Bihari Mihály politológus:Sok a sokk!

2006.11.22.

TAXIS BLOKÁD 1990.10.25-28

KURÍR - rendkívüli kiadás:
1990. október 28., vasárnap

 

- Az országban láncreakcióként elterjedt tiltakozási hullám, ha csak órákra is, de gazdasági, politikai krízishelyzetet teremtett.
Hogy kit ért ez váratlanul és kit nem, arról megoszlanak a vélemények, de az biztos, hogy Bihari Mihály po­litológus nem lepődött meg:

- A feszültség növekedése már két-három hónappal korábban előre látható volt. Politológusok, szociológusok, politikusok ezt jelezték is.

- Miből lehetett erre következtetni?

- A kormány nem mindig megfontolt, átgondolt intézkedéseiből, az olykor kapkodásszerű döntéseiből és az emberek válaszreakcióiból. Gondolok itt a vál­lalati tanácsok és az igazgatók újraválasztásának sikertelenségére, a spontánul induló sztrájkokra és az ötven-hetven százalékos távolmaradásra a választáso­kon. Emellett érzékelni lehetett, hogy a társadalom egzisztenciális tűrőképessége az addigi áremelések következtében az ősz elejére eljutott a végső határig. Több jel mutatott arra, hogy az emberek több áldozatot már nem tudnak, illetve nem hajlandók vállalni. Nem látva az áldozatok értelmét, többször is kifejezésre jut­tatták tömeges méretű kritikájukat a kormány intézkedéseivel szemben. Az elé­gedetlenség még nem szervezett, de tömegakarattá vált, ám úgy tűnik, hogy most már spontánul induló, de szervezett formában jelenik meg. S egyre inkább nyilvánvalóvá válik, hogy a szabadon választott Parlament által megbízott kor­mány politikailag ugyan legitim, de szakmai hozzáértése és társadalmi érzékeny­sége gyengébb, mint az előző kormányé volt. A baj az, hogy ez a demokratikus eljárás keretében megbízott kormány nem érzékeli igazán jól a társadalmi folya­matokat és a közvélemény állapotát. Ez több mint hiba, mert a gondok most már országos méretű és nehezen kezelhető" problémákhoz vezethetnek. Úgy látszik, a kormány változatlanul nem képes tanulni ellenfelei, kritikus támogatói és a közvélemény jelzéseiből.

- Milyen politikai következményei lehetnek ennek a sokatmondó napnak?

- A kormány még stabilizálhatja magát, ha lesz politikai bátorsága arra, hogy rossz döntéseit visszavonja, illetve korrigálja. Beleértve ebbe a kormányzat személyi állományának minőségi javítását is.

- Magyarán: személycserékre céloz?

- Igen, mert az új és jobb politikához felkészültebb és jobb politikusokra is szükség van.

- Mi történik, ha a népharag anarchiába torkollik?

- Erre nem számítok, de az megtörténhet, hogy a kormány egyre nehezebb helyzetbe hozza magát. A mozgástere szűkülhet, ha az emberek a ma még elfo­gadható döntéseket holnap már nem tartják kielégítőnek. Az eseményeket politi­kai erődemonstrációnak tartom, amit a kétségbeesés szült, de bízom abban, hogy a demokráciához méltó megoldással, azaz sikeres tárgyalással fejeződnek be. S ezalatt nem a kormány bukását értem, hanem a józan ész diadalát a politikában.


L.Á.

 Taxisblokád 1990. okt. 25-28

Fórum

Fotók


Közösségi kapcsolatok

 
 
 
 
 
 
 

Dugófigyelő

2020.06.05.
www.utv.hu

Utoljára feltöltött képek

Linkcsere

4Dimenzió Fixshuttle
Taxi 314
Szentendre
Rókalyuk
Tokio 170
Rádió Taxi
Szeged
Új Taxi
Tatabánya
 
Eurotravel   TAXI 3000   
Sziget taxi TaxiCentrum
Pannon Volán
Taxi, Pécs
MB Vip Service
taxi.lap.hu