Horváth Balázs: Nem függeszthetik fel az áremelést

2006.10.04.

TAXIS BLOKÁD 1990.10.25-28
1990. okt. 27
Horváth Balázs belügyminiszter:

Nem függeszthetik fel az áremelést.

A péntek délutáni kormányülést megelőzően Horváth Balázs belügymi­niszter nyilatkoztatot adott a Magyar Távirati Irodának. a Magyar Rádiónak, a Magyar Televíziónak:

 

Honfitársaim! Nehéz pillanatban szólok Önökhoz, ebben a felzaklatott helyzetben kell megmagyarázni, hogy a kormány miért nem hozta előbb nyilvá­nosságra a benzinár-emelést, és miért ilyen nagyarányú az emelés.
A száraz tények a következők: a szovjet olajszállítások hónapok óta aka­doznak, benzin augusztus óta nem érkezett a Szovjetunióból. Az elmaradt olaj­szállítmányok, valamint az Öböl-válság következtében történt olajár-robbanás miatt a világpiaci árak lényegesen megemelkedtek. A korábbi 17-18 dollárról a kétszeresére emelkedett az olaj ára.
Az országnak normál fogyasztás mellett kö­rülbelül 9 napi olaj- és benzintartaléka van. Ez a jelenlegi helyzetben négy napra csökkent. Ha a fogyasztás növekszik, akkor még ennyi sem lesz, és könnyen előállhat az a helyzet, hogy az ország közlekedése megbénul, gazdasága össze­omlik. Kérjük, értsék meg: nem függeszthetjük fel az áremelésre vonatkozó dön­tésünket, mert nincs elegendő tartalékunk, és ez óhatatlanul katasztrófához ve­zetne.
Tudniuk kell azt is, hogy a szomszédos országok polgárai sokkal szigorúbb intézkedések sorozatát is elfogadták és elviselték. Csak türelemmel és az alkot­mányos úton juthat az ország előre, hiszen mindannyiunk közös erőfeszítésére van szükség ahhoz, hogy Magyarország a szabadság kivívása után a virágzó gazdaságot is megteremtse magának. Ha most egyik vagy másik foglalkozási csoport még oly súlyos gondjainak előtérbe helyezésével az egész ország műkö­dése megbénul - és megbénulhat -, ha most azok a széles rétegek is elveszítik türelmüket, amelyek eddig is vállukon viselték az átalakulás súlyos terheit, ak­kor alkotmányos rendszerünk, amelyet együtt teremtettünk, összeomolhat. Most valamennyien súlyos és döntő elhatározás előtt állunk: rend vagy káosz. Kérünk mindenkit, hogy a rend mellett döntsön, mert csak együttesen oldhatjuk meg kö­zös gondjainkat.
A belügyminiszter a kormánynyilatkozat ismertetését követően elmondta: a kormány nem számított arra, hogy ilyen ellenállásba ütközik. Folyamatosan konzultálnak Göncz Árpád köztársasági elnökkel a kialakult vészhelyzetről, és máris felállítottak három válságstábot. Ezek közül az egyik az érdekegyeztetés problémáit igyekszik megoldani a szakszervezetekkel közösen, vezetője Szabó Tamás munkaügyi államtitkár. A konfliktus globális megoldására a nemzetbiz­tonsági kabinet és a gazdasági tárca képviselőiből alakítottak válságstábot. Az energiagondok kezelésére pedig Bogár László NGKM-államtitkár vezetésével hoztak létre munkacsoportot.
A belügyminiszter hangsúlyozta: a kormány az áremeléssel senkit nem akar megnyomorítani, de az intézkedés elkerülhetetlenné vált. Horváth Balázs közölte: a kormány nem kíván erőszakhoz folyamodni, és a rendőrség munkatár­sait is felhívta, hogy tanúsítsanak toleranciát, ám igen nehéz ezt megvalósítani, mivel immár kirakatbetörésekre, vasúti sínek eltorlaszolására is sor került, és az ország légi közlekedését is a megbénulás fenyegeti. A miniszterelnök betegsége miatt a miniszterelnöki teendőket ellátó Horváth Balázs belügyminiszter szólt arról is, hogy rendszeresen tartja telefonon a kapcsolatot Antall Józseffel, akinek instrukciói alapján intézkedik.
Kérdésre válaszolva Horváth Balázs közölte: a kormány álláspontja válto­zatlan: az elkerülhetetlen áremelést nem vonják vissza, ám megvizsgálják, mit tehet a konfliktus megoldása érdekében a kormány, amennyiben hétfő délutánra a taxisok és fuvarozók képviselői reális elképzeléseket nyújtanak át. Szükséges azonban, hogy addig is felszabadítsák a lezárt utakat és hidakat, s így az ország­ban az élet normalizálódhassák - hangsúlyozta. A belügyminiszter közölte: a magyar-jugoszláv határon jugoszláv turisták sztrájkra fölhívó röplapokat adtak át a magyar hatóságoknak, amelyeknek aláírása ez volt: ”az Országház előtti tüntetők". Ez azt mutatja - mondta -, hogy legalábbis egyes helyeken szervezett politikai tüntetést igyekeznek szítani a minden bizonnyal spontán megmozdulá­sokból.


 

 Taxisblokád 1990. okt. 25-28

Fórum

Fotók


Közösségi kapcsolatok

 
 
 
 
 
 
 

Dugófigyelő

2020.06.05.
www.utv.hu

Utoljára feltöltött képek

Linkcsere

4Dimenzió Fixshuttle
Taxi 314
Szentendre
Rókalyuk
Tokio 170
Rádió Taxi
Szeged
Új Taxi
Tatabánya
 
Eurotravel   TAXI 3000   
Sziget taxi TaxiCentrum
Pannon Volán
Taxi, Pécs
MB Vip Service
taxi.lap.hu