SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

2006.08.15.

VÉGLEGES TERVEZET
Megszereztük a reptér és a leendő szolgáltató közötti szerződés tervezetét. Ezt a tervezetet kapták meg a pályázók, ennek az ismeretében írták meg a pályázatukat. A végleges szerződés, ennek a szövegétől csak minimális mértékben és részletkérdésekben térhet el.

Természetesen az AJÁNLATTEVŐK KÉRDÉSEI - AJÁNLATKÉRŐ VÁLASZAI értelemszerűen változtatást jelentenek.

 

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

1. SZÁMÚ MELLÉKLET
A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA, A SZOLGÁLTATÁS INFRASTRUKTÚRÁJÁT BEMUTATÓ TÉRKÉPVÁZLAT ÉS A SZOLGÁLTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

2. SZÁMÚ MELLÉKLET
A SZOLGÁLTATÓ TÁRSASÁGI SZERZŐDÉSE  (csatolandó)

3. SZÁMÚ MELLÉKLET
SZOLGÁLTATÓI SZABÁLYZAT  (csatolandó)

4. SZÁMÚ MELLÉKLET
A SZOFTVERREL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

5. SZÁMÚ MELLÉKLET
A BÉRLETI SZERZŐDÉS

6. SZÁMÚ MELLÉKLET
AZ ALVÁLLALKOZÓK JEGYZÉKE  (csatolandó)

7. SZÁMÚ MELLÉKLET
BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT ÉS A BUDAPEST AIRPORT EGYÉB SZABÁLYZATAI  (csatolandó)

8. SZÁMÚ MELLÉKLET
HETI FORGALMI JELENTÉS

9. SZÁMÚ MELLÉKLET
JEGYZŐKÖNYV

10. SZÁMÚ MELLÉKLET
HAVI SZOLGÁLTATÁSI JELENTÉS

11. SZÁMÚ MELLÉKLET
AZ ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

12. SZÁMÚ MELLÉKLET
KÖTBÉR SZÁMÍTÁS

13. SZÁMÚ MELLÉKLET
A FUVARDÍJ

14. SZÁMÚ MELLÉKLET
BANKGARANCIA FORMÁJA