Göncz Árpád nyilatkozata

2005.10.27.

TAXIS BLOKÁD 1990.10.25-28

GÖNCZ ÁRPÁD KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK NYILATKOZATA

Honfitársaim! Hazánkban válsághelyzet alakult ki, ami túlnőtt a benzin­áremelés kérdésén és a taxisok követelésein, s minthogy ez a válság politikai ter-mészetű, politikai megoldást kíván. Ezért:
1. Javaslatot tettem a kormánynak, hogy hétfőig, amikor folytatódhatnak a taxisokkal folytatott egyeztető tárgyalások, függessze fel a benzináremeléssel kapcsolatos intézkedését.
2. Felkérem a kormányt, az illetékes szaktárca irányítását és a taxisokat, hogy a taxisok felajánlásának megfelelően tárgyalják meg, miként lehet kölcsönös egyetértéssel biztosítani, hogy az ország gyér benzintartalékai ne fogyjanak el a felfüggesztés ideje alatt és ne ismétlődjenek meg a benzinkutaknál a tegnapi nap folyamán tapasztalható felvásárlási rohamok. Az ezzel kapcsolatos megálla-podásnak természetesen meg kell előznie a felfüggesztés bejelentését.
3. Megkérem a személy- és teherfuvarozókat, hogy a felfüggesztés beje-lentésével egyidejűleg térjenek haza és szüntessék meg az útlezárásokat.
4. Átiratot intézek a Parlamenthez, és javaslatot teszek, hogy a kialakult helyzetet hétfőn rendkívüli ülésen tárgyalja meg.
Kérem az ország lakosságát, hogy a tárgyalások idején már több ízben be-bizonyított bölcsességével és megfontoltságával tartózkodjék minden olyasmitől, ami a megállapodásokat nehezítheti, s mindenekelőtt az élelmiszer-szállítás és élelmiszer-kereskedelem, továbbá az egészségügy dolgozóit, hogy köves­senek el minden tőlük telhetőt a normális állapot fenntartására.

 

 

 

 Taxisblokád 1990. okt. 25-28

Fórum

Fotók