FELHÍVÁS! Magyar Taxisok Szakszervezete

2015.10.27.

Kedves Taxis Kollégák!

 

A Fővárosi Közgyűlés folyó hó 28-án esedékes ülése ismét olyan kérdésekben készül újabb húsba vágó döntéseket hozni, amelyek nagy mértékben szigorítják (azaz szűkítik) a taxizásból megélni kívánók lehetőségeit – ismét a taxisok ezreinek előzetes meghallgatása nélkül, ismét alaptalan indokokra hivatkozva.

Fővárosi Önkormányzat www.budapest.hu web-oldaláról megismerhető a 2013. szeptember 01-én hatályba lépett és a valódi szakmai körökben nagy felhördülést kiváltó „taxisrendelet” módosítása, amely újabb csapásokat mér mind az „egyszerű” taxisofőrre, mind a belső politikai berkeken kívül álló, gépjármű parkot üzemeltető vállalkozókra. A legmarkánsabban ez abban a módosítási javaslatban nyilvánul meg, hogy azon taxi gépjármű vezetők, akiknek az amúgy rengeteg okból sérelmes és vitatható „ellenőrzési” eljárások során a BKK a taxidroszt használati engedélyét bevonja, 1 éven belül újabb droszthasználati engedélyt nem kérhetnek. A rendeletben továbbra sincsenek meghatározva a BKK-s ellenőrzések eljárási szabályai, valamint az sem, hogy mi minősül a szabályok olyan súlyú megsértésének, ami alapján a BKK a droszthasználati megállapodásokat felmondhatja. Az eljárási szabályok hiánya jogbizonytalanságot okoz valamint önkényes értelmezéshez vezethet, így most megjósolhatóan a taxizásból élők nagyobbik része számára fogják egyszer s mindenkorra a taxis pályafutás befejezését eredményezni, kenyérkereső, aktív kollégákat egyik napról a másikra munkanélkülivé téve, családok ezreit átmenet nélkül az egzisztenciális kilátástalanságba taszítva.
 
 
A rendelet tervezett módosításának elfogadása után gyakorlatilag nem lesz esélyünk rövid időn belül hathatós jogszabályi változásokat elérni, azaz a taxis társadalom kivéreztetésének folyamatát megfékezni.
 
Arra kérünk és buzdítunk minden taxis kollégát, hogy a taxirendelet módosítás ellen fellépve jöjjön el a szerdai Fővárosi Közgyűlésre: tömeges jelenlétünkkel adjunk súlyt a módosítás elfogadása elleni tiltakozásnak! A ránk, taxisokra vonatkozó napirend tárgyalása előtt lehetőséget kapunk a felszólalásra, amelyben felhívhatjuk a figyelmet a módosítási javaslatok megalapozatlanságára és a valós (ma már leginkább csak a BKK ellenőrzési tevékenységéhez fűződő) problémák hathatós kezelésének szükségességére. A Közgyűlésen való megjelenésünk békés lesz, igazodva a házirendhez; a célunk a módosítási javaslat megszavazásának elhalasztása és valós, széles társadalmi bázisú szakmai egyeztetés elérése. A Közgyűlés döntéshozói felé szóló figyelemfelhívásunknak, kérésünknek a jelenlévő taxis kollégák száma fog tudni nyomatékot adni, némán is azt üzenve: a taxis társadalom nem nézi el tétlenül, hogy sorsáról mások újra a megkérdezésünk és érdemi szakmai részvételünk nélkül döntsenek!

  Magyar Taxisok Szakszervezete

 

(A felhívás emailban érkezett szerkesztőségünkbe.  A szervezetről mi többet nem tudunk.)

Azóta persze kiderítettük amit lehet.  Részletek a fórumban.

 

Metál Zoltán (OTSZ) minket nem képvisel !