Jeszenszky Géza

2006.10.08.

TAXIS BLOKÁD 1990.10.25-28
NÉPSZABADSÁG

1990. okt. 27.

Jeszenszky: Áldozatok nélkül nincs hitel !

 

A kormányülés szünetében pénteken este Jeszenszky Géza külügyminiszter értékelte a kialakult helyzet külpolitikai hatásait a Magyar Televízió, illetve az MTI tudósítójának. Egyebek közt elmondta. hogy nem önmagában a taxisok de­monstrációjának, hanem az országban ennek nyomán kialakult helyzetnek lehet­nek külföldi hatásai.
A magyar kormányt ugyanis a külföldi pénzügyi szerveze­tek állandóan arra ösztönzik, hogy bármilyen nehéz is. de hozza meg a szüksé­ges döntéseket.
Ezek késése miatt már a Parlamentben is kritika érte a kormányt, amely tulajdonképpen nem halogatja a döntéseit, hanem arra törekszik, hogy a meghozataluk előtt felelősséggel mérlegelje az érintettek, különösen a legszegé­nyebb emberek helyzetét. A külföldi kormányok mindez: bizonyos határig tudo­másul veszik.
A külügyminiszter kifejtette meggyőződését, hogy még nem történt jóvá­tehetetlen hiba, de az ország valamennyi állampolgárának szembe kell néznie az áldozatvállalás szükségességével.

 

 

 Taxisblokád 1990. okt. 25-28

Fórum

Fotók