Név Indi
Becenév indi50
Honlap
Taxitársaság:

Felhasználó hozzászólásai

Téma: VW mindenes

Hozzáadva: 2018.05.01 19:02

Gratula!Én még küzdök a lízincéggel.:-(

Téma: Hogy mik vannak...!?

Hozzáadva: 2017.01.14 19:43

Így lesz az ingyenes kéményellenőrzés kb. 20 000 Ft.Budapesten talán nem olyan nagy gond, de a vidékiek megszívják.


"2016. július 1-jétől díjmentes a kötelező kéményellenőrzés a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 2. § (1) a) pontjában rögzített ingatlanok esetében. Ebbe a körbe tartoznak a
  • a természetes személy tulajdonában lévő és gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként be nem jegyzett ingatlanok, azaz a gyakorlatban az olyan családi házak, amelyek magánszemély tulajdonában vannak, és nincs az ingatlanba bejegyzett székhely, telephely, fióktelep;
  • a kizárólag az előző pont szerinti ingatlanokból álló társasházak, lakásszövetkezeti lakóépületek, amelyben az égéstermék-elvezető társasházi osztatlan közös tulajdonban van, azaz a gyakorlatban azon társasházak, amely egyik albetétében sincs bejegyezve székhely, telephely,
  • az előző pont alá nem tartozó társasházak, lakásszövetkezeti lakóépületek azon albetétjei, amelynek természetes személy a tulajdonosa és nincs bejegyezve székhely, telephely, fióktelep, azaz a gyakorlatban azon társasházak albetétjeinek nincs fizetési kötelezettsége, amelyekben magánszemély a tulajdonos és nincs bejegyezve székhely, telephely, fióktelep."

Szerintem, nem."személytaxi-szolgáltatás: a  viteldíjjelző készülékkel ellátott, a  személygépkocsi vezetőjén kívül legalább négy és legfeljebb hat utas utazására alkalmas személygépkocsival ellenérték fejében végzett közúti személyszállítás"
"26. § (1) Az  e  rendelet hatálybelépése előtt a  89/1988. (XII. 20.) MT rendelet alapján kiadott taxi engedéllyel és személygépkocsis személyszállító engedéllyel az engedélyben meghatározott időbeli hatály lejártáig, de legfeljebb 2017. december 31. napjáig – az azokban előírt feltételek megtartásával – folytatható személyszállító szolgáltatás. (2) Az  e  rendelet hatálybalépése előtt a  89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 5/C.  §-ában meghatározottak alapján kiadott személytaxi vezetői igazolvány és személygépkocsis személyszállító vezetői igazolvány, valamint az  annak részét képező azonosító lap 2017. december 31. napjáig érvényes
(3) Az  e  rendelet hatálybalépése előtt kiadott, a  89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 1. számú melléklet A. rész I.  1/a)  pontjában meghatározott képesítésről szóló igazolást a  közlekedési hatóság 2017. december 31. napjáig elfogadja. (4) Az  e  rendelet hatálybalépése előtt kiadott, a  89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 1. számú melléklet A. rész I.  1/b)  pontjában meghatározott képesítésről szóló igazolást a  közlekedési hatóság a  7.  § (1)  bekezdésben meghatározott vizsgaigazolásként elfogadja. (5) E  rendelet hatálybalépése előtt a  személytaxi-szolgáltatás végzésének egyes feltételeiről szóló 21/1992. (X. 27.) KHVM rendeletben meghatározott minősítő vizsgálat alapján kiállított igazolólap az azon feltüntetett érvényességi időpontig a műszaki alkalmasság igazolására használható." Ez a lényeges:" (6) A 3. melléklet 1. pont 1.1, 1.6, 1.8 és 1.9 alpontjában foglaltakat 2017. december 31. napjáig nem kell alkalmazni arra a személygépkocsira, amelyet a (4) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelően a vállalkozás e rendelet hatálybalépésekor személytaxi-szolgáltatáshoz vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatáshoz használ."
"A személyszállító szolgáltatáshoz használt személygépkocsira vonatkozó követelmények 1. A személyszállító-szolgáltatáshoz használt személygépkocsira vonatkozó általános követelmények: 1.1. légszennyezési követelmények: 1.1.1. a személygépkocsis személyszállító szolgáltatáshoz használt személygépkocsi forgalmi engedélybe bejegyzett első nyilvántartásba vétel időpontjától számítva hét naptári évnél több nem telt el vagy a jármű környezetvédelmi osztályba sorolása megfelel a legalább az Euro IV. forgalomba helyezési követelményeknek, 1.1.2. a  személytaxi-szolgáltatáshoz használt személygépkocsi forgalmi engedélybe bejegyzett első nyilvántartásba vétel időpontjától tíz naptári évnél több nem telt el és a környezetvédelmi osztályba sorolása legalább Euro III. szintnek megfelelő. 1.2. a gumiabroncsainak teljes futófelületén a mintázat magassága a három millimétert eléri, 1.3. minden üléséhez biztonsági övet szereltek fel, 1.4. a vezetőülésen és a jobboldali első ülésen helyet foglaló személy védelmét beépített, működő első légzsák is biztosítja, 1.5. a személygépkocsiban a kerekek blokkolását gátló berendezés (ABS) működik, 1.6. legalább Euro IV. belső égésű motorral (környezetvédelmi osztályba sorolása: 9, vagy annál nagyobb), vagy egy teljes feltöltéssel legalább 150 km megtételére alkalmas elektromos meghajtással rendelkezik, 1.7. a személygépkocsi kormányberendezése a menetirány szerinti baloldalon elhelyezett, 1.8. a személygépkocsi a jobb- és a baloldalán legalább 2-2 utastérbe nyíló ajtóval rendelkezik, 1.9. a személygépkocsiban légkondicionáló berendezés működik. 2. A személytaxi-szolgáltatáshoz használt személygépkocsira vonatkozó további követelmények: 2.1. a  taxaméterek műszaki követelményeiről, a  nyugtakibocsátásra szolgáló taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervízeléséről valamint a  számla és a  nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az  elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló miniszteri rendeletekben foglaltaknak megfelelő, a személygépkocsiba beépített taxaméter (viteldíjjelző-készülék), 2.2. a  jobb oldali hátsó ablak alsó részén és a  jobb oldali első ülés előtt jól látható helyen elhelyezett viteldíjtáblázat, 2.3. a jobb oldali első ajtajának külső részén – legalább 4 cm magas karakterek alkalmazásával – fel kell tüntetni a tevékenységi engedély sorszámát, 2.4. a személygépkocsis személyszállító szolgáltatáshoz használt személygépkocsi jobb oldali első ajtajának külső részén – legalább 4 cm magas karakterek alkalmazásával- fel kell tüntetni a tevékenységi engedély sorszámát, 2.5. a  személygépkocsi tetején rögzített, TAXI szót tartalmazó „taxi szabadjelző” berendezés, amelynek megvilágítása – eltérő színű vészvillogtatást kivéve – a  viteldíjjelző készülék „foglalt” állásában nem működtethető"

Röviden: Nincs a kivételek között az utaslétszám, ezért nem lehet vele tovább dolgozni taxiként.

Én azt veszem ki a szövegből, hogy változás esetén 15 nap van változtatni.

Mivel az összeghatár változott, így a szerződést is módosítani kell, bár a biztosító még nem tud róla.

 Én is várom, hogy visszajelezzenek.

Téma: Segítségeteket szeretném kérni

Hozzáadva: 2015.05.29 20:00

http://fuvarlevel.hu/az-ombudsmannak-sem-tetszik-hogy-bemondasra-buntethet-a-rendor/ Ez a cikk pont erről szól.

Téma: Szóljunk be tomajernek!

Hozzáadva: 2015.03.19 20:09

Tündéri a "kis morcos".

Téma: Szóljunk be tomajernek!

Hozzáadva: 2015.03.17 17:47

Gratulálok!:-)))

Téma: Hogy mik vannak...!?

Hozzáadva: 2015.03.13 21:56

Köszi, ez tényleg jópofa.:-)

Téma: Rockélet a Keletiben :)

Hozzáadva: 2015.02.11 20:06

http://www.blikk.hu/blikk_aktualis/a-dan-david-dij-egyiket-a-wikipedia-alapitoja-kapja-2328501Nem tudom beilleszteni.:-(Én azért adakoztam.