TAXIS BLOKÁD 1990. október 27. Szombat.

2005.10.24.

TAXIS BLOKÁD 1990.10.25-28
1 óra 40 perc
. A kormány és a magánfuvarozók képviselői a péntekről szombatra virradó éjszakán, l óra után pár perccel ideiglenes megállapodást kö­töttek. Eszerint a fuvarozók képviselői a blokád felfüggesztésére szólítják fel társaikat, a tárgyalásokat vasárnap délelőtt tovább folytatják, s ugyanerre a napra összehívják az Érdekegyeztető Tanácsot, azzal a szándékkal, hogy hétfő estig megtalálják a kölcsönösen elfogadható kompromisszumos megoldást. Addig a felemelt árak vannak érvényben. A magántaxisok képviseletében Barcsai Jenő, a Magánfuvarozók Országos Ipartestületének elnöke elmondta, hogy a blokádot, szombat-vasárnapra — csak felfüggesztik, a vasárnapi tárgyalásoktól teszik függővé, hogy folytatják-e akciójukat.

1 óra 53 perc. A kormány közleménye: A kormány, érzékelve és értékelve a kölcsönös törekvést a megegyezésre, továbbá tekintettel az ország rendkívüli helyzetére és nemzetközi megítélésére, kinyilvánítja további eltökélt tárgyalási és megegyezési szándékát. Ennek érdekében vasárnap folytatja a szakmai tár­gyalást a fuvarozók képviselőivel, egyben vasárnap 11 órára kezdeményezi az Érdekegyeztető Tanács összehívását a Munkaügyi Minisztériumba.

6 óra 42 perc. Szombat reggel 6 órakor még nincs foganatja a kormány és a magánfuvarozók közötti éjszakai megállapodásnak: nem indulhatott meg a fő­városban a felszíni közlekedés.

6 óra 57 perc. A Teherfuvarozók Budapesti Ipartestülete által szervezett válságstáb röviddel hajnali öt óra után kiadott közleményében mind a főváros­ban, mind az ország vidéki településein a blokád fenntartására szólít fel.
A Teherfuvarozók Budapesti Ipartestületének egyik vezetője, Harmati Je­nő elmondta: a személy- és teherfuvarozók képviseletében tárgyaló Barcsai Jenő nem volt tisztában a kialakult hangulattal, illetve azzal, hogy a fuvarozók több­sége nem ért egyet ezzel a kompromisszummal, így született hajnalban a koráb­bi megállapodást visszavonó s a blokád fenntartására felszólító közlemény.

12 óra 37 perc. A Debreceni Városi Rendőrkapitányság a taxisok képvise­lőivel megegyezésre jutott a városon áthaladni szándékozó szovjet katonai kon­voj átbocsátásáról. Ennek megfelelően a Derecske, Hajdúszovát, Pallag útvona­lon rendőrségi felvezető kocsival halad majd a hazánkból távozó alakulat. Átha­ladásukat a taxisok minden úttorlasznál, csomópontnál biztosítják.

14 óra 07 perc. A köztársasági elnök sajtóirodája közli: Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság elnöke pénteken bejelentett szándékától eltérően - mivel a kormány, valamint a személy- és teherszállítók képviselői között reményekre jo­gosító tárgyalások folynak - nem kezdeményezi az Országgyűlés rendkívüli ülé­sének összehívását.
AzAz Országgyűlés hétfőn 15 órai kezdettel rendes ülést tart.

15 óra 05 perc. Ausztria benzinszállítmányokat ajánlott fel Magyaror­szágnak azonnali segítségként az üzemanyag-áremelés és az útlezárások miatt kialakult helyzet enyhítésére. Ezt Franz Vranitzky osztrák kancellár jelentette be.

15 óra 34 perc. Három óra után néhány perccel ismét asztalhoz ültek a kormány és a fuvarozók képviselői. A tárgyalás zárt ajtók mögött zajlik, ám a meg­beszélés első percében az újságírók benn tartózkodhattak a teremben. A kor­mány képviseletében Rabár Ferenc pénzügyminiszter elsőként azt firtatta: a megjelent tárgyaló csoport mennyire kompetens. Ugyanis - mint mondotta - a péntek éjjeli megállapodás ellenére a városban nem állt helyre a rend, a taxisok nem tudták vagy nem akarták betartani, illetőleg betartatni a korábbi megálla­podást.
A taxisok és fuvarozók tárgyaló csoportjának képviselői válaszként el­mondták: úgy érzik, jogosultak tárgyalni, hiszen megakadályozták a Lánchíd
lezárását - erre ugyanis voltak törekvések -, és kegyeleti okokból lehetővé tették a temetői járatok üzemelését. Úgy gondolják, hogy amennyiben a kormány a mostani tárgyalások eredményeként lépéseket tesz a megoldásra, akkor lesz erejük ahhoz, hogy igen rövid időn belül helyreállítsák a rendet az országban.

16 óra 37 perc. Szeged Makó felőli bejáratánál a déli órákban már-már lincshangulat alakul ki, ugyanis a Makó felől érkező külföldiek - lengyelek, szovjetek, bolgárok, románok - megkísérelték felbontani az utat elzáró autókat. A helyszínre érkező rendőrök segítségével sikerült helyreállítani a rendet.
A lakosság egyre nagyobb számban csatlakozik a demonstrációhoz, feszült a hangulat, az emberek azt követelik, hogy a taxisok a blokádot rövid időre se nyissák meg.

17 óra 07perc. „Taxisdiktatúra" - ez a felirat volt olvasható azon a táblán, amit szombaton délután mintegy 20 fiatal vitt végig Debrecen belvárosában.

17 óra 10 perc. A pécsi Pannon Volán Vállalat munkástanácsa elhatárolja magát attól a - sajtóban közzétett - nyilatkozattól, amelyben a pécsi helyi jára­tokon dolgozó buszsofőrök csoportja nevében fellépett szakszervezet sztrájkot helyezett kilátásba a taxisok elleni karhatalmi fellépés esetére.

18 óra. Kormánypárti, a taxismegmozdulást elítélő tüntetés kezdődött szombaton délután a Parlament előtt.
A Televízió előtt a kormánypárti tüntetők szónokai tiltakozásukat fejez­ték ki az ellen, hogy a nemrégiben kivívott magyar alkotmányos demokráciá­ban „egy szűk kisebbség önös érdekei védelmében egy egész ország életét megbénítja".

18 óra 18 perc. Békéscsabán nyugdíjasok, nagycsaládosok és fiatal háza­sok gyűjtenek aláírásokat tiltakozásukhoz, amelyben megértéssel fogadják a de­mokratikus kormány intézkedését, és elutasítják a taxisok „országbénító akció­ját". Mi lenne, ha kétmillió, pár ezer forintból tengődő nyugdíjas feküdne az ötvenezret kereső, s az utasokkal kényre-kedvre bánó taxisok kocsijai elé? - kér­dik a felháborodott csabaiak.

18 óra 48 perc. Az Ipartestületek Országos Szövetsége - annak ellenére, hogy erre nem kérték fel - szombaton csatlakozott a Munkaügyi Minisztérium­ban zajló tárgyalások résztvevőihez. A szövetség ezzel is fel kívánja hívni a kor­mány figyelmét arra, hogy valamennyi érdekképviselettel szükséges tárgyalni.

19 óra 18 perc. Nincs rendkívüli állapot - hangsúlyozza Verebélyi Imre, a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára. A Belügyminisztérium közigaz­gatási részlege, amelynek nincs utasítási joga, de van kötelessége és nemzeti fe­lelőssége - folytatta az államtitkár -, írásban kérte az ország polgármestereit: a rendőrfőkapitányokkal együtt kezdjék meg a tárgyalásokat az utakat elzáró fuva­rozókkal, hogy amíg a politikai tárgyalások folynak, állítsák helyre a települések normális életfeltételeit.

20 óra 20 perc. Az MDF jogi bizottságának szakvéleménye: Az október 25-én este kezdődött és azóta is tartó események nem sorolha­tók a sztrájk körébe, és súlyosan sértik a gyülekezési jogról szóló törvényt.

21 óra 48 perc. Tóth Tibor, a debreceni taxisok szóvivője: demonstráció­jukat mindaddig nem fejezik be, amíg a kormány a hétfői tárgyalásokig nem függeszti fel az üzemanyagár-emelést.
Palotás István, a Tempó Taxi szegedi vezetőségi tagja: a demonstrációt mindaddig nem szüntetik meg Szegeden, amíg a kormány - a taxisok, a nép által elfogadható - kompromisszumot nem köt a sztrájkolókkal.
Rákóczi Ferenc, a sztrájkoló szolnoki taxisok és teherfuvarozók képvise­lője: abban az esetben szüntetnék meg a 4-es számú főutat, illetve a szolnoki Tisza-hidat érintő blokádot, ha a kormány 50 forint körüli összegre csökkentené a csütörtökön élébe lépett benzinárakat.
Kamecz István, a miskolci demonstrációt vezető 10 miskolci taxitársaság szóvivője: a kormány részéről az elfogadható ajánlat az lenne, ha az üzemanyag ára nem a világpiaci árakhoz, hanem a hazai jövedelmekhez alkalmazkodna.
Öt egri taxistársaság képviseletében Sóskuti László: elfogadható megoldás­nak csak a benzináremelés felfüggesztését tartják.
Ferenc Zoltán, a Gábriel Taxi Nógrád megyei szervezetének elnöke: a blo­kádot akkor oldanánk fel, ha a benzin árát legföljebb 10 forinttal emelnék.
Szentesi Zoltán, a mintegy 300 főnyi tatabányai kollektíva megbízottja: a Komárom-Esztergom megye székhelyén élő, illetve dolgozó fuvarosok a végső­kig, vagyis az áremelés felfüggesztéséig kitartanak.
Varga László, a székesfehérvári Közlekedési Ipartestület társelnöke: a blo­kádot akkor „bontják le", ha a megegyezésig felfüggesztik vagy visszavonják a benzináremelésre tett intézkedéseket.
Máté Péter fuvarozó, a szekszárdi demonstráció szervezőinek nevében: szándékuk szerint mindaddig blokád alatt tartják a megyeszékhelyre bevezető összes utat, amíg a kormány teljes egészében vissza nem vonja a benzinár­emelést.

21 óra 59 perc. Az MDF parlamenti frakciója úgy ítéli meg, hogy Göncz Árpád köztársasági elnök péntek esti nyilatkozatával túllépte hatáskörét, mert azonosult a blokáddal, amelyre Magyarországon 1956 óta nem volt példa. Anél­kül, hogy a közrend fenntartására szólította volna fel a demonstrálókat, a tünte­tők pártjára állt. Ezzel az MDF-frakció nem tud egyetérteni.

22 óra 01 perc. A Televízióban este 9 óra után elhangzott hírrel ellentétben még nem jött létre megállapodás. A belügyminiszter szombaton este néhány perccel 22 óra előtt a Munkaügyi Minisztérium folyosóján a taxisok képvise­lőivel és újságírókkal beszélgetve leszögezte: a kormány nem enged, nem szál­lítja le a benzin árát. Hajlandó azonban kompenzációs megoldásokon gondol­kodni, a megegyezés lehetőségét keresni.

22 óra 47 perc. A kormány és a fuvarozók képviselőinek közös nyilatkozata:
- Azt kérjük a taxisoktól és valamennyi barikádon lévő honfitársunktól, hogy menjen haza és pihenje ki magát. A tárgyalások további folytatását ma­gunkra vállaljuk, bármilyen nehéz is lesz az - mondotta Horváth Pál a fuvarozók képviselőinek nevében azt követően, hogy a 7 óra után néhány perccel ismét folytatódott tárgyalásokat követően, 22 óra után néhány perccel végre eredmény
született.
A közösen megalkotott közlemény szövege a következő:
A kormány szigorúan tartja magát a törvényes rendhez, és kifejezi tárgya­lási és megegyezési szándékát. A kormány kinyilvánítja, hogy a benzinár-növe­kedés kapcsán kirobbant törvénytelen demonstrációt nem tartja elfogadhatónak.
Az Érdekegyeztető Tanács 1990, október 28-án megtartandó ülése elé olyan megoldást terjeszt, amely a jelenleg megállapított érvényes fogyasztói árak mellett - meghatározott mértékben - kedvezményes üzemanyag-vásárlást tesz lehetővé a magyar gépkocsitulajdonosok számára. Reális lehetőséget lát literenként 10-12 forintos kedvezményre, illetve kompenzációra, szakmai tár­gyalások során megállapítandó mennyiségi keretek között.
A nyugodt érdekegyeztetésnek azonban feltétele, hogy az útelzárások az egész országban megszűnjenek - írja a közlemény.
Horváth Pál a nyilatkozatot kommentálva kijelenti: félő, hogy az utcán tar­tózkodó kollégák számára a közlemény nem egészen tiszta és világos. Ugyan­akkor elengedhetetlennek ítéli, hogy az útelzárások, torlaszok megszűnjenek, hi­szen ez az állapot senkinek sem jó. Kéri továbbá: mindenki, akit érint, higgyen a küldöttségben, fogadja el képviselőjeként, mert csak akkor tudnak további sikeres tárgyalásokat folytatni, ha bizonyíthatják a kormány előtt, hogy valóban kompetensek.
A fuvarozók képviselői a vasárnapi érdekegyeztető tárgyalásokon megpró­bálnak mindent megtenni azért, hogy a mostani közlemény gyakorlati megvaló­sítása - a torlaszok megszüntetése - mindenki számára megnyugtató megoldást jelentsen. Bíznak abban, hogy a tanács ülésén konkrétan kidolgozott tervezetet tudnak megvitatni, illetőleg elfogadni. A 10-12 forintos kedvezmény immár ala­pot ad a fuvarozók képviselőinek arra, hogy kijelentsék: a barikádrendszert Bu­dapesten és az országban meg kell szüntetni - mondotta Horváth Pál.

22 óra 47 perc. Dr. Seregély István egri érsek a Magyar Demokrata Fórum Heves megyei szervezeteinek kérésére szombaton, az esti órákban felhívja az egyházmegye területén szolgálatot teljesítő lelkipásztorok figyelmét arra, hogy -tekintettel az országban kialakult feszült helyzetre - a vasárnapi szentmiséken intsék nyugalomra, békességre, megértésre az embereket.

 

 


 

 Taxisblokád 1990. okt. 25-28

Fórum

Fotók

 

 

Megjegyzés:
A dokumentumokat, Szakonyi Péter:
BLOKÁD Avagy kocsisor Kelettől Nyugatig c. könyvéből vettük.
Ezúton is köszönet neki, és munkatársainak a munkáért!


 


Közösségi kapcsolatok

 
 
 
 
 
 
 

Dugófigyelő

2020.06.03.
www.utv.hu

Utoljára feltöltött képek

Linkcsere

4Dimenzió Fixshuttle
Taxi 314
Szentendre
Rókalyuk
Tokio 170
Rádió Taxi
Szeged
Új Taxi
Tatabánya
 
Eurotravel   TAXI 3000   
Sziget taxi TaxiCentrum
Pannon Volán
Taxi, Pécs
MB Vip Service
taxi.lap.hu