TAXIS BLOKÁD 1990. október 27. Szombat.

2005.10.24.

TAXIS BLOKÁD 1990.10.25-28
1 óra 40 perc
. A kormány és a magánfuvarozók képviselői a péntekről szombatra virradó éjszakán, l óra után pár perccel ideiglenes megállapodást kö­töttek. Eszerint a fuvarozók képviselői a blokád felfüggesztésére szólítják fel társaikat, a tárgyalásokat vasárnap délelőtt tovább folytatják, s ugyanerre a napra összehívják az Érdekegyeztető Tanácsot, azzal a szándékkal, hogy hétfő estig megtalálják a kölcsönösen elfogadható kompromisszumos megoldást. Addig a felemelt árak vannak érvényben. A magántaxisok képviseletében Barcsai Jenő, a Magánfuvarozók Országos Ipartestületének elnöke elmondta, hogy a blokádot, szombat-vasárnapra — csak felfüggesztik, a vasárnapi tárgyalásoktól teszik függővé, hogy folytatják-e akciójukat.

1 óra 53 perc. A kormány közleménye: A kormány, érzékelve és értékelve a kölcsönös törekvést a megegyezésre, továbbá tekintettel az ország rendkívüli helyzetére és nemzetközi megítélésére, kinyilvánítja további eltökélt tárgyalási és megegyezési szándékát. Ennek érdekében vasárnap folytatja a szakmai tár­gyalást a fuvarozók képviselőivel, egyben vasárnap 11 órára kezdeményezi az Érdekegyeztető Tanács összehívását a Munkaügyi Minisztériumba.

6 óra 42 perc. Szombat reggel 6 órakor még nincs foganatja a kormány és a magánfuvarozók közötti éjszakai megállapodásnak: nem indulhatott meg a fő­városban a felszíni közlekedés.

6 óra 57 perc. A Teherfuvarozók Budapesti Ipartestülete által szervezett válságstáb röviddel hajnali öt óra után kiadott közleményében mind a főváros­ban, mind az ország vidéki településein a blokád fenntartására szólít fel.
A Teherfuvarozók Budapesti Ipartestületének egyik vezetője, Harmati Je­nő elmondta: a személy- és teherfuvarozók képviseletében tárgyaló Barcsai Jenő nem volt tisztában a kialakult hangulattal, illetve azzal, hogy a fuvarozók több­sége nem ért egyet ezzel a kompromisszummal, így született hajnalban a koráb­bi megállapodást visszavonó s a blokád fenntartására felszólító közlemény.

12 óra 37 perc. A Debreceni Városi Rendőrkapitányság a taxisok képvise­lőivel megegyezésre jutott a városon áthaladni szándékozó szovjet katonai kon­voj átbocsátásáról. Ennek megfelelően a Derecske, Hajdúszovát, Pallag útvona­lon rendőrségi felvezető kocsival halad majd a hazánkból távozó alakulat. Átha­ladásukat a taxisok minden úttorlasznál, csomópontnál biztosítják.

14 óra 07 perc. A köztársasági elnök sajtóirodája közli: Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság elnöke pénteken bejelentett szándékától eltérően - mivel a kormány, valamint a személy- és teherszállítók képviselői között reményekre jo­gosító tárgyalások folynak - nem kezdeményezi az Országgyűlés rendkívüli ülé­sének összehívását.
AzAz Országgyűlés hétfőn 15 órai kezdettel rendes ülést tart.

15 óra 05 perc. Ausztria benzinszállítmányokat ajánlott fel Magyaror­szágnak azonnali segítségként az üzemanyag-áremelés és az útlezárások miatt kialakult helyzet enyhítésére. Ezt Franz Vranitzky osztrák kancellár jelentette be.

15 óra 34 perc. Három óra után néhány perccel ismét asztalhoz ültek a kormány és a fuvarozók képviselői. A tárgyalás zárt ajtók mögött zajlik, ám a meg­beszélés első percében az újságírók benn tartózkodhattak a teremben. A kor­mány képviseletében Rabár Ferenc pénzügyminiszter elsőként azt firtatta: a megjelent tárgyaló csoport mennyire kompetens. Ugyanis - mint mondotta - a péntek éjjeli megállapodás ellenére a városban nem állt helyre a rend, a taxisok nem tudták vagy nem akarták betartani, illetőleg betartatni a korábbi megálla­podást.
A taxisok és fuvarozók tárgyaló csoportjának képviselői válaszként el­mondták: úgy érzik, jogosultak tárgyalni, hiszen megakadályozták a Lánchíd
lezárását - erre ugyanis voltak törekvések -, és kegyeleti okokból lehetővé tették a temetői járatok üzemelését. Úgy gondolják, hogy amennyiben a kormány a mostani tárgyalások eredményeként lépéseket tesz a megoldásra, akkor lesz erejük ahhoz, hogy igen rövid időn belül helyreállítsák a rendet az országban.

16 óra 37 perc. Szeged Makó felőli bejáratánál a déli órákban már-már lincshangulat alakul ki, ugyanis a Makó felől érkező külföldiek - lengyelek, szovjetek, bolgárok, románok - megkísérelték felbontani az utat elzáró autókat. A helyszínre érkező rendőrök segítségével sikerült helyreállítani a rendet.
A lakosság egyre nagyobb számban csatlakozik a demonstrációhoz, feszült a hangulat, az emberek azt követelik, hogy a taxisok a blokádot rövid időre se nyissák meg.

17 óra 07perc. „Taxisdiktatúra" - ez a felirat volt olvasható azon a táblán, amit szombaton délután mintegy 20 fiatal vitt végig Debrecen belvárosában.

17 óra 10 perc. A pécsi Pannon Volán Vállalat munkástanácsa elhatárolja magát attól a - sajtóban közzétett - nyilatkozattól, amelyben a pécsi helyi jára­tokon dolgozó buszsofőrök csoportja nevében fellépett szakszervezet sztrájkot helyezett kilátásba a taxisok elleni karhatalmi fellépés esetére.

18 óra. Kormánypárti, a taxismegmozdulást elítélő tüntetés kezdődött szombaton délután a Parlament előtt.
A Televízió előtt a kormánypárti tüntetők szónokai tiltakozásukat fejez­ték ki az ellen, hogy a nemrégiben kivívott magyar alkotmányos demokráciá­ban „egy szűk kisebbség önös érdekei védelmében egy egész ország életét megbénítja".

18 óra 18 perc. Békéscsabán nyugdíjasok, nagycsaládosok és fiatal háza­sok gyűjtenek aláírásokat tiltakozásukhoz, amelyben megértéssel fogadják a de­mokratikus kormány intézkedését, és elutasítják a taxisok „országbénító akció­ját". Mi lenne, ha kétmillió, pár ezer forintból tengődő nyugdíjas feküdne az ötvenezret kereső, s az utasokkal kényre-kedvre bánó taxisok kocsijai elé? - kér­dik a felháborodott csabaiak.

18 óra 48 perc. Az Ipartestületek Országos Szövetsége - annak ellenére, hogy erre nem kérték fel - szombaton csatlakozott a Munkaügyi Minisztérium­ban zajló tárgyalások résztvevőihez. A szövetség ezzel is fel kívánja hívni a kor­mány figyelmét arra, hogy valamennyi érdekképviselettel szükséges tárgyalni.

19 óra 18 perc. Nincs rendkívüli állapot - hangsúlyozza Verebélyi Imre, a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára. A Belügyminisztérium közigaz­gatási részlege, amelynek nincs utasítási joga, de van kötelessége és nemzeti fe­lelőssége - folytatta az államtitkár -, írásban kérte az ország polgármestereit: a rendőrfőkapitányokkal együtt kezdjék meg a tárgyalásokat az utakat elzáró fuva­rozókkal, hogy amíg a politikai tárgyalások folynak, állítsák helyre a települések normális életfeltételeit.

20 óra 20 perc. Az MDF jogi bizottságának szakvéleménye: Az október 25-én este kezdődött és azóta is tartó események nem sorolha­tók a sztrájk körébe, és súlyosan sértik a gyülekezési jogról szóló törvényt.

21 óra 48 perc. Tóth Tibor, a debreceni taxisok szóvivője: demonstráció­jukat mindaddig nem fejezik be, amíg a kormány a hétfői tárgyalásokig nem függeszti fel az üzemanyagár-emelést.
Palotás István, a Tempó Taxi szegedi vezetőségi tagja: a demonstrációt mindaddig nem szüntetik meg Szegeden, amíg a kormány - a taxisok, a nép által elfogadható - kompromisszumot nem köt a sztrájkolókkal.
Rákóczi Ferenc, a sztrájkoló szolnoki taxisok és teherfuvarozók képvise­lője: abban az esetben szüntetnék meg a 4-es számú főutat, illetve a szolnoki Tisza-hidat érintő blokádot, ha a kormány 50 forint körüli összegre csökkentené a csütörtökön élébe lépett benzinárakat.
Kamecz István, a miskolci demonstrációt vezető 10 miskolci taxitársaság szóvivője: a kormány részéről az elfogadható ajánlat az lenne, ha az üzemanyag ára nem a világpiaci árakhoz, hanem a hazai jövedelmekhez alkalmazkodna.
Öt egri taxistársaság képviseletében Sóskuti László: elfogadható megoldás­nak csak a benzináremelés felfüggesztését tartják.
Ferenc Zoltán, a Gábriel Taxi Nógrád megyei szervezetének elnöke: a blo­kádot akkor oldanánk fel, ha a benzin árát legföljebb 10 forinttal emelnék.
Szentesi Zoltán, a mintegy 300 főnyi tatabányai kollektíva megbízottja: a Komárom-Esztergom megye székhelyén élő, illetve dolgozó fuvarosok a végső­kig, vagyis az áremelés felfüggesztéséig kitartanak.
Varga László, a székesfehérvári Közlekedési Ipartestület társelnöke: a blo­kádot akkor „bontják le", ha a megegyezésig felfüggesztik vagy visszavonják a benzináremelésre tett intézkedéseket.
Máté Péter fuvarozó, a szekszárdi demonstráció szervezőinek nevében: szándékuk szerint mindaddig blokád alatt tartják a megyeszékhelyre bevezető összes utat, amíg a kormány teljes egészében vissza nem vonja a benzinár­emelést.

21 óra 59 perc. Az MDF parlamenti frakciója úgy ítéli meg, hogy Göncz Árpád köztársasági elnök péntek esti nyilatkozatával túllépte hatáskörét, mert azonosult a blokáddal, amelyre Magyarországon 1956 óta nem volt példa. Anél­kül, hogy a közrend fenntartására szólította volna fel a demonstrálókat, a tünte­tők pártjára állt. Ezzel az MDF-frakció nem tud egyetérteni.

22 óra 01 perc. A Televízióban este 9 óra után elhangzott hírrel ellentétben még nem jött létre megállapodás. A belügyminiszter szombaton este néhány perccel 22 óra előtt a Munkaügyi Minisztérium folyosóján a taxisok képvise­lőivel és újságírókkal beszélgetve leszögezte: a kormány nem enged, nem szál­lítja le a benzin árát. Hajlandó azonban kompenzációs megoldásokon gondol­kodni, a megegyezés lehetőségét keresni.

22 óra 47 perc. A kormány és a fuvarozók képviselőinek közös nyilatkozata:
- Azt kérjük a taxisoktól és valamennyi barikádon lévő honfitársunktól, hogy menjen haza és pihenje ki magát. A tárgyalások további folytatását ma­gunkra vállaljuk, bármilyen nehéz is lesz az - mondotta Horváth Pál a fuvarozók képviselőinek nevében azt követően, hogy a 7 óra után néhány perccel ismét folytatódott tárgyalásokat követően, 22 óra után néhány perccel végre eredmény
született.
A közösen megalkotott közlemény szövege a következő:
A kormány szigorúan tartja magát a törvényes rendhez, és kifejezi tárgya­lási és megegyezési szándékát. A kormány kinyilvánítja, hogy a benzinár-növe­kedés kapcsán kirobbant törvénytelen demonstrációt nem tartja elfogadhatónak.
Az Érdekegyeztető Tanács 1990, október 28-án megtartandó ülése elé olyan megoldást terjeszt, amely a jelenleg megállapított érvényes fogyasztói árak mellett - meghatározott mértékben - kedvezményes üzemanyag-vásárlást tesz lehetővé a magyar gépkocsitulajdonosok számára. Reális lehetőséget lát literenként 10-12 forintos kedvezményre, illetve kompenzációra, szakmai tár­gyalások során megállapítandó mennyiségi keretek között.
A nyugodt érdekegyeztetésnek azonban feltétele, hogy az útelzárások az egész országban megszűnjenek - írja a közlemény.
Horváth Pál a nyilatkozatot kommentálva kijelenti: félő, hogy az utcán tar­tózkodó kollégák számára a közlemény nem egészen tiszta és világos. Ugyan­akkor elengedhetetlennek ítéli, hogy az útelzárások, torlaszok megszűnjenek, hi­szen ez az állapot senkinek sem jó. Kéri továbbá: mindenki, akit érint, higgyen a küldöttségben, fogadja el képviselőjeként, mert csak akkor tudnak további sikeres tárgyalásokat folytatni, ha bizonyíthatják a kormány előtt, hogy valóban kompetensek.
A fuvarozók képviselői a vasárnapi érdekegyeztető tárgyalásokon megpró­bálnak mindent megtenni azért, hogy a mostani közlemény gyakorlati megvaló­sítása - a torlaszok megszüntetése - mindenki számára megnyugtató megoldást jelentsen. Bíznak abban, hogy a tanács ülésén konkrétan kidolgozott tervezetet tudnak megvitatni, illetőleg elfogadni. A 10-12 forintos kedvezmény immár ala­pot ad a fuvarozók képviselőinek arra, hogy kijelentsék: a barikádrendszert Bu­dapesten és az országban meg kell szüntetni - mondotta Horváth Pál.

22 óra 47 perc. Dr. Seregély István egri érsek a Magyar Demokrata Fórum Heves megyei szervezeteinek kérésére szombaton, az esti órákban felhívja az egyházmegye területén szolgálatot teljesítő lelkipásztorok figyelmét arra, hogy -tekintettel az országban kialakult feszült helyzetre - a vasárnapi szentmiséken intsék nyugalomra, békességre, megértésre az embereket.

 

 


 

 Taxisblokád 1990. okt. 25-28

Fórum

Fotók

 

 

Megjegyzés:
A dokumentumokat, Szakonyi Péter:
BLOKÁD Avagy kocsisor Kelettől Nyugatig c. könyvéből vettük.
Ezúton is köszönet neki, és munkatársainak a munkáért!