Eltiltanák a taxizástól a büntetett előéletűeket

2020.05.13.

Azt ugyan nem tudjuk, ki, miért, mikor törölte el, hisz évtizedekig evidens volt, hogy a taxihoz kell erkölcsi, de "Örülünk Vincent" !

Egy friss törvénymódosító javaslat értelmében csak büntetlen előéletű emberek lehetnének taxisok a jövőben. A Semjén Zsolt által benyújtott javaslat többek között a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012-es jogszabályt egészíti azzal, hogy 

személygépkocsival végzett közúti személyszállítási szolgáltatás során használt jármű vezetője olyan személy lehet, aki büntetlen előéletű.

A javaslat 2 oldalon keresztül egyesével fel is sorolja a Btk.-s tételeket a kábítószer-terjesztéstől az emberrabláson át a terrorizmusig, és kiköti, hogy csak olyan személy taxizhat, akit nem ítéltek el, vagy a mentesítésre meghatározott időtartam már eltelt. Ez az időtartam bűntényenként, kiszabott büntetési időnként eltérő, a büntetéssel nagyjából arányos. Például ha valakit 1-5 év börtönre ítélnek szándékos bűncselekmény miatt, akkor a szabadulás utáni 5. évvel mentesül, felfüggesztett szabadságvesztés esetén viszont már a próbaidő lejártával megtörténik a mentesülés. 

A javaslat indoklása szerint a módosítás célja a büntetett előéletű járművezetők kiszűrése a személygépkocsival végzett közúti személyszállítási szolgáltatások (személytaxi és személygépkocsis személyszállítási szolgáltatás) piacáról.

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Tárgy: Törvényjavaslat benyújtása
Benyújtó: Dr. Semjén Zsolt, miniszterelnök-helyettes
Előadó: Dr. Palkovics László, innovációért és technológiáért felelős miniszter
Törvényjavaslat címe: Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról

Taxira, és személygépkocsis személyszállításra vonatkozó részletek következnek:

42. §

(9) A személygépkocsival végzett közúti személyszállítási szolgáltatás során használt jármű vezetője olyan személy lehet, aki büntetlen előéletű.
(10) A közlekedési hatóság eljárása során – a bűnügyi nyilvántartó szervtől a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Bnytv.) 69. § (2) bekezdésében foglalt adatok megadásával a Bnytv. 71. § (2) bekezdése szerinti adatigényléssel – vizsgálja a (9) bekezdésben meghatározott feltétel teljesülését.”

Általános indokolás

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Sztv.)módosítás célja a büntetett előéletű járművezetők kiszűrése a személygépkocsival végzett közúti személyszállítási szolgáltatások (személytaxi és személygépkocsis személyszállítási szolgáltatás) piacáról.
Az intézkedéstől várt eredmény, hogy a személygépkocsival végzett személyszállítási szolgáltatások során csökkenjen az utasok kárára elkövetett jogsértések mennyisége, amely javítja a taxis szakma társadalmi megítélését és a szolgáltatás színvonalát.

Részletes indokolás

A teljes körű büntetlen előélet megkövetelése aránytalanul és alkotmányellenesen korlátozná a foglalkozás megválasztásának szabadságához kötődő jogot, ezért szakmaspecifikus alapon kerültek kiválasztásra azon bűncselekmények, amelyek elkövetése esetén nem lehet az adott személy járművezető személygépkocsival végzett közúti személyszállítási szolgáltatás során.
A közlekedési hatóság jogosult bekérdezni a bűnügyi nyilvántartási rendszerbe és megismerni azokat az adatokat, amelyek az járművezetői igazolvány kiadásához szükségesek. A módosítás célja, hogy az állampolgárok (az igazolvány kérelmezője) részére ne jelenjen meg újadminisztrációs teher.
A módosítás nem érinti a jelenleg már érvényes személyszállítási igazolvánnyal rendelkező járművezetőket.
A járművezetői igazolvány érvényességi ideje legfeljebb 5 év, így e
járművezetőknek a következő igazolvány kiadásakor kell megfelelniük az új előírásnak.

Bővebben, ki minősül büntetlen előéletűnek, a mi vonatkozásunkban:

Az Sztv. 12. §-a a következő (8)-(10) bekezdéssel egészül ki:
(8) E § alkalmazásában a továbbiakban büntetlen előéletűnek minősül az, akit a) a 2013. június 30. napjáig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV.törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) szerinti az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények (1978. évi IV. törvény XII. fejezet I. cím), kényszerítés (1978. évi IV. törvény174. §), közösség tagja elleni erőszak (1978. évi IV. törvény 174/B. §), személyi szabadság megsértése (1978. évi IV. törvény 175. §), emberrablás (1978. évi IV. törvény 175/A. §),emberkereskedelem (1978. évi IV. törvény 175/B. §), magánlaksértés (1978. évi IV. törvény 176.§), zaklatás (1978. évi IV. törvény 176/A. §), magántitok megsértése (1978. évi IV. törvény 177.§), visszaélés személyes adattal (1978. évi IV. törvény 177/A. §), levéltitok megsértése (1978. éviIV. törvény 178. §), magántitok jogosulatlan megismerése (1978. évi IV. törvény 178/A. §), közlekedési bűncselekmények (1978. évi IV. törvény XIII. fejezet), kiskorú veszélyeztetése (1978. évi IV. törvény 195. §), erőszakos közösülés (1978. évi IV. törvény 197. §), szeméremelleni erőszak (1978. évi IV. törvény 198. §), megrontás (1978. évi IV. törvény 201. §), tiltott pornográf felvétellel visszaélés (1978. évi IV. törvény 204. §), üzletszerű kéjelgés elősegítése(1978. évi IV. törvény 205. §), kitartottság (1978. évi IV. törvény 206. §), kerítés (1978. évi IV.törvény 207. §), szeméremsértés (1978. évi IV. törvény 208. §), a választás, a népszavazás, a népi kezdeményezés és az európai polgári kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény (1978. évi IV.törvény 211. § a)-b) és e) pont), embercsempészés (1978. évi IV. törvény 218. §), bántalmazás hivatalos eljárásban (1978. évi IV. törvény 226. §), kényszervallatás (1978. évi IV. törvény 227.§), jogellenes fogvatartás (1978. évi IV. törvény 228. §), hivatalos személy elleni bűncselekmények (1978. évi IV. törvény XV. fejezet 5. cím), hatósági eljárás akadályozása (1978.évi IV. törvény 242/A. §), hatóság eljárásának megzavarása (1978. évi IV. törvény 242/B. §), bűnpártolás (1978. évi IV. törvény 244. § (3) bekezdés a) pont), fogolyzendülés (1978. évi IV.törvény 246. §), közveszélyokozás (1978. évi IV. törvény 259. §), közérdekű üzem működésének megzavarása (1978. évi IV. törvény 260. §), terrorcselekmény (1978. évi IV. törvény 261. §),nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (1978. évi IV. törvény 261/A. § (2) bekezdés a) pont és(3) bekezdés), légijármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése (1978. évi IV. törvény 262. §), visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel (1978. évi IV. törvény 263. §), visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel (1978.évi IV. törvény 263/A. §), bűnszervezetben részvétel (1978. évi IV. törvény 263/C. §), visszaélés nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel (1978. évi IV. törvény 264/C. §), garázdaság (1978.évi IV. törvény 271. §), rendbontás (1978. évi IV. törvény 271/A. §), önbíráskodás (1978. évi IV.törvény 273. §), közbizalom elleni bűncselekmények (1978. évi IV. törvény XVI. fejezet III.cím), visszaélés kábítószerrel (1978. évi IV. törvény 282-282/C. §), visszaélés kábítószer pre-kurzorral (1978. évi IV. törvény 282/A. §), visszaélés új pszichoaktív anyaggal (1978. évi IV.törvény 283/B. §), fogyasztó megtévesztése (1978. évi IV. törvény 296/A. §), pénzhamisítás (1978. évi IV. törvény 304. § (1)-(3) bekezdés), lopás (1978. évi IV. törvény 316. §), csalás (1978.évi IV. törvény 318. §), rablás (1978. évi IV. törvény 321. §), kifosztás (1978. évi IV. törvény 322.§), zsarolás (1978. évi IV. törvény 323. §), rongálás (1978. évi IV. törvény 324. §), orgazdaság (1978. évi IV. törvény 326. §), jármű önkényes elvétele (1978. évi IV. törvény 327. §), szökés (1978. évi IV. törvény 343. § (2) bekezdés a) és d) pont), zendülés (1978. évi IV. törvény 352. §(2)-(3) bekezdés), elöljáró vagy szolgálati közeg elleni erőszak (1978. évi IV. törvény 355. §),valamintb) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti emberölés (Btk. 160. §), erős felindulásban elkövetett emberölés (Btk. 161. §), testi sértés (Btk.164. §), testi sértés (Btk. 164. §), foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés (Btk. 165. § (3)bekezdés), segítségnyújtás elmulasztása (Btk. 166. §), kábítószer-kereskedelem (Btk. 176-177. §), kábítószer birtoklása (Btk. 178-179. §), kóros szenvedélykeltés (Btk. 181. §), kábítószer készítésének elősegítése (Btk. 182. §), kábítószer-prekurzorral visszaélés (Btk. 183. §), új pszichoaktív anyaggal visszaélés (Btk. 184-184/C. §), az emberi szabadság elleni bűncselekmények (Btk. XVIII. Fejezet), szexuális kényszerítés (Btk. 196. §), szexuális erőszak (Btk. 197. §), szexuális visszaélés (Btk. 198. §), kerítés (Btk. 200. §), prostitúció elősegítése (Btk.201. §), kitartottság (Btk. 202. §), gyermekprostitúció kihasználása (Btk. 203. §),gyermekpornográfia (Btk. 204. §), szeméremsértés (Btk. 205. §), kiskorú veszélyeztetése (Btk.208. §), gyermekmunka (Btk. 209. §), kapcsolati erőszak (Btk. 212/A. §), közösség tagja ellenierőszak (Btk. 216. §), személyes adattal visszaélés (Btk. 219. §), magánlaksértés (Btk. 221. §), zaklatás (Btk. 222. §), magántitok megsértése (Btk. 223. §), levéltitok megsértése (Btk. 224. §), a közlekedési bűncselekmények (Btk. XXII. Fejezet), kényszerítés hatósági eljárásban (Btk. 278.§), hatósági eljárás megzavarása (Btk. 279. §), bűnpártolás (Btk. 282. § (3) bekezdés a)-c) pont), fogolyzendülés (Btk. 284. §), bántalmazás hivatalos eljárásban (Btk. 301. §), bántalmazás közfeladatot ellátó személy eljárásában (Btk. 302. §), kényszervallatás (Btk. 303. §), jogellenes fogvatartás (Btk. 304. §), a hivatalos személy elleni bűncselekmények (Btk. XXIX. Fejezet), terrorcselekmény (Btk. 314-316/A. §), terrorizmus finanszírozása (Btk. 318-319. §), jármű hatalomba kerítése (Btk. 320. §), bűnszervezetben részvétel (Btk. 321. §), közveszély okozása (Btk. 322. §), közérdekű üzem működésének megzavarása (Btk. 323. §), robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés (Btk. 324. §), lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés (Btk. 325. §), nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel visszaélés (Btk. 326. §), garázdaság (Btk. 339. §),rendbontás (Btk. 340. §), közokirat-hamisítás (Btk. 342-343. §), biztonsági okmány hamisítása (Btk. 344. §), hamis magánokirat felhasználása (Btk. 345. §), okirattal visszaélés (Btk. 346. §), egyedi azonosító jellel visszaélés (Btk. 347. §), gépjármű kilométer-számláló műszer által jelzett érték meghamisítása (Btk. 348. §), a választás, népszavazás és európai polgári kezdeményezésrendje elleni bűncselekmény (Btk. 350. § (1) bekezdés a)-b) és e) pont), határzár megrongálása (Btk. 352/B. §), embercsempészés (Btk. 353. §), a vagyon elleni erőszakos bűncselekmények (Btk. XXXV. Fejezet), lopás (Btk. 370. §), rongálás (Btk. 371. §), csalás (Btk. 373. §), gazdasági csalás (Btk. 374. §), információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás (Btk. 375. §), orgazdaság (Btk. 379. §), jármű önkényes elvétele (Btk. 380. §), pénzhamisítás (Btk. 389. § (1)-(2) bekezdés), fogyasztók megtévesztése (Btk. 417. §), szökés (Btk. 434. § a) és d) pont), zendülés (Btk. 442. § (2)-(4) bekezdés), elöljáró vagy szolgálati közeg elleni erőszak (Btk. 445.§), elöljáró vagy szolgálati közeg védelmére kelt vagy arra rendelt személy elleni erőszak (Btk.446. §) miatt vagy bűnszervezet keretében elkövetett bűntett miatt nem ítéltek el, vagy a mentesítésre meghatározott időtartam már eltelt.

A törvényjavaslat teljes szövege: