TAXIS BLOKÁD 1990. Október 28 Vasárnap

2005.10.28.

TAXIS BLOKÁD 1990.10.25-28
1 óra 15 perc. Az országban a helyzet változatlan. Úttorlaszok mindenfelé, sőt, Székesfehérvár körül egyre szorosabb a gyűrű. Szegeden már-már polgárhá­borús állapotok uralkodnak: török, jugoszláv, bolgár, lengyel kamionsofőrök ga­rázdálkodnak gázspray-vel, pisztollyal és Molotov-koktéllal felszerelkezve.

3 óra. A taxis-válságstáb a torlaszok megnyitására szólít fel. Hajnali négy
kor a fővárosi hidakon - az Árpád és a Margit híd kivételével - egy-egy sávon megindul a forgalom. Az Alkotás utca, Nagyenyed utca kereszteződésénél a tor­lasz szerepét rövid időre egy hajléktalan veszi át. A síneken fekve halált meg­vető bátorsággal kijelenti: addig nem mozdul, amíg nem emelik fel a nyugdíját.

8 óra 20 perc. A Kossuth téren néhány taxi körül gyülekeznek az emberek. Idősebb asszony kezében tábla hirdeti, hordozója nem csőcselék és nem is ter­rorista, de ennyi pénzből éljen még az Antall József. Az Ifjúsági Demokrata Fó­rum hetven körüli aktivistái nejlonszatyorból röplapokat osztogatnak. „Ne hagy­játok, hogy az ország felelőtlen, agresszív erők kezébe kerüljön!"

12 óra. Déli Krónika: „...Győrben elhagyott autók akadályozzák a forgal­mat. A vámosszabadi határátkelő megközelíthetetlensége miatt Komáromnál óriási a zsúfoltság... Dunaújvárosban és Kisvárdán egyre feszültebb a helyzet a mind szorosabb blokád miatt... A taxisok a helyükön vannak!" A taxisok a he­lyükön vannak! A taxisok a helyükön vannak...-S. O. S. Magyarország!

15 óra 03 perc. A Szabadság hídon baj van a taxis híradóláncban. Már órák óta zavarják hírforgalmazásukat, többek között álhírekkel. (Vajon kik?) A taxis véd- és dacszövetség jelszava ezért: közép l-es, a budai toronyból...

16 óra 05 perc. Hangzavar a Szabadság téren. Sok száz torok visszhangoz­za: „Hazudtatok eleget! Nemzeti tévét!" Kisvártatva ugyanők: „Antall marad!" Ki tud itt eligazodni? Később egy telefon Kecsekemétről: „Hajnalban, amikor a kamionosok fel akarták oldani a blokádot, bátor és részeg (ok-okozati össze­függés a két dolog között elképzelhető) civilek a járműszerelvények elé vetik ma­sukat. A helyzet magaslatán álló, a helyszínt biztosító rendörök az ellenállást nem tanúsító embereket elcibálják a kerekek elöl. Csak csöppnyi a malőr; köz­ben többször lesújt a gumibot. A rendörök később maguk is elismerik, ezt nem kellett volna."

18 óra 40 perc. A tüntetők élén haladó rendőrségi Ladában ülő Lezsák Sándor felszólítja híveit, hogy ne vonuljanak ismét a Kossuth térre, hanem ma­radjanak a Munkaügyi Minisztérium előtt, a Roosevelt téren. Üdvrivalgás, ..Ákos, tarts ki! Jövünk!"

19 óra 15 perc. Az Akadémia épületének sarkán maroknyi tömeg kezd el­lentüntetésbe. „Bukott kormány mondjon le!" Óriási hangzavar, a két tábor köl­csönösen egymást sértegeti. A rendfenntartó erők eszmélnek, és az utolsó pilla­natban élő sorfalat húznak a két tábor közé. Talán elmúlt az összecsapás veszé­lye... Kisvártatva felhangzik: „Horváth Balázs, Für Lajos, csináljatok rendet!"

20 óra 20 perc. A már több mint tízezresre duzzadt MDF-szimpatizáns tö­meg újra a Roosevelt térre vonul. Ott a taxis szimpatizánsokkal hol éleződő, hol csendesülő feszültségben, jelszavakat skandálnak. Végül a józan ész kerekedik felül, és a demonstrációt azzal fejezik be, hogy hétfőn este 6-kor a Parlament előtt ismét összegyűlnek.

20 óra 51 perc. Az érdekegyeztető tárgyalásokon közelednek az állás­pontok. A kormány javaslata, hogy a jelenlegi benzinárakat 12 forinttal csök­kentsék addig, amíg a Parlament nem dönt az üzemanyagárak teljes felszabadításáról. Rabár Ferenc ígéretet tesz, hogy semmiféle erőszakot nem kíván alkal­mazni a blokád résztvevőivel szemben, s nem kíván büntetni sem.

21 óra 55 perc. Az Érdekegyeztető Tanács elnöke ismerteti az egységok­mányt.

21 óra 56 perc. Aláírják az okmányt a kormány, a munkáltatók, a munka­vállalók. Telefon Kruppa Gábornak, aki elmondja, hogy ebben a pillanatban megkezdik a blokád felszámolását.

22 óra 34 perc. A taxishírközpont az egyezség hírül vétele után azonnal utasította a közlekedési csomópontokon várakozó taxisokat, fuvarozókat az út­akadályok teljes lebontására.

23 óra 05 perc. A megegyezés hírére szerte az országban megkezdik a blo­kád megszüntetését, valamennyi határátkelőhely is járhatóvá válik.

 

 

 

 Taxisblokád 1990. okt. 25-28

Fórum

Fotók

Megjegyzés:
A dokumentumokat, Szakonyi Péter:
BLOKÁD Avagy kocsisor Kelettől Nyugatig c. könyvéből vettük.
Ezúton is köszönet neki, és munkatársainak a munkáért!

 


Közösségi kapcsolatok

 
 
 
 
 
 
 

Dugófigyelő

2020.06.05.
www.utv.hu

Utoljára feltöltött képek

Linkcsere

4Dimenzió Fixshuttle
Taxi 314
Szentendre
Rókalyuk
Tokio 170
Rádió Taxi
Szeged
Új Taxi
Tatabánya
 
Eurotravel   TAXI 3000   
Sziget taxi TaxiCentrum
Pannon Volán
Taxi, Pécs
MB Vip Service
taxi.lap.hu