A Köztársasági Elnök felfüggesztené az áremelést

2006.09.23.

TAXIS BLOKÁD 1990.10.25-28
MAGYAR HÍRLAP

1990. okt. 27. Szombat

A köztársasági elnök intézkedése felfüggesztésére kérte a kormányt Országos válság követte a benzináremelést

A fővárosi taxisok csütörtökön este kezdeményezett demonstrációja a ben­zináremelés miatt, tegnap országos méretű tiltakozássá duzzadt. Az országszerte állított közúti torlaszok megbénították a közlekedést, ami zavarokat okozott a közellátásban is.
A kora délelőtti órákban Budapesten egymásnak ellentmondó bejelentések hangzottak el a blokád karhatalmi akcióval történő feltöréséről. Göncz Árpád köztársasági elnök és - a kórházban fekvő miniszterelnököt he­lyettesítő - Horváth Balázs belügyminiszter megbeszélésén az a döntés született, hogy nem vetik be a fegyveres erőket.
Közben a Munkaügyi Minisztérium épü­letében egész nap folytak a tárgyalások az Érdekegyeztető Tanács jószolgálati és etikai bizottságában, ahol a fuvarozók is képviseltették magukat.
Lapzártakor ar­ról a kompromisszumos javaslatról tudósíthatunk, amely a kormányt képviselő Szabó Tamás munkaügyi államtitkár és a fuvarosok között jött létre. Eszerint a benzináremelés mértéke a 65-70 százalék helyett hétfőtől 50 százalékos lenne. Erre a javaslatra az esti tv-híradóban válaszolt Kádár Béla és Bőd Péter Ákos.
Eszerint addig nem tárgyal a kormány a teljes megoldásról, amíg tart a blokád. Árcsökkentésről nem lehet szó; az érintettek fogalmazzák meg kompenzációs igényeiket, a kormány várja a szakmai érveket. Lapzártakor ebből a pozícióból folytatta az egyezkedést Szabó Tamás. Az ellenzéki pártok és társadalmi szerve­zetek nyilatkozataikban egyöntetűen elutasították a kormány döntését a benzin­áremelésről. Késő esti nyilatkozatában Göncz Árpád köztársasági elnök beje­lentette: felkérte a kormányt döntése felfüggesztésére.
A blokád az éjszakai lap­zártakor még tartott.
A munkavállalók és a munkáltatók szinte már az ülés legelején egységbe tömörültek a harmadik oldal, a kormány ellen. Azon az állásponton voltak; a benzin ilyen mértékű áremelése hibás lépés, válságba sodorhatja az országot. Mindezt egyértelműen a kormány, s nem pedig az utat lezáró taxisok számlájára írták. Az energiaáremelés tovagyűrűző hatása mind a lakosságra, mind a ver­senyszférában tevékenykedő magán és állami közlekedési vállalatokra, felmérhetetlenül káros hatással lehet. S azt közgazdaságilag meg senki sem indokolta igazán - emelték ki többen.
A súlyos gondok felvetése után az is elhangzott, mi éneimé van az Érdek­egyeztető Tanács jószolgálati bizottsága mostani ülésének, ha tőle függetlenül tárgyal a kormány a taxisokkal. Képes-e ez a testület valamiben is dönteni? Györiványi Sándor munkaügyi miniszter - aki most a bizottság elnöke volt - a kérdésre egyértelműen azt válaszolta: döntési joguk nincsen. Erre többen ismét megkérdezték: miért vannak itt egyáltalán?...
A munkáltatói és a munkavállalói oldal arra az álláspontra jutott, hogy a kormány függessze fel az áremelést, és ideiglenesen állítsa vissza az eredeti
árakat. Majd a jövő hét elején üljön össze - már szakmailag felkészülve - az Ér­dekegyeztető Tanács plenáris ülése, és tárgyaljon a következő lépésekről, alakít­son ki valamiféle kompromisszumot. Ha a kormány nem függeszti fel az áreme­lést, akkor este nyolckor hívják össze a plenáris ülést, s addig maradjanak, amíg a kormány képviselőivel nem jutnak kompromisszumra. Győriványi Sándor megígérte, hogy ezt a kérést a péntek délutáni Minisztertanács ülése elé viszi.
Drámai fordulatot hozott az ülésen, amikor Szabó Tamás, a Munkaügyi Minisztérium politikai államtitkára, aki egész délután a taxisok képviselőivel tárgyalt, rövid időre bejött a terembe. Közölte, elképzelhető, hogy megegyez­nek a taxisokkal. Ha hétfőn újra tárgyalnak - mondta -, akkor a taxisok fel­oldják a blokádot, s ehhez nem kell, hogy a kormány visszavonja az áremelést. Erre reagálva többen azt kérdezték, mi a garancia arra, hogy a kormány valóban leül majd tárgyalni velük. Az is elhangzott, lehet, hogy a taxisok visszavonulnak, de a többi embert nem lehet elhozni az utcákról. Miként álljanak tagságuk elé az érdekképviseleti szervek, ha most semmiféle ered­ményre nem sikerült jutniuk? A tárgyalásra csak akkor van garancia, ha az ára­kat ideiglenesen visszaállítják.
A kormány és a munkavállalók is engedjenek - hangzott el -, vagyis a kor­mány vonja vissza az áremelést, és akkor a munkavállalók is visszahívják az embereket az utcákról. Szabó Tamás erre azt válaszolta, hogy az ÉT jószolgálati bizottsága nagyon nagy felelősséget vállal magára, ha egy létrejövő megállapo­dást nem ismer el, és újabb követelésekkel lép elő. Ez politikailag beláthatatlan következményekkel jár. A munkavállalók azt hangsúlyozták, hogy a taxistün­tetés befejeződhet, de attól még ugyanolyan válság lesz az országban. Szabó Ta­más végül azt az indokot hozta fel, ha esetleg nem jön létre megállapodás a taxisokkal, és továbbra is súlyos ellátási zavarok lesznek, a helyzet végzetesre fordulhat, és kénytelenek lesznek bevezetni a rendkívüli állapotot.
Bakay Árpád, az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium helyettes államtitkára mindehhez elég arrogánsán azt tette hozzá, ha felfüggesztik az intézkedést, hol­nap már nem lesz benzin az országban, mert beindul a felvásárlás. Hétfőig pedig teljessé válna a krízis. Majd kiemelte: a szovjet szállítások elmaradása miatt ki­eső 1,5 millió tonna olajat a szabadpiacon kell beszerezni. A negyedmilliárd dol­láros pluszköltséget pedig meg kell fizetnie az országnak. A kormány úgy gon­dolta, ezt a terhet az autósokra hárítja.


Kamasz Melinda

 


 Taxisblokád 1990. okt. 25-28

Fórum

Fotók

 

 


Közösségi kapcsolatok

 
 
 
 
 
 
 

Dugófigyelő

2020.06.05.
www.utv.hu

Utoljára feltöltött képek

Linkcsere

4Dimenzió Fixshuttle
Taxi 314
Szentendre
Rókalyuk
Tokio 170
Rádió Taxi
Szeged
Új Taxi
Tatabánya
 
Eurotravel   TAXI 3000   
Sziget taxi TaxiCentrum
Pannon Volán
Taxi, Pécs
MB Vip Service
taxi.lap.hu