Taxis egyeztetés, avagy magad uram, ha érdekképviseleted nincs

2020.10.04.

Sárgaláz:

Taxis egyeztetés, avagy magad uram, ha érdekképviseleted nincs

Ígértük, hogy jövünk egy beszámolóval, ám mivel felmerültek kérdések, pár dolognak utána kellett néznünk, hogy valóban hitelesen tudjunk tájékoztatni. No, de ne szaladjunk előre.

A megjelentek köszöntését követően röviden ismertettük azon meghívott szervezeteket, érdekelteket, melyek nem képviseltették magukat.

A BKIK az egyeztetés előtt egy nappal sürgősnek látta a Fővárosi Önkormányzat, valamint a Kormány segítségét kérni, szokás szerint minden érintett kikerülésével. Válaszuk ennyi volt a meghívóra. Hűen Nagy Elek módszereihez a médián keresztül válaszoltak a meghívásra egy „nem”-et.

OTSZ – Metál Zoltán a BKIK nagykövete. Válasz nem érkezett részéről sem.

A BKK írásban lemondta a részvételt, arra való hivatkozással, hogy magasabb szintről érkezik meghívott, és ők nem kompetensek a témában, mivel „csak” végrehajtó szerv.

ETE (Csertek István) írásban annyit közölt: „Köszönöm a meghívást, de a meghívottak nagy százalékban köztörvényes bűnöző, akikkel nem szívesen beszélgetnék.”

Az NKH válaszolt, de szintén magasabb szintű delegáltra hivatkozással nem képviseltette magát.

A szervezés napjaiban a válaszok és telefonegyeztetések alapján egyértelművé vált, hogy kormányzati és hivatali oldalról egy fő fog érkezni, az összes meghívottat egy személyben képviselve. Így az előzetes, hivatalos email alapján dr. Fürjes Balázs államtitkár érkezését vártuk, azonban 40 perccel az esemény kezdete előtt az ITM részéről jelezték, hogy Kovács Kornél úr fog érkezni. Természetesen Fürjes államtitkár úr a protokollnak megfelelő udvariassággal – amire a fentebb említett meghívottak nem voltak képesek – telefonon értesítette a szervezőket, hogy nem végzett az előző programján, de ha módja lesz rá, megpróbál minél hamarabb bekapcsolódni.


Az elmúlt jó pár év ismeretében azt a célt tűztük ki, hogy a Taxisok Operatív Törzse elnevezésű önszerveződés, a Taxisok a Védekezésért csoport sikeres levezénylése után, a vélt és valós sérelmeket félretéve és félre tétetve egy asztalhoz ültesse az érintetteket. A fenti felsorolásból jól látható kik, és melyek azok  a szervezetek, illetve hivatalok, akik és amelyek képtelenek felülemelkedni saját egójukon és vélt, elképzelt nagyságukon.

Azonban ezúton is köszönetünket fejezzük ki azoknak a taxisoknak, akik –megjegyzem, mind eljöttek – elfogadták meghívásunkat. Őket a Taxisok a Védekezésért csoportból hívtuk meg úgy, hogy minden „társaságtól”, független szolgáltatótól képviseltessék magukat és társaikat.

Szintén köszönetünket kell kifejeznünk a taxis társadalom nevében is Parragh László úrnak, az MKIK elnökének, egyrészt a szervezésben nyújtott segítségért, valamint a színvonalas, a rendezvény nívóját emelő helyiségért. Nem utolsó sorban szintén köszönet a kormány oldalt egységesítően megtestesítő Kovács Kornél úrnak, valamint a Közút részéről megjelent Agócs István úrnak.


A rendezvény elején kiemeltük, hogy a TOT kizárólag a szervezésben fejtette ki tevékenységét, felszólalásaink saját véleményünket és álláspontjainkat tükrözik. Már csak azért is fontos volt ezt tisztázni, mert az esemény előtt azt hallottuk, hogy nekünk nincs jogunk ilyen esemény megrendezésére, és egyáltalán a puszta létre sem. Az egyik „érdekvédő” pontos megfogalmazása szerint a törvény betűi állítólag azt mondják ki, hogy aki nem bejegyzett szervezet, az nem jogosult sem beszélgetni, sem tárgyalni. Ezúton is közöljük, úgy tűnik, mégis van hozzá jogunk, hogy taxisként saját érdekeinket képviseljük, ha már a bejegyzett képviselők erre nem képesek. Egyébként mi is jobban örülnénk, ha nem nekünk kellene ilyesmikkel foglalkoznunk, hanem „érdekvédőink” végre eljutnának oda, hogy vállalt feladataikat teljesítsék, a mellébeszélések és a médiahaknik, valamint saját érdekeik előtérbe helyezése helyett.

Ám kanyarodjunk vissza az eseményekhez! Az első napirendi pont a mindenkit érdeklő 10 éves autókorhatár kitolása volt.  Világosan, számításokkal alátámasztva levezettük, miért szeretnénk a taxi autó életkort 15 évre emeltetni, és miért nem elfogadható a BKIK, Metál Zoltán, FODESZ és ETE által is asztalt verve követelt plusz egy év. Kérésünk az volt, hogy a továbbiakban mindenki egységesen ezt a 15 éves korhatárt képviselje kéréseiben és média megszólalásaiban. Legalább ebben legyen egységes a kommunikáció! a megjelentek ebben egyetértettek és elfogadták a számitásokat.

Az indoklás, amit minden résztvevő megértett és elfogadott, a következő volt. A 2020-as évet – így október első napján bátran kijelenthetjük – már „buktuk”. Tekintettel arra, hogy békeidőben is erősen hullámzó a taxisok bevétele, melyben egyértelműen a nyári fesztiválok, a Forma-1 futam, a turizmus nyári áramlása adja az éves bevétel jelentős részét. A karácsony előtti bevásárlóturizmusra, vélhetően, idén már szintén hideg vizet ihatunk. Ezek idén vitán felül állóan el-és kimaradtak, tehát 2020-ban már nemhogy félretenni nem lehetett az következő autócserére, hanem az arra szánt, eddig félretett pénz is apadni kezdett.  Figyelemmel arra a tényre, hogy a kiadásokat nem csökkentették, sőt a „taxitársaságok” hellyel-közzel még emeltek is, az eddigi, új autó vásárlására félretett összeg is erősen fogy, de sokaknál el is fogyott. Ráadásul nyakunkon a pandémia helyzet második hulláma, melyben az este 11-ig nyitva tartó szórakozóhelyek sok reményre nem adnak okot. Továbbá senkinek nincs fogalma, hogy a második hullám mikor ér véget, és milyen negatív hatásai lesznek még, nem beszélve arról, hogy vajon lesz-e harmadik hullám, ahogy például a spanyolnátha idején volt. A WHO előrejelzései szerint a COVID-19 járvány jövő nyárig is eltarthat. Ezen állításokra figyelemmel kihangsúlyoztuk, azoknak, akik 1 év határidő kitolást erőltetnek, sok köze nem lehet a taxizás mindennapjaihoz, valamint a már jelenleg is fennálló helyzetben való tényleges segítségkéréshez. Valószínűleg ők örülnek igen zajosan és médiahisztivel körítve a pont előző nap elfogadott drosztdíj részleges elengedés címszavú látszatintézkedésnek, azaz a kb. 3-4000/hó „segítségnek” is. Mindemellett az egy év indoklását, természetesen matematikailag levezetve, még nem láttuk tőlük sehol. Csak úgy kérték, mert miért ne. Jövő ilyenkor megint küzdeni akarnak az újabb egy évért? Szerintünk elmebaj, de ki-ki döntse el maga, mennyit ér a havi párezer forintos alamizsnával és egyetlen nyomorult évvel, ami ráadásul a homályos fogalmazásból úgy értelmezhető, hogy csak azoknak vetik oda koncként, akiknek idén tölti be taxija a tíz évet.

A következő pont a járulékok csökkentése volt, melynek egy része értelemszerűen önkormányzati hatáskör. Azonban, ha már kormányzati tárgyalások folynak az önkormányzattal, kértünk segítséget az önkormányzat felé azon kérésünk tolmácsolásában, hogy legalább részlegesen engedjék el az iparűzési adót. A kormány felé jeleztük, hogy köszönjük a korábbi KATA kedvezményt, de üdvözölnénk, ha a következő időszakra részleges elengedést kaphatnánk, tekintettel igencsak lecsökkent bevételeinkre, ám változatlan kiadásainkra. Kértük mindezt különös tekintettel azon körülményre is, hogy a távollétükkel most is tüntető „érdekképviselőink” ezt elfelejtették kérni, mert hát mit nekik a taxisok kiadásai, a lényeg, hogy a fuvarszervezőknek behordják a szent tagdíjat.

No, és az örökös kérdés, a mindenkori probléma: a biztosítás!

Örömmel üdvözöltük, hogy a több éves, biztosítással kapcsolatos negatív válaszok után a napokban az MNB bevonásával megkezdték a biztosítási piac vizsgálatát, különösen az eltúlzott KGFB díjak tekintetében. Mindenki egyetértett, hogy várjuk meg, mi fog történi, de mint fennálló problémát jeleztük a felsőbb szervek felé. Megjegyeznénk, valahogy az „érdekképviselőink” kérései közül ez is kimaradt.

Beszéltünk még a drosztdíjak mérsékléséről, illetve átszámolásáról, a drosztok helyzetéről is.


A Közút részéről Agócs urat felkértük, számoljon be az előző napi önkormányzati ülésen történtekről, mivel ő részt vett az eseményen. A már mindenki számára ismert (látszat)intézkedésekről tudott csak tájékoztatást adni, illetve arról, hogyan fog zajlani a drosztdíjak 70 százalékos jóváírása. Némi zavart okozott ezután, hogy arra a kérdésre, ha a drosztok száma csökken (ebben mindenki egyetértett), akkor a vonatkozó önkormányzati rendeletek szerint miért nem csökken a díj is, először azt a választ kaptuk, a rendeletben nincs olyan kitétel, amely a drosztok számából adódó díjszámítást írna elő.  Azonban miután felolvastuk a vonatkozó szabályozást, úgy módosult a válasz, hogy elvileg mégis létezik szabályozás, de nem használják. No comment! A taxisra minden vonatkozik, az önkormányzatra a saját rendelete sem. Értjük!

Átbeszéltük a vizsgákkal kapcsolatos anomáliákat is, mivel a Mozaik utcai balhé óta nem sok hírünk volt azon túl, hogy a taxisok képtelenek időpontot kapni autóik vizsgáztatására. Kértük, hogy a vizsga időpontjáig automatikusan meghosszabbításra kerüljön a taxi üzemmód is, valamint hogy rugalmasabb legyen az ügyintézés e téren, több helyen legyen lehetőségünk a taxikat vizsgáztatni. Érdekes módon rögtön az egyeztető tárgyalásunk utáni napon megjelent egy pozitív sajtóhír (mintegy megszokottként, a fizetett sajtóhirdetések kommunikációja szerint ez is, minden is Nagy Elek – Metál Zoltán szimbiózisnak köszönhető). Szóval meghajlás, taps, függöny, ruhatár. Ja, szívesen.

Az utolsó, nagyobb témakör az illegális, fehér rendszámos szállítók voltak. Segítséget és hatósági beavatkozást kértünk, már csak azért is, mert 2016. évtől, azaz az „über válság” megoldása óta a megfelelő jogszabályi háttér a rendelkezésre áll, azonban a végrehajtásban fennakadások vannak. Kihangsúlyoztuk, hogy a jelenlegi pandémiás helyzetben kifejezetten sok segítséget nyújthatna a jogszabályok betartatása, az illegális személyszállítók kiiktatása és szankcionálása, és nem értjük, eddig is miért nem került sor rá. A megjelenteknek vázoltuk, hogy a pandémiás helyzet alatt az illegális személyszállítók nem csak közel háromszor annyi utast visznek illegálisan, mint a taxisok, de a zárások idején bizonyíthatóan jövedéki terméket (pontosabban cigarettát) is árultak a gépkocsijaikban.

Ezek után, mintegy összefoglalva, hogyan jutott a taxis szakma addig, hogy ennyi és ilyen súlyos problémákkal küzd, elmondtuk, hogy a jelenlegi rendeletekkel tönkretett taxis hivatásért a fuvarszervezői „kerekasztal” résztvevői a felelősek. A 2013. évi önkormányzati rendeletek életbe lépése előtt konkrétan félrevezették a döntéshozókat. Azt, hogy mindezt nem szándékosan, hanem butaságból, de leginkább szakmai hozzá nem értésből tették, csak remélni tudjuk, de nehezen hisszük.  Ennek a csodás, gittegylet-szerű fuvarszevezői csoportnak köszönhető többek között, hogy a jelenleg élő tarifák számításai a mai napig a birtokunkban vannak, nyilvánosságra is hoztuk, ám az már akkor a BKIK –án keresztül került benyújtásra, ahol az összes fuvarszervező csücsült azidőtájt. Azóta is isszuk ennek a levét.

A végére egyik kollégánk egy kis meglepetéssel készült. Bár az eltelt időben párszor már hivatkoztunk egyes anomáliákra, azonban – ha már távollétükkel (is) tüntettek egy lehetséges egységes fellépés ellen -, hát nézzük „érdekképviselőinket”. Kollégánk jelezte, hogy ő, mint egyszerű taxis, szeretett volna valamelyik érdekképviseleti szervbe belépni, ám talán „rossz” szokásból, de mielőtt ezt megtette volna, utána nézett mindegyiknek.

A legkisebb tétel, az Európai Taxis Egyesület megalakulása óta az éves mérleg beszámolóit még nem teljesítette.  Csekély négy éve nem sikerül benyújtaniuk. Csak legálisan, gyerekek! Hajrá!


Többször írtunk már a FODESZ-ről, volt, hogy pro, máskor kontra. Nos, ők részt vettek az eseményen. Igen, ők, hiszen elnökük valamilyen érdekes indíttatásból magával hozta Naszályi Gábor urat, az Egyesült Közlekedési Szakszervezet elnökét. Bár örültünk jelenlétének, nem értettük, hiszen sok köze a szakszervezeteknek a zömében vállalkozó taxisokhoz nincs, aki pedig alkalmazott droid, az sem szakszervezeti tag, hiszen az alkalmazotti formának nem a klasszikus módján szerepel a munkaerőpiacon. Na, de mindegy. Az sokkal érdekesebb, amit kollégánk kiderített, miszerint jó Pali bátyánk a Bíróság honlapján fellelhető adatlapja szerint még 1991 –ben megpróbált bejegyeztetni valamit. Azonban az összes adata üres. Adószáma nincs, elérhetősége nincs. Weboldala nincs. Üres. Valami rejtélyes ok miatt az elnök úr előrángatott egy paksamétát, mondván, itt az összes papírja, (figyu, “Pali bácsis” következik) CSAK HÁT NEM MUTATHATJA MEG! A BEJEGYZÉST SEM! Majd elrohant, még csak nem is köszönt! Pedig a kolléga csak csatlakozni szeretett volna valahová, ahol az érdekeit valósan és hivatalos formában is képviselik.


Nézzük a nagyobb tételt: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara – Országos Taxis Szövetség (Metál Zoltán)

A BKIK elnöke, aki nem mellesleg a Főtaxi tulajdonosa (nem kis anomália ám ez!), mint minden taxist segítő, képviselő szervezet, éppen szerdán kért segítséget a taxisok számára. Kicsit árnyalja a tevékenységet, hogy éppen a Főtaxitól távozó taxisok telefonálnak rendszeresen, hogy visszatartják a „kauciójukat” (kinek mennyit), és különféle pénzekkel húzzák le őket. A taxis érdekvédő, fő-fő szóvivő Metál uram, a BKIK és Főtaxi érdekek képviselője, nem mellesleg még mindig a City taxinál dolgozik. Teszi mindezt a City taxi által anno létrehozott OTSZ színeiben, mely hirtelen, egyszer csak országos lett nem csak City, de minden más taxis terén is. Valahogy. Aztán egyszer csak, valamikor a pénzcsap Nagy Elek felőli megnyílása idején gyorsan a székhely is elkerült a City székhelyéről, Metál uram pedig bekerült a BKIK vezetőségébe. Az alábbi dokumentum tanúsítása szerint a Főtaxitól évi 1.200.000 Ft,- sikerül felmarkolnia, nem mellesleg a fent említett Főtaxisok által „összedobott” pénzből. Szépséges! Ennyit kapott, hogy képviselje a nagy semmit, de legalább Nagy Elek újraválasztásának érdekeit.

Arról már ne is beszéljünk, hogy 2013-ban sikerült visszamenőleg 3 év beszámolóját és mérlegét elkészítenie, majd pár év malmozás után 2018-ban két részletben letolta a maradék hat évet. A korábbiakról nem találtunk infót a bíróság weboldalán. Ennyit a törvényes működésről.

Jelenleg ez a hármas tengely az, akik hivatalosan tárgyalnak a taxisok sorsát érintő dolgokban, mellüket verve papolnak törvényről, törvényességről, jogokról. Egyenesen a becsület lovagjainak tűnnek, és nyilván a saját zsebükön kívül sokat foglalkoznak a szakma érdekeivel is. Kezdünk nem csodálkozni azon, hogy a pandémiás helyzeten túl is miért és mitől olyan szép is ez a jelenlegi taxikázás!

A tárgyalás után mintegy két órával elért még minket pár megkeresés, melyek alapján úgy tűnik, lesz folytatás, akár 1-2 héten belül. Szóval nem volt ez elsőre olyan rossz, mint ahogy a fent említett „érdekvédőink” majd megpróbálják beadni!  És annyira nem is mindent azok intéztek el, akik jelenleg fennen hirdetik. De végül is mindegy, mert az eredmény a lényeg, még akkor is, ha himi-humi, de nagy hangú és nagy pénzekkel zsonglőrködő, vagy éppen fenyegetőző látszat-szervezetek teszik is ezt.

Taxis Tivadar és Taxis Terka