PESTI HÍRLAP: Pénteken a BRFK-n

2006.10.23.

TAXIS BLOKÁD 1990.10.25-28
PESTI HÍRLAP
1990. okt. 27.
A főkapitány lemond, ha erőszakos beavatkozásra kap parancsot.
Csak békés eszközökkel!

 

Pénteken a BRFK-n:

A Budapesti Rendőrfőkapitányság titkárságán péntek reggel 9 órakor csend van. Mint megtudjuk, operatív stáb tart értekezletet.
A csoport tagjai között van dr. Szabó György, az ORFK vezetője, helyettese dr. Túrós András vezérőrnagy és dr. Barna Sándor vezérőrnagy, főkapitány.
Egyáltalán nem nyugtat meg az az információ, hogy egy honvédtábornok is helyet kapott a tanácskozáson.
Vörösmarty Mihály ezredes, a rendőri ezred parancsnoka az első, aki kilép az ajtón.

- Ezredes úr, kapott-e valamiféle konkrét utasítást teendőire vonatkozóan?

- Igen, de csak annyit mondhatok, hogy megpróbáljuk mindenképpen békés eszközökkel megoldani a helyzetet. Valahogy azonban fel kell oldani ezt az óriási forgalmi dugót a városban - válaszolja az ezredes már távozóban.

A főkapitány szobája talán még soha nem ért meg ekkora forgalmat. Ég­nek a telefonvonalak, újságíró kollégákkal együtt toporgunk a szobában. A hely­zet felettébb szokatlan rendó'rnek és hírlapírónak egyaránt.

- A lakossággal szemben semmilyen fellépést nem tervezünk -mondja az ingujjra vetkőzött kapitány - csupán a gépkocsik elszállítását, az utak megtisz­títását szeretnénk megoldani. Ez azonban attól függ, hogy a miniszter úr és a taxisok tárgyalása milyen eredménnyel jár.

Délelőtt 11 óra, amikor jön a hír, félbeszakadtak a reményeket sejtető tár­gyalások. Egyik fél sem enged, a következmény pedig fokozott harckészültség elrendelése a rendőri erőknél. A miniszter délig ad haladékot a taxisoknak a bé­kés elvonulásra. A főkapitány szobájában néhányan a fejükhöz kapnak, riadt tekintetek találkoznak egymással. A döntés - mindenki számára világos - belát­hatatlan következményekkel járhat.
Fél óra múlva a televízió stábja lesújtó hírrel érkezik. Nő a csődület az Árpád híd pesti hídfőjénél, a tömeg alig várja a rendőrség közbelépését. Közben szidalmazzák, leköpdösik a kivonult rendőröket, félő, hogy engednek a provoká­ciónak. Egy friss telefonjelentésből mindannyian megtudjuk, gyakorlatilag kö­rülzárták a Mosonyi utcai rendőrlaktanyát. Nem szabad beavatkoznunk, vissza kell vonni az erőket - halljuk a válságstáb tagjaitól.

Dr. Barna Sándor a telefonért nyúl. A minisztert Göncz Árpád dolgozó­szobájában éri utol. Az elmúlt percek eseményeinek taglalásával meggyőzi dr. Horváth Balázst, nincs értelme a helyzet további "élezésének". A miniszter utasítást ad az Árpád hídi rendőri erők visszavonására, egyidejűleg visszafor­dítják az útbaindított honvédségi alakulatokat. Számunkra úgy tűnik, jobb lenne, ha a miniszter személyesen is mintát venne a döntéskényszerben lévők hangu­latából.

Dr. Szabó Győző, az ORFK vezetője azonban másként látja a dolgot.

- A miniszter úr most ott van, ahol a legnagyobb szükség van rá. Hihetet­lenül nagy felelősség nehezedik most rá. hiszen a kormány többi tagjával történt egyeztetés után döntenie kell. Mi - ahogy ezt láthatja - folyamatosan beszámo­lunk neki a történtekről.

A tévéhíradónak dr. Barna Sándor ismételten kijelenti, nem avatkoznak be erőszakosan a helyzet megoldása érdekében. Majd néhány perc múlva az újságírók előtt azt hangsúlyozza, ha olyan utasítást kap, ami erőszak alkalmazására hív fel, lemond beosztásáról. Egy órakor Horváth Pált, a budapesti taxisok képviselőjét és Barcsai Jenőt, a magánfuvarozók szerveze­tének tagját fogadja a válságstáb. A rövid megbeszélés során a taxisok elmond­ják, amennyiben a kormány hajlandó hétfőig - a közösen elkészítendő csomag­terv kidolgozásáig - visszavonni az áremelkedésre vonatkozó intézkedését, akkor három órán belül megszüntetik az ország területén a forgalmi akadályokat.
A főkapitány a képviselőkön keresztül igyekszik megnyugtatni minden taxist, és a problémák együttes megoldására kéri fel Horváth Pálékat.

Somogyi Gábor

 

 Taxisblokád 1990. okt. 25-28

Fórum

Fotók


Közösségi kapcsolatok

 
 
 
 
 
 
 

Dugófigyelő

2020.06.05.
www.utv.hu

Utoljára feltöltött képek

Linkcsere

4Dimenzió Fixshuttle
Taxi 314
Szentendre
Rókalyuk
Tokio 170
Rádió Taxi
Szeged
Új Taxi
Tatabánya
 
Eurotravel   TAXI 3000   
Sziget taxi TaxiCentrum
Pannon Volán
Taxi, Pécs
MB Vip Service
taxi.lap.hu