Második rendszerváltás

2006.10.26.

TAXIS BLOKÁD 1990.10.25-28
NÉPSZAVA
1990.10.28

Második rendszerváltás.

 

Az utcai politizálást közvetlenül tanulmányozhatta a politológus: Tökei Ferenc ott volt a Parlament előtt a kormánypárti tüntetés kezdetén. Az aka­démikustól kérdeztük:

-Mi a helyes megnevezés: lázadás, forradalom, fölkelés?...

- Azt tartom a legjobbnak, hogy: polgárjogi engedetlenségi mozgalom. Az ilyen soha nem a tartalmat, hanem mindig egy adott szabályt kérdőjelezhet meg. Ez a mozgalom megpróbál új formákat kialakítani. Mégpedig a kormány által rákényszerített módon, hiszen a kormány sem úgy járt el, ahogy elvárható lett volna. Alapvető baj, hogy a kormány nem rendelkezik elemi válságkezelő ké­pességgel. Egyetlen partnernek képzeli magát egy érdekmegosztásos folya­matban, így kialakult az a népi válasz, amelyben rengeteg kaotikus mozzanat van. Magam több cikkben is figyelmeztettem arra, hogy egy őszi vihar várható. Sajnos, ez bejött, mert a kormány következetesen alacsony hatékonyságú politi­kát gyakorol. Nem akarom vitatni, hogy ezek a benzinárak jók-e vagy rosszak. Ám abban teljes nemzeti egyetértés van, az MDF-et is beleértve, hogy így nem lehet politizálni.
Szakmai, szakértői alapon közelítem meg a dolgot. Amit a Grósz-kormány és a Németh-kormány is mert vállalni, ez a kormány is azt meri vállalni: az ár­emelést. A lakosság széles rétegeivel való, diffúznak vélt ütközést. De nem me­rik vállalni a szervezett érdekkel: a nagy állami korporációkkal, a nagy cégekkel és magával az államgépezettel való összeütközést.
Nagyon tarka kép van az utcán. Az emberek azt a második rendszerváltást, amit az MDF a helyhatósági választásokra hirdetett meg, most élik át. Akit csak kérdezek, mind azt mondja: most vesz részt először a politikában, akár az egyik, akár a másik oldalon. Sokan középen is vannak.


- Tehát hasznos is ez a megmozdulás?

- Egészében véve pozitív. Az ország tanul - még nem megtanul - politi­zálni. A türelmetlenség ellenére érvelni tanulnak az emberek. Szervezni tanulják önmagukat. Lehet, hogy az MDF is most válik párttá. S az ellenzéki pártok is most tanulják meg - remélhetőleg - a felelős politizálást.

 

 

 

 

 Taxisblokád 1990. okt. 25-28

Fórum

Fotók