FERIHEGYI TAXITENDER SZOLGÁLTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

2006.07.22.

Hivatalos dokumentum
Megszereztük, azt a 60 pontos követelményrendszert, aminek meg kell felelnie a reptéri tenderen pályázatot benyújtó szolgáltatóknak.

A SZOLGÁLTATÁSI KÖVETELMÉNYEK MÉRÉSI RENDSZERE

A Mérési Rendszer alapelemei:

1. Ellenőrző Bizottság (a Szolgáltatási Szerződés rendelkezései szerint) havi ülései

 a. Közös Ellenőrzések értékelése
 b. Havi Szolgáltatási Jelentés értékelése
 c. Eseti Ellenőrzések és Próba-vásárlások értékelése
 d. Szolgáltatási Követelmények pontozásának értékelése
 e. A szolgáltatás bármely elemének fejlesztését szolgáló akcióterv elfogadása

2. Közös Ellenőrzés a Szolgáltató és a BA Zrt által, kéthetente egyszer.
A közös megállapítások rögzítésre, és az Ellenőrző Bizottság havi ülésein megvitatásra kerülnek

3. Eseti Ellenőrzés a BA Zrt által - a megállapítások rögzítésre, és az Ellenőrző Bizottság havi ülésein megvitatásra kerülnek.

4. Eseti Ellenőrzés a Szolgáltató által - a megállapítások a Havi Szolgáltatási Jelentésben rögzítésre, és az Ellenőrző Bizottság havi ülésein megvitatásra kerülnek.

5. Próba-vásárlások - a megállapítások rögzítésre, és az Ellenőrző Bizottság havi ülésein megvitatásra kerülnek.

6. A Szolgáltató Havi Szolgáltatási Jelentést készít és juttat el a BA Zrt számára, mely tartalmazza valamennyi

 a. Vásárlói/utas reklamációt, véleményt, javaslatot, akár telefonon, akár írásban (levélben, kérdőíven) érkezett.
Szolgáltató rögzíteni köteles a beérkezés, a válasz és a végső intézkedés időpontját,
 b. Gépjármű Karbantartási és Javítási Jegyzőkönyvet,
 c. Szolgáltatási Hibajelentéseket,
 d. Oktatási Jegyzőkönyveket.

7. A Szolgáltató a Szolgáltatási Szerződésben rögzített teljes körű Információszolgáltatási kötelezettségének eleget tesz.

INFRASTRUKTÚRA HASZNÁLATA

PUFFER PARKOLÓK

A Szolgáltató köteles biztosítani, hogy:

1. a Puffer parkolókat kizárólag a Szolgáltatónak a repülőtéri szolgáltatásra kijelölt járművei használják

2. a Puffer parkolók állandó rendezett és tiszta állapotát

BESZÁLLÓ PONTOK A KÖZÜTI ELŐTÉREN

A Szolgáltató köteles biztosítani, hogy:

3. A Diszpécserek állandó szolgálatot teljesítenek a Beszálló Pontoknál

a. Az utasokat a megfelelő (voucher szerinti) taxihoz irányítják

4. A Diszpécserek ellátják az állandó gépkocsi irányítási feladatokat: a forgalom ritmusának és az utas igényeknek megfelelően rendelnek taxikat a Puffer parkolókból

5. felügyelik a szolgáltatás rendjét a Közúti Előtéren


DISZPÉCSER PULTOK AZ ÉRKEZÉSI CSARNOKOKBAN

A Szolgáltató köteles biztosítani, hogy:

6. A Diszpécserek állandó szolgálatot teljesítenek a Diszpécser Pultoknál

 a. teljes körű információ nyújtás a szolgáltatásról még a szolgáltatás megrendelése előtt
 b. rendelés felvétele: úti cél és egyedi igények (mozgáskorlátozott szállítás, dohányzó autó, állat szállítás stb.)
 c. igény szerinti autó rendelése
 d. szigorú számadású nyomtatványon kiadott voucher átadása, melyen feltüntetésre kerül:
   • az úti cél,
   • az utas esetleges egyedi igénye,
   • a kijelölt gépkocsi azonosítója, a fizetendő viteldíj maximuma.

SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSA

A Szolgáltató köteles:

7. A szolgáltatást napi 24 órában, heti 7 napon, vagy olyan csökkentett intervallumban ellátni, amit a BA Zrt megkövetel, vagy engedélyez.

8. biztosítani, hogy minden utas rendelése számítógépes rendszeren és minden más szükséges módon rögzítésre kerül, valamint a rendelések a rögzítés sorrendjében kerülnek teljesítésre.

9. a Szolgáltatóval szerződéses viszonyban álló, a szolgáltatás ellátásához szükséges minden hatósági engedéllyel rendelkező sofőrökről gondoskodni a szolgálat ellátását minden időben biztosító számban


10. a szolgáltatás folyamatos felügyeletére teljes felhatalmazással bíró képviselőt biztosítani, aki a szolgáltatás napi biztosításának teljes felelősségével tartozik és aki folyamatos kapcsolatban áll a BA Zrt kijelölt képviselőjével és aki a szolgáltatás biztosításának teljes ideje alatt elérhető. Minden utasítást, melyet a BA Zrt e képviselőnek ad (szóban vagy írásban) úgy tekintendő, mint a Szolgáltatónak adott utasítás.

11. az alábbi segítséget biztosítani az utas kérésére:
 a. csomagok (beleértve a síléceket és egyéb sportfelszereléseket) be- és kirámolása
 b. segédkezés a csomagoknak a Terminál bejárata és az autó közötti vitelében

A szolgáltatás (fuvar) elutasítása

12. A Szolgáltató - az egyéb jogszabályokban meghatározottakon felül pl. a gépkocsira megállapított utas férőhely meghaladása - csak akkor tagadhatja meg a fuvar teljesítését, ha a jelentkező utasról kétséget kizáróan meg tudja állapítani, hogy:

 a. úti célját nem tudja, vagy nem akarja közölni;
 b. fertőző beteg;
 c. súlyosan sérült (a mentők értesítése és a kiérkezésig a segítségnyújtás kötelező); d. kísérő nélküli 6 éven aluli gyermek;
 e. oly mértékben ittas, illetve kábítószer hatása alatt áll, hogy szállítása balesetveszélyt jelenthet a taxis személyi biztonságát, illetve a vagyonbiztonságot veszélyezteti,
 f. garázda magatartással konfliktushelyzetet idézhet elő (szükség szerint értesíti a rendőrséget);
 g. ruházatával, vagy egyéb módon a taxigépkocsit beszennyezheti;
 h. ha élő állatot kíván szállítani és ennek feltételei nem biztosítottak, vagy a gépkocsivezető fél vagy undorodik a szállítandó állattól;
 i. olyan szolgáltatást is igénybe kíván venni, amelyhez a taxis kellő ismerettel és engedéllyel nem rendelkezik (pl.: csomagszállítás, ügyintézés, személyi védelem stb.);
 j. a kötelezően feltüntetett díjszabástól el akar térni, vagy nyilvánvalóan fizetésképtelen;

A Szolgáltatónak tilos:

13. A BA Zrt előzetes írásos engedélye nélkül a Repülőtér területén a Szolgáltatási Szerződésben rögzített Engedélyezett Üzleti Tevékenységen túl bármilyen üzleti tevékenységet folytatni, valamint a BA Zrt által előzetesen nem jóváhagyott feliratot, hirdetményt, reklámot kihelyezni.


SZÁMLÁZÁS

A Szolgáltató köteles:

14. az utas előzetes jelzése esetén a Szolgáltatói Szerződésben rögzített bankkártya típusokat elfogadni képes autót biztosítani.

15. a szolgáltatást mindenkor a Szolgáltatói Szerződésben rögzített ártáblázat szerint biztosítani.

16. szórólapokat és hirdetményeket készíteni, melyek pontos tájékoztatást adnak az utasoknak a fuvardíjakról és biztosítani ezek állandó és jól látható elérhetőségét minden utas számára a Diszpécser pultok közelében, valamint a BA Zrt által előírt helyeken. A szórólapokat és hirdetményeket mindenkor és minden esetben előzetes jóváhagyásra a BA Zrt felé be kell nyújtani.

17. garantálni, hogy a hivatalos árlistáján szereplő fuvardíjak a mindenkori hatályos jogszabályok szerinti ÁFA tartalommal rendelkeznek, valamint biztosítani az ÁFA-val kapcsolatos valamennyi jogszabályi követelmény maradéktalan betartását.

18. garantálni, hogy azonos fuvardíjakat állapít meg, függetlenül attól, hogy a szolgáltatásért készpénzben, (bank)kártyával vagy más egyéb módon fizet az utas.

19. a többnyelvű (magyar-angol-német) fuvardíj táblázatot, valamint a reklamáció esetén a Budapest Airport Zrt felé a közvetlen kapcsolatot az autóban jól látható helyen ki kell helyezni.

A fuvardíjak:

20. minden hatályos jogszabálynak és rendelkezésnek meg kell feleljenek

21. Budapest közigazgatási határain belül a Szolgáltatási Szerződésben kijelölt zónák szerinti maximum árak meghatározásával kell megadni.

22. A Budapest közigazgatási határain kívüli célállomásokra irányuló fuvarok HUF/km árát külön, a Szolgáltatási Szerződésben rögzített maximum ár meghatározásával kell megadni

 a. A Szolgáltató minden esetben tájékoztatni köteles az utast az általa megadott, Budapest közigazgatási határain kívüli célállomás várható viteldíjáról a szolgáltatás megrendelése előtt

23. Évente maximum egyszer, Július hónapban emelhetők

 a. maximálisan a hivatalos KSH inflációs adat mértékében
 b. minden hatályos jogszabály és rendelkezés megtartása mellett

24. Évközi változtatására kizárólag a BA Zrt jóváhagyásával van lehetőség


A JÁRMŰVEK

A Szolgáltató köteles biztosítani, hogy:

25. megfelelő számú jármű (beleértve a tartalék járműveket is) és sofőr álljon mindenkor rendelkezésre az utas igények maximális kielégítése és a magas minőségi követelmények teljesítése érdekében. Amennyiben a BA Zrt úgy ítéli meg, hogy a rendelkezésre álló járművek száma a szolgáltatás iránti igények megfelelő kielégítésére nem alkalmas, úgy fenntartja magának a jogot, hogy előzetes egyeztetést követően meghatározza a szolgálatba állítandó, vagy szolgálatból kivonandó további járművek számát, továbbá, hogy megkövetelje a Szolgáltatótól további járművek szolgálatba állítását, vagy járművek szolgálatból történő kivonását olyan számban és annyi időre, ahogy azt a BA Zrt szerint az adott körülmények megkövetelik

26. A szolgáltatás megkezdésének időpontjában a flotta a következő követelményeknek kell, hogy megfeleljen:

a. A reptéri szolgáltatás ellátásában résztvevő flotta valamennyi tagja díjfizető készülékkel ellátott személygépkocsi, azaz személytaxi

b. A reptéri szolgáltatás ellátásában résztvevő autók paraméterei a következők:

• Magasság minimum: 1452 mm
• Tengelytáv minimum: 2670 mm
• Nyomtáv elől minimum: 1515 mm
• Nyomtáv hátul minimum: 1521 mm
• Csomagtér űrtartalom minimum: 460 liter
• Férőhelyek száma minimum: 5 db
• Férőhelyek száma maximum: 7 db

 c. 5 évnél idősebb autó a flottában nem lehet
 d. valamennyi autó légkondicionált
 e. a flotta minimum 30%-a kombi, ezen belül a flotta minimum 15%-a egyterű autókból álljon

27. A szolgáltatás megkezdésétől számított egy éven belül a flotta - a fenti követelmények megtartása mellett - az alábbi követelményeknek kell, hogy megfeleljen, amit a szerződés időtartama alatt mindvégig fenn kell tartani:

 a. Gépkocsik átlag életkora maximum 3 év
 b. A flotta maximum 3 típusból állhat
 c. Valamennyi autó azonos színű és arculatú legyen

28. minden, a szolgáltatás ellátásában résztvevő autó rendelkezzen minden szükséges engedéllyel. A BA Zrt által jóváhagyott színű és típusú autókon semmilyen jel és felirat nem lehet a BA Zrt előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

29. Minden autó egyedi, a BA Zrt. által jóváhagyott reptéri szolgáltatási azonosítóval rendelkezzen

 a. sorszám stb.

30. Minden autó rendelkezzen egységes arculatot biztosító elemekkel a. szabadjelző, designfóliázás, lógók stb

31. a járművek mindenkor tisztán és kifogástalan műszaki állapotban látják el a szolgálatot, és a következő követelményeknek megfelelnek:
 a. az ülések huzata megfelelő
 b. padlózata szőnyegezett
 c. az utastér tiszta és rendezett, a nyilvános szolgáltatás ellátására minden tekintetben alkalmas
 d. megfelelő számban alkalmasak kerekes szék biztonságos szállítására
 e. megfelelő számban képesek biztosítani különböző korú gyermekek számára biztonsági gyermeküléseket, melyek kezelésére, rögzítésére a sofőrök megfelelő képzésben részesültek


32. a flottába tartozó valamennyi jármű adatai (rendszám, engedély szám, típus stb.) naprakész adatbázis formájában a BA Zrt számára elérhető

33. a BA Zrt munkatársai, vagy hivatalos megbízottai nem lehetnek akadályoztatva a Szolgáltató által a szolgáltatás ellátásában résztvevő tetszőleges jármű előzetes bejelentés nélküli átvizsgálásában

34. a szolgáltatás ellátásában részt vevő járművek műszaki átvizsgálását a napi szolgálat megkezdése előtt

 a. Abroncsok állapota stb..

35. valamennyi rendszeres és rendkívüli javítási esemény dokumentációját
VEVŐ KISZOLGÁLÁS

SZEMÉLYZET

A Szolgáltató köteles biztosítani, hogy:

36. mindenkor megfelelően képzett személyzettel biztosítja a szolgáltatást a BA Zrt megelégedettségére

37. a repülőtéren a szolgáltatást ellátó mindenkori személyzet jó megjelenésű, becsületes, megfelelő korú, a szükséges képességekkel és tapasztalattal rendelkezik munkája hatékony és biztonságos elvégzéséhez

38. A gépkocsivezetők alapszintű angol nyelvtudással rendelkezzenek

39. a személyzet mindig és minden körülmények között udvarias és segítőkész magatartást tanúsít mindenki irányába.

40. nem-dohányzó üzletpolitikát folytat mind a sofőrök, mind az utasok vonatkozásában, a járművökön belül és azon kívül is. A gépkocsivezetők az autóban semmilyen körülmények között sem dohányozhatnak

41. mindenkor naprakész adatbázissal rendelkezik a sofőrök és a személyzet más tagjainak alapvető adataival (név, lakcím, születési adatok, a szolgáltatás ellátásához szükséges engedélyek száma és érvényessége stb.)

42. a sofőrök a jelenleg és a jövőben mindenkor hatályos törvények és előírások szerint megkövetelt szükséges pihenőidő megtartásával végzik a munkájukat.
A Szolgáltató köteles ellenőrizni és nyilvántartani valamennyi sofőr szolgálati és pihenő idejét, hogy megelőzzék az utasokra, az utakon közlekedőkre és saját magára veszélyes munkavégzést.
Az ilyen esetek megelőzése érdekében a sofőröknek tilos 24 órán belül 12 óránál hosszabb szolgálatot teljesíteni, továbbá tilos 24 órán belül 8 óránál többet vezetni.

43. a sofőrök minden alkalommal felhívják az utasok figyelmét arra, hogy ne hagyjanak csomagot a járműben, továbbá maguk is győződjenek meg arról, hogy nem maradt csomag a járműben.
Ha véletlenül mégis marad csomag a járműben, amit a sofőr megtalál, vagy amit átadnak neki, úgy azt haladéktalanul, de minden körülmények között 24 órán belül köteles a BA Zrt által kijelölt helyen leadni

44. A taxis maximálisan tartsa be a KRESZ szabályokat, vezetési stílusát jellemezze a defenzív vezetési elv, a forgalomban való részvétele ne keltsen félelmet az utasban és a forgalom többi résztvevőiben. Legyen határozott, mellőzze a durvaságot és az erőszakot.

45. A repülőtéri szolgáltatásra kijelölt, a BA Zrt által végeztetett biztonsági átvilágításon megfelelt sofőrök megjelenésükben és viselkedésükben teljesítik a repülőtéri személyzettől elvártakat. A gépkocsivezetők általános viselete: bőrcipő, világosszürke vagy sötét színű szövetnadrág, fehér vagy világos színű ing, nyakkendő, hűvösebb időben zakóval kiegészítve, illetve a BA Zrt által jóváhagyott formaruha

46. A diszpécser pultokban szolgálatot teljesítők megjelenésükben és viselkedésükben teljesítik a repülőtéri személyzettől elvártakat, formaruhát viselnek, legalább két idegen nyelven (ezek közül az egyik az angol) legalább középfokon beszélnek.

47. A személyzet ruháján jól látható módon a BA Zrt által előzetesen jóváhagyott méretű és típusú névkitűzőt köteles viselni

48. a személyzet minden új tagja a szolgálat megkezdése előtt a BA Zrt által jóváhagyott tematikájú felkészítő tanfolyamon vesz részt, mely lefedi az utas-kezelés, az egészség és biztonság, általános taxis teendők és a repülőtéri alapismeretek témaköreit.

49. Ismeretfrissítő tanfolyamokat tart legalább 12 havonta, és ezekről jegyzőkönyvet készít.

50. amennyiben szükséges, vagy a BA Zrt előírja, tűzvédelmi oktatást tart, vagy személyzete azon részt vesz

51. amennyiben a Terminál(ok) kiürítését rendelik el, úgy a személyzet erre külön kiképzett tagjai részt vesznek az evakuálás! folyamat végrehajtásában.

INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁS

A Szolgáltató köteles:

52. a BA Zrt Kereskedelmi Igazgatóságát minden hétfő reggel e-mailben tájékoztatni a megelőző hét hétfőtől vasárnapig terjedő időszakára vonatkozó fuvarszámról, Terminálok szerinti bontásban (TI, T2A és T2B).

53. minden hónap végén az alábbi adatokat megadni Terminálok szerinti bontásban:

 a. teljes fuvarszám

• helyi (Bp.-en belül), zónák szerint bontva
• Pest megyei, célállomások szerint bontva
• Hosszú távú, célállomások szerint bontva

 b. Különleges igények száma, típusonként bontva

REKLAMÁCIÓ

A Szolgáltató köteles:

54. Bármilyen, a Szolgáltatóhoz közvetlenül, vagy a BA Zrt közvetítésével eljutott reklamációra 24 órán belül válaszolni. Minden reklamációt kivizsgálni és a végleges választ legkésőbb 7 munkanapon belül kell megküldeni. A Szolgáltató a reklamációkkal kapcsolatos teljes dokumentációt elérhetővé teszi a BA Zrt számára.

55. A szolgáltatással kapcsolatos pozitív visszajelzések és komoly, megalapozott utas reklamációk aránya nem lehet magasabb, mint 4:1 havonta. A
Szolgáltató részletes akció tervet ad át a BA Zrt-nek a következő hónap 5. napjáig, amennyiben a reklamációk aránya túllépett a 4: l arányon a megelőző hónapban.

UTASTÁJÉKOZTATÁS

A Szolgáltató köteles:

56. Az utasok teljes körű tájékoztatása érdekében jó minőségű, naprakész utas tájékoztató táblákat biztosítani a BA Zrt által előírt számban és kivitelben.

57. Minimális elvárásként ideiglenes hirdetményeit nyomtatva, laminálva kihelyezni.

EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

A Szolgáltató köteles:

58. a személyzet minden új tagja a szolgálat megkezdése előtt - a szabályozásnak és előírásoknak megfelelően - tűzvédelmi oktatáson kell, hogy részt vegyen.

59. Ismeretfrissítő tanfolyamokat tartani évente, továbbá a személyzet minden tagja számára tanfolyamot tartani arról, mi a teendő, ha gazdátlan, vagy gyanús csomagot találnak.

60. együttműködni a BA Zrt és az illetékes hatóságok által rendszeresen végrehajtott ellenőrzések során.