEK! c. topickjában tehetik meg.

 A MODERÁCIÓ

Az üzemeltető a fórumok moderátoraira ruházza azt a jogát, hogy azokat a hozzászólásokat, amelyek megsértik a 8. pontban foglaltak, vagy a moderálási alapelvek valamelyikét, eltávolítsák. Szintén a moderátorokra ruházza azt a jogot, hogy e szabályok súlyos megszegését követően a felhasználó regisztrációját megszüntethetik.

Az üzemeltető összes fóruma moderált. A moderátorok tevékenységüket az üzemeltető felkérésére, társadalmi munkában végzik. Alapvető feladatuk biztosítani a folyamatos társalgás lehetőségét, ennek érdekében törlik a fórumokon közzétett hozzászólások közül azokat amelyek:
- akadályozzák a fórumok rendeltetésszerű használatát,
- üzemeltető rendszerének, vagy bármely felhasználó számítógépének működését általuk nem kívánt módon befolyásolják,
- tartalma jogszabályba, vagy jelen etikai szabályzatba ütközik.

8.) Hozzászólások törlése:

a.) Jogsértő hozzászólások.

Jogsértő minden olyan hozzászólás, amely a közzétételének időpontjában hatályos magyar jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást, arra való jelentkezést tartalmaz.b.) Bármely regisztrált felhasználó valós személyes adatait (például: név, lakhely, munkahely, beosztás stb. – ún. "IRL adatokat") tartalmazó hozzászólások.

Kivételt képeznek azon esetek, amikor az üzemeltető fórumain az érintett regisztrált felhasználó saját maga hozta nyilvánosságra valós személyére vonatkozó adatait, azonban más felhasználó ebben az esetben sem terjeszkedhet túl az eredeti közlés adattartamán.

c.) Alpári illetve agresszív, fenyegető hangnemű hozzászólások.

Azt, hogy egy hozzászólás alpári, agresszív vagy fenyegető-e (stb.), a moderátorok feladata eldönteni az adott fórum, illetve a téma jellegének függvényében.

d.) A kifejezetten e célt szolgáló rovatokon kívüli szerkesztéssel, moderálással, a szerkesztőkkel vagy a moderátorokkal foglalkozó hozzászólások.

e.) A jó ízlést, sértő képeket tartalmazó, gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas, valamint az ilyen témájú web-oldalakra mutató csatolásokat tartalmazó hozzászólások.

f.) Egyes regisztrált felhasználókat sértő, lejárató, illetve egyértelműen velük kapcsolatosan alpári vagy sértő módon kinyilvánított véleményeket - személyeskedést - tartalmazó hozzászólások.

Amennyiben egy regisztrált felhasználó közszereplő, vagy saját nevét használja azonosítóként: vele szemben a véleménynyilvánítás szabadsága tágabban értelmezhető.

Egyes regisztrált felhasználó(ka)t sértő, lejárató, illetve olyan, egyértelműen hozzá(juk) köthető rovat, amely alpári című vagy tartalmú, nem nyitható. Ha egy regisztrált felhasználó sérelmezi a róla nyitott rovatot, kérheti annak törlését akkor is, ha az egyébként nem ütközik jelen Etikai szabályzatba.

g.) Témaromboló hozzászólások:

Technikai rombolás: JAVA-alkalmazások, nagyméretű képek (>500kB), "kisregények" bemásolása, a rovatok letöltését akadályozó vagy lényegesen lassító csatolások ("linkek"), képek, elrontott UBB-kódok, automatikusan induló file-letöltések, átirányítások és minden más olyan beavatkozás, ami megváltoztatja a rovat méretét, megjelenését, illetve akadályozza annak rendeltetésszerű használatát (például szöveg nélküli hozzászólások stb.).

Tartalmi rombolás: a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően, szándékosan akadályozó és zavaró, vagy témán kívüli ("offtopic") hozzászólások.

Ismétlés ("flood"): ha nem szándékos (azaz véletlen) az ismétlés, egy bejegyzés meghagyása mellett a többi példány törlésre kerül. Szándékos floodnak számít, ha egy regisztrált felhasználó az adott hozzászólást egy vagy több rovatban, kettőnél több alkalommal helyez el.

Törölt hozzászólás - részbeni vagy teljes - visszamásolása.

Törölt, összevont, áthelyezett rovatok újraindítása.

9. Letiltások

A moderátorok a jogsértő, továbbá a kulturált társalgást szándékosan vagy ismétlődően akadályozó felhasználók jogosultságait korlátozhatják. A tiltás az adott fórumcsoportra, fórumra, klubfórumra vonatkozóan lehet ideiglenes vagy végleges. A leggyakoribb eltiltási tételek: egy nap, egy hét, egy hónap, végleges. A letiltási tételek nem kötelezően ebben a sorrendben követik egymást; adott esetben akár azonnal kiszabható a legsúlyosabb büntetés is.

Több fórumot érintő, kirívóan súlyos esetben a fórumok adminisztrátorai az adott regisztrált felhasználót letilthatják a teljes fórumra vonatkozóan is, összes – addig közzétett – hozzászólásának törlésével együtt.

Olyan nick használata, amely köthető egy - ideiglenes vagy végleges - tiltás alatt lévő másik felhasználói névhez, ugyancsak a mondott nick azonnali, végleges tiltását vonhatja maga után.

Hallotaxi.hu