Végső visszaszámlálás! Minisztériumi taxirendelet tervezet 2014 február ..

2014.10.11.

A Kormány 176/2015. (VII.7.) Korm. rendelete
a személygépkocsival díj ellenében  végzett közúti személyszállításról

Elfogadott, végleges változat.  Hatályba lép, 2015. 08. 06.  ( ha minden igaz )

 

 

Befújta a szél, a készülő kormányrendeletet

És íme a rendelettervezet márciusi állapota:
Erről a változatról nem tudunk semmit.  Már Május van.  még hivatalosan nem jelent meg sehol....
 

Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha!
Rabok legyünk vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok!

A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

 

 

 

A TGFSZ hírlevele:

Tisztelt Kollégák, Kedves barátaim!

 
Ez a hírlevél hosszabb a megszokottnál, de kérek mindenkit, hogy alaposan olvassa át hiszen ez az országos taxi rendelet-tervezete (ill. a főbb, fontosabb részek kivonata ), ami akár már ebben a hónapban kihírdetésre kerül(het).

 

- Amennyiben nem sikerül megegyezésre jutni a problémás részekben, úgy megszervezzük az utóbbi tíz év eddigi legnagyobb Országos Taxis Demonstrációját!

(az előkészületek már 1 hónapja folynak)                    A hír fóruma

Franky 2014.10.17. 15:45:48 / Válasz # 336378
avatar

Reggel a TV2 Mokka című adásában hirtelen feltűnt Metál úr. No, gondoltam, megnézem, mi érdekeset fog mondani, milyen szavakkal fogja érdekvédő munkáját bizonyítani. Hajtott a kíváncsiság, hogy egy néhány tucat fő tagsággal rendelkező, magát Országosnak jelzett szervezet politikusi vénával megáldott vezetője vajon azt képviseli-e, amire tagsága felhatalmazta. Röviden: csalódtam. No az, hogy ez az ATV adásában is megismétlődött, az már a gyönyör netovábbja.

Szeretném hűen visszaadni azokat a szavakat, amiket mondott, de elképedésemben sajnos a részleteket már megjegyezni sem tudtam. Mit is képvisel a média által valami csoda folytán kiemelt karrierista? Hát nem a taxist. Ez úgy lejött. Mondhatni "átjött". 

Én elhiszem, hogy a kompromisszum szükséges. Természetes, hogy kell egy középutat találni, ami még elfogadható. De ez a középút Budapesten egészen más dimenzió, mint a vidéki taxistársadalomban. 

Nem, vidéken nem elfogadható a tervezet (miniszteri) sok bekezdése! Nem, nem hatalmazta fel senki tisztelt Metál urat, hogy több ezer taxis nevében nyilatkozzon azok szándékairól, gondolatairól!

Tisztelt Metál úr. Arra van lehetősége, hogy a saját, illetve 30 fős szövetsége véleményét hangoztassa. De arra, hogy más szervezetek nevében közös álláspontnak állítsa be az Ön véleményét úgy, hogy csupán az OTSZ-t nevezi meg a Kamarával egy szinten, egyben a többit lealacsonyítja a cinkos hallgatással, hát erre már nem gondolom, hogy lenne felhatalmazottsága.  Mert nem, nem minden szervezet, köztük az Önökénél jelentősen több taggal rendelkező sem ért egyet az Ön által képviselt, talán média-politikai helyezkedő célzatú mondanivalójával.

Azt én persze teljes mértékben elutasítom, hogy valaki valamilyen jövőbeni pozíció kedvéért meghajol bárki akaratának! Felháborít, ha valaki ilyen, és ehhez hasonló feltételezésekkel él! 

Azonban valószínűleg Ön nem alkalmas arra, hogy felelősséggel egy teljes társadalmi csoportot képviseljen!

Mindazonáltal megfogalmazódott bennem, hogy az eddigi naív várakozás, türelmes és bizakodó szemlélődés elpocsékolt volt.

Én magam a jövőben semmilyen hitet nem szavazok Önnek. Nagyon remélem, hogy néhány, nem is, inkább sok-sok taxis és szervezet egyetért ebbéli véleményemmel. Ezen kívül tisztelettel kérem a TGFSZ felelős vezetőit, hogy az OTSZ megnyilvánulásaitól határolódjon el minden eseményen, fórumon, dokumentumon.

Jelzem, nem dühös vagyok. Szomorú. 5 év megfeszített munkáját, szócsatákat, vitákat, eredményeket tett tönkre a mai attrakció. Gratulálok.

 

 

Tartalom:

 

 1. A múlt hét pénteken (okt.03) megkaptuk a legújabb (országos) taxis rendelet-tervezetet véleményezésre.
 2. Az MKIK szervezésében 2014. október 6. (hétfő) 10.00 órától rendkívüli ülés keretében tárgyaltuk a rendelet tervezetet 2

2.1 A rendeletben található főbb problémák.

 1. A szolgáltatás engedélyezésére vonatkozó rendelkezések 3. §.
 2. Személyes megbízhatóság 5. §.
 3. Szakmai alkalmasság 6. §.
 4. Személyszállító szolgáltatást végző személygépkocsi műszaki alkalmassági vizsgálata   9. §.
 5. Képzés és vizsga 10. §.
 6. A tevékenységi engedély 11. § .
 7. A személyszállító vezetői igazolványra vonatkozó rendelkezések 13. §.
 8. A tevékenységi engedély, valamint a személyszállító vezetői igazolvány visszavonása 14. §.
 9. A személyszállító szolgáltatásra, valamint a diszpécserszolgálatra kötött szerződésekre vonatkozó közös szabályok 19. §.
 10. Hatálybalépés 24. §.
 11. melléklet a …/2014 (… …) Korm. rendelethez.
 12. A Nemzeti Közlekedési Hatóság Főosztályvezetőjének jogértelmező válasza a 7 éves korhatár kapcsán.

1. A múlt hét pénteken (okt.03) megkaptuk a legújabb (országos) taxis rendelet-tervezetet véleményezésre.

 

Ikt. szám:
Előadó: dr. Nagy Dávid ()

Tárgy:   a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról készült előterjesztés visszamutatása

Tisztelt Címzett!


Mellékelten - elektronikus formában - megküldöm a tárgybeli előterjesztés-tervezetet.

Kérem, hogy a tervezetre vonatkozó észrevételéről, illetve egyetértéséről dr. Koncz Pál helyettes államtitkár urat - tekintettel arra, hogy a tervezet többszöri egyeztetésen van túl - soron kívül

2014. október 9-éig (csütörtökig)

tájékoztatni szíveskedjék.

A borítékot kérem a Jogi Főosztálynak címezni. Válaszukat a xxx-xxxx-es fax számon, valamint a xxx
@nfm.gov.hu@nfm.gov.hu>, és a xxx@nfm.gov.hu@nfm.gov.hu> e-mail címeken is fogadom.

Budapest, 2014. október 3.

Tisztelettel:
a Jogi Főosztály vezetőjének
nevében és megbízásából


Dr. Nagy Dávid
vezető-tanácsos
Jogi Főosztály
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

 


 

 

 

2. Az MKIK szervezésében 2014. október 6. (hétfő) 10.00 órától rendkívüli ülés keretében tárgyaltuk a rendelet tervezetet

 

Taxi rendelet közös véleményezése 2014_10_09

 

valamint a közös nyilatkozat:

 

 2.1 A rendeletben található főbb problémák:

 

II. Fejezet

 A személyszállító szolgáltatás engedélyezése

 1. A szolgáltatás engedélyezésére vonatkozó rendelkezések 3. §

3. § (8) A személytaxi-szolgáltatást végző személygépkocsi az engedélykivonatában meghatározott működési területet kizárólag a működési területén felvett utassal lépheti át. Működési területen kívül utast nem vehet fel; az általa működési területén kívülre szállított utast azonban a működési területén lévő bármely helyre visszaviheti.

itt közvetlenül sérül az utasjog, illetve a taxiszemélyszállító fuvarvállalási lehetősége. a célt értjük, de jelen megfogalmazás alapján nem betartható

ez annyit jelent hogy a X taxis által x településre kiszállított utast kizárólag az X taxis hozhatja vissza abban az esetben, ha ott helyben megvárja az utast! vagyis, ha az X taxis az x városból üresen hazajön, akkor az általa előzőleg elszállított utast sem ő, sem más taxis nem hozhatja vissza, ha az a működési területén kivülre eső településen tartózkodik

 

2. Személyes megbízhatóság 5. §

A személyes megbízhatóság követelményének a vállalkozás vezetője és szakmai irányítója abban az esetben nem felel meg, ha

a) korábban olyan vállalkozás szakmai irányítója volt, amelynél a járművezetők személyi feltételeire, az áralkalmazásra, a nyugtaadási kötelezettségre, valamint az önkormányzat által közterületen kijelölt taxiállomás használatára vonatkozó rendelkezéseket megsértették, és ezért a tevékenységet engedélyező hatóság a vállalkozás tevékenységi engedélyét felfüggesztette, a felfüggesztés időtartama alatt;

b) korábban egyéni vállalkozó volt és a személyszállító szolgáltatásra vonatkozó vállalkozói tevékenységének a folytatását a hatóság megtiltotta, a megtiltásáról hozott határozat végrehajthatóvá válásától számított egy évig, vagy ha a határozatban foglalt időtartam ennél hosszabb, akkor addig az időtartamig;

 

3. Szakmai alkalmasság 6. §

 

(1) A szakmai irányítónak – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – személytaxis vállalkozói képesítéssel vagy személygépkocsis személyszállító vállalkozói képesítéssel kell rendelkeznie. A képesítés megszerzéséhez a szakmai irányítónak az 1. melléklet szerinti szaktanfolyamon kell részt vennie, és eredményes vizsgát kell tennie.

 

Egyéni vállalkozók figyelmébe ajánlom a fentieket.

 

6. Személyszállító szolgáltatást végző személygépkocsi műszaki alkalmassági vizsgálata 9. §

 

3) A közlekedési hatóság az általa kiadott igazolólappal igazolja a személygépkocsinak személytaxi-szolgáltatásra, továbbá személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra való alkalmasságát. A személygépkocsi abban az esetben minősíthető alkalmasnak, ha a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott üzemeltetési és műszaki feltételeknek, valamint az e rendelet 3. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelel.

 

(4) A személyszállító szolgáltatást végző személygépkocsi időszakos vizsgálatára a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletnek az időszakos vizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal a kiegészítéssel, hogy vizsgálni kell a 3. mellékletében meghatározott feltételeknek a meglétét is.

A személygépkocsis-szállításra és a taxira is egyaránt 7 év az évjárat korlátozás (3. melléklet 1.1 pontja) (a rendeletek végén lesz)

 7. Képzés és vizsga 10. §

(4) Továbbképzési szaktanfolyami képesítést kell megszereznie annak a járművezetőnek, akinek az (1) bekezdésben meghatározott alapképesítése érvényességi időtartama lejárt, továbbá azoknak, akik az (1) bekezdés szerint alapképesítés megszerzésére nem kötelezettek.

 

(5) A továbbképzési szaktanfolyami képesítés megszerzéséhez a járművezetőnek szaktanfolyamon kell részt vennie, és vizsgát kell tennie. Az ez alapján kiállított vizsgaigazolás (a képesítés megszerzését igazoló okmány) öt évig érvényes. Ezt követően a járművezetőnek ötévente továbbképzésen kell részt vennie, és vizsgát kell tennie.

 

8. A tevékenységi engedély 11. § 

A tevékenységi engedély ötéves időtartamra adható ki.

 

10. A személyszállító vezetői igazolványra vonatkozó rendelkezések 13. §

(3) A személyszállító vezetői igazolványt a közlekedési hatóság a 10. § (3) és (5) bekezdése szerinti vizsgaigazolásnak az érvényességi idejére, de legfeljebb öt évre adja ki.

 

(8) A közlekedési hatóság a személyszállító vezetői igazolványt (megjegyz.: a kis sárga kerül visszavonásra)

a) visszavonja, ha a személyszállító vezetői igazolvány kiadásának az e rendeletben meghatározott feltételei már nem teljesülnek, vagy

b) legalább három hónapra, de legfeljebb öt évre visszavonja, ha a 17. § és a 19. § rendelkezéseit a járművezető megsértette.

 

11. A tevékenységi engedély, valamint a személyszállító vezetői igazolvány visszavonása 14. §

3) A közlekedési hatóság a gépkocsivezető személyszállító vezetői igazolványát – a jogsértés súlyosságától függően – legalább egy, de legfeljebb három évre visszavonja, ha a vállalkozás személygépkocsijának vezetője az e rendeletben meghatározott rendelkezéseket bármilyen módon megsértette.

 

VI. Fejezet Szerződések

15. A személyszállító szolgáltatásra, valamint a diszpécserszolgálatra kötött szerződésekre vonatkozó közös szabályok 19. §

(1) A vállalkozást a személytaxi-szolgáltatásra – a (2) - (4) bekezdésekben foglalt kivétellel – szerződéskötési kötelezettség terheli.

Elavult és pontatlan megfogalmazás:

pontosan meg kell határozni, hogy milyen esetben van szerződéskötési kötelezettsége

- diszpécserszolgálat

- taxis (aki a tényleges fuvarozást teljesíti)

 

meddig tart a kötelezettsége a pl a diszpécserszolgálatnak, hiszen a fuvarközvetítő és szervező szolgálat az aki a rendelést az utas részéről felveszi/ rögzíti és közvetiti ki a fuvart ténylegesen teljesítő taxis részére.

mit vállal a diszpécserszolgálat és a szerződésben foglaltak hogyan vonatkoznak rá illetve hogyan oszlik meg a közte valamint a taxis között?

Mennyire köti a diszpécserszolgálatot az ár alkalmazásra vonatkozó (őnkormányzati) előírás?

Jelenleg a diszpécser szolgálat bármilyen árat kikínálhat, de a rendelettől eltérő ár alkalmazást ( kényszerhelyzet) a taxis valósítja meg.

eljárni a taxissal szemben fognak, mert közvetlenül ő sérti meg az ide vonatkozó előírást, ugyanakkor a diszpécserszolgálat mossa kezeit!

 

felmerülő kérdések:

utas megrendeli a taxifuvart a diszpécserszolgálattól aki ezt rögzíti majd kiközveti a taxis részére

a diszpécserszolgálat jelenleg nem vállal felelősséget

- a fals rendelésért

- a fuvardíj meg nem fizetésért

illetve az ő által rögzített rendelés kiközvetítésének elmaradásáért

 

18. Hatálybalépés 24. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 90. napon lép hatályba.

 

3. melléklet a …/2014 (… …) Korm. rendelethez

 

A személyszállító szolgáltatáshoz használt személygépkocsira vonatkozó követelmények

 

1. A személytaxi-szolgáltatáshoz használt személygépkocsira vonatkozó általános követelmények:

 

1.1. a forgalmi engedélybe bejegyzett első nyilvántartásba vétel időpontjától számítva hét évnél több nem telt el vagy a jármű környezetvédelmi osztályba sorolása megegyezik a megfelelő forgalomba helyezési légszennyezési követelményeknek.

 

 

 

3. A Nemzeti Közlekedési Hatóság Főosztályvezetőjének jogértelmező válasza a 7 éves korhatár kapcsán

 

Mivel a korhatárra vonatkozó meghatározás elég nehezen értelmezhető, ezért jogértelmezés lett kérve Mikulás Róbert főosztályvezető úrtól.

Íme a válasz:

 

Tisztelt Elnök Úr!

 

 

A tervezet az alábbiak szerint szól:

 

„(4) A személyszállító szolgáltatást végző személygépkocsi időszakos vizsgálatára a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletnek az időszakos vizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal a kiegészítéssel, hogy vizsgálni kell a 3. mellékletében meghatározott feltételeknek a meglétét is.

 

A személyszállító szolgáltatáshoz használt személygépkocsira vonatkozó követelmények

 

1. A személytaxi-szolgáltatáshoz használt személygépkocsira vonatkozó általános követelmények:

 

1.1.  a forgalmi engedélybe bejegyzett első nyilvántartásba vétel időpontjától számítva hét évnél több nem telt el vagy a jármű környezetvédelmi osztályba sorolása megegyezik a megfelelő forgalomba helyezési légszennyezési követelményeknek.”

 

A fentiek értelmében ha időszakos vizsgálaton megjelenik egy 2007. október 7-én forgalomba helyezett (7 éves és 1 napos) gépkocsi a jármű a 3. melléklet 1.1. pontjában szereplő feltételt nem teljesíti, tehát taxiként már nem vizsgázhat.

 

Első nyilvántartásba vételnek a jármű első (akár külföldi) nyilvántartásba vétele számít. Külföldről behozott használt jármű esetében a külföldi első nyilvántartásba vétel.

 

A tervezet szerint Euro 4-es környezetvédelmi osztályba kell tartozni a Taxi gépkocsiknak. Az 1.1. pontban vagy feltétel került meghatározásra, azaz 7 évnél nem idősebb vagy a legkorszerűbb Euro6-os normát teljesítő gépkocsi. Tehát vagy legalább Euro 4-es és legfeljebb 7 éves, vagy lehet 7 évnél idősebb, ha Euro 6-os (ez utóbbit nem tudom elképzelni, hogy létezik).

 

Üdvözlettel:

Mikulás Róbert

főosztályvezető

 

Nemzeti Közlekedési Hatóság

Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal

Jármű Módszertani Főosztály


A hír fóruma

Az OTSZ levele a Miniszternek:

 

A rendelet tervezet 2013.02.13.-i állapota


 

Tisztelt Kollégák!Információnk szerint az országos taxis rendelet-tervezet 2 héten belül beterjesztésre kerül.

A jelenlegi tervezet 2009-óta készül(get) és ez idő alatt számos változtatáson esett át.
Az első változatot 2011-ben ismerhettétek meg, majd 2012 év végén 10 napig lehetett véleményezni a minisztérium honlapján megjelenitett tervezetet
2013- májusban lezártnak tekintette az egyeztetést az előkészítést végző osztály úgy, hogy számos szakmai javaslatot egyszerűen figyelmen kívül hagyott.
Ennek ellenére a tervezet további számos változtatáson esett át, de a FUVOSZ-on kívül az előkészítést végző osztály senkivel sem egyeztetett hivatalosan.
Maga a rendelet-tervezett a FUVOSZ közreműködésével és az ő igénye, érdekei alapján modosult.
Legutoljára a FUVOSZ szervezésében 2 találkozó került megszervezésre ahová a rendelet előkészítését végző osztály egyik vezetője is meghívást kapott és részt is vett.
Itt a FUVOSZ által meghívott személyek tulajdonképpen tulnyomórészt ratifikálták a tervezetet, ami a találkozón a töbségi szavazás alapján (tartalommal) kerül beterjesztésre.
A TGFSZ, az OTSZ , továbbá pesti és vidéki helyi szervezetek és cégek közreműködésével országos aláírásgyűjtés kezdődött.
Az aláírásgyűjtés tiltakozás a jelenlegi tervezet beterjesztése ellen, annak hiányosságai, szakmaiatlansága miatt!


Az alábbi levél került közösen megfogalmazásra, melyaz aláírásokkal együtt elküldésre kerül a Miniszter Asszony részére!


A kérésünk a következő:

Taxis cégek, fuvarszervező- és közvetítő irodák és szakmai- érdekvédelmi szervezetek részére:

A levél kinyomtatása után pecsételjék le és írják alá, majd postai úton tértivevényesen az alábbi címre juttassák el:


NÉMETH LÁSZLÓNÉ NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER

1011 Budapest, Fő utca 44-50.Illetve szkenneljék be és email-ben is küldjék el az alábbi email címre:

miniszter@nfm.gov.huKérjük, hogy másolatként az alábbi szervezet(ek) is kerüljön címzésre (hogy ne lehessen letagadni)

TGFSZ email: iroda@tgfsz.hu

OTSZ email: elnok@taxiszovetseg.hu


Taxisok részére:

A levél kinyomtatása után írják alá,

NÉV (nyomtatott betűvel)

Város (nyomtatott betűvel)

Személytaxi-vezetői szakvizsga igazolvány száma (kis sárga)

aláírás

pl:

GIPSZ JAKAB - 8000- Székesfehérvár - 0012345- Gipsz JakabMajd postai úton tértivevényesen az alábbi címre juttassák el:

TGFSZ
2315 Szigethalom, VI. utca 8.


Illetve szkenneljétek be és email-ben is küldjétek el az alábbi email címre:

iroda@tgfsz.hu


A TGFSZ a postai úton érkezett aláírásokat egyetlen dokumentumba összefűzve potai úton juttatja el a Miniszter Asszony részére illetve emailben is tovább küldjük.

Kérünk minden szervezetet, céget és taxis kollégát, , hogy a felhívást vegyék nagyon komolyan, mert ha a rendelet a jelenlegi tartalommal kerül elfogadásra akkor azon módosításra a későbbiekben nem lesz lehetőség!

Budapest, 2013, 02.23


Üdvözlettel:

TGFSZ. Vezetőség


 

És ami eljutott hozzánk:


 

Egy emailtöredék:  
(az íróját, a 10 éves korhatár nem zavarja...)

A minisztériumi rendelet tervezet jelenleg:

- a taxi engedély kiváltással kapcsolatos előírások sokaságát növeli ( 5 évente tanfolyam, képesítésről megyénkénti vizsga kötelezettség, autó bérlés megoldatlansága, stb.)

- a taxi engedély kiváltással kapcsolatos adminisztratív terhek csökkentése helyet a terhek növelése ( 5 évente taxi engedély csere, irreális összegű minősítő vizsga díj, felesleges új karakter a sárga rendszámokra, on-line nyilvántartás helyett papír alapú engedély, papír alapú engedély kivonat, 5 évente az NKH birtokában lévő bizonyítványok, igazolások benyújtása, stb.)

- nem teremti meg a gépkocsi, a vállalkozó és a gépkocsivezető elkülöníthetőségét, melyek ma már akár független vállalkozásként is működhetnének a vállalkozások hatékonyságának növelése érdekében.- a személygépkocsis személyszállítói tevékenység végzéséhez kapcsolt kötelezettségeket csökkenti. (A többségében jelenleg sem használt sárga rendszám kötelezettség helyett fehér rendszám használata, a taxi gépkocsivezetőknek előírt megyénkénti képesítés helyett országos képzés. )A rendelet tervezet egyáltalán nem szabályozza az egyéb, díj ellenében végzett személyszállítási tevékenységek engedélyhez kötését, melyek többek között a következők lehetnek:

- autóbérlés gépkocsivezetővel,

- más tulajdonát képező gépjármű vezetése,

- egyéb, máshova nem sorolt szárazföldi személyszállítás,

- dottó kisvonat ( biztos tudod mi a hivatalos megnevezése)

- műanyag karosszériás, lassú járműnek rendszámozott, replika oldtimeres fuvarozás,

- riksa, stb. és még nem is jutottunk el a motor taxihoz.A külföldi példa alapján feltételezem te is látod, hogy ha a minisztériumi rendelet tervezet jelenlegi módosítását elfogadják, akkor a vállalkozók többsége a taxi helyett az engedélyhez nem kötött tevékenységeket fogja előnybe részesíteni, melyek ráadásul úgy végezhetőek, hogy a jelenleg ellenőrzésre jogosult NKH képtelen a megkülönböztetést biztosító jelzés nélküli szolgáltatókat a forgalomból ellenőrzés céljából kiválasztani.Kérem, mindenki döntse el!

Támogatja a mostani tervezetet, és megvárjuk, míg a rendelet következményeként – megjelenő egyéb köntösbe bújtatott, engedély kiváltásra nem kötelezett vállalkozók jelenléte miatt - a taxisok tönkre mennek, majd az utcára vonulnak, vagy készül egy olyan rendelet, mely – a véleményem szerint –- reális keretek között, arányosan szabályozza az összes díj ellenében végzett személyszállítás terheit, tevékenység végzésével kapcsolatos kötelezettségeket,

- csökkenti az adminisztrációs terheket,

- csökkenti a vállalkozás fenntartásához kapcsolódóan elvégzendő vizsgálati díjakat, ügyviteli díjakat,

- az on-line adat ellenőrzés megteremtése révén alapot teremt egy „átlag rendőr” által is elvégezhető ellenőrzésre,

- engedély nélküli tevékenység észlelés esetén meghatározza a szankcionálás kötelező folyamatát, mértékét.

- biztosítja a taxi gépkocsi, a taxiórát üzemeltető vállalkozás, és a taxi gépkocsi vezető megkülönböztethetőségét,

- ténylegesen biztosítja – és nem a jelenlegi tervezet szerint megvalósíthatatlan – taxi bérlést akár pár órára, pár napra, vagy akár hosszabb időszakra. ( Ma már ez a bérlési lehetőség sajnos megkerülhetetlen igény a vállalkozók kritikus helyzetbe kerülése esetén.)Köszönöm hogy átolvastátok javaslatomat.

Szerintem az utolsó pillanatban vagyunk. (Nagy a csend.)Üdvözlettel

 


 

Egy aláírandó körlevél:

 

Tisztelt Miniszter Asszony!

Tisztelt rendelet alkotó!


 
A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló rendelet egyeztetése az elmúlt közel 5 évben zajlott, az előkészítést végző minisztériumi dolgozók előterjesztése, a kamarák és a szakmai érdekképviseletek sorozatos kritikai észrevételei mellett.
A fent említett tárgykörben végzett tevékenységeket jelenleg a 89/1988 (XII.20) MT-rendelet szabályozza, amely nem követte a gazdasági és jogi környezet változásait.
Az előterjesztett kormányrendelet-tervezet hasonló problémákkal küzd, mint a 24 évvel ezelőtt alkotott minisztertanácsi, jelenleg hatályos szabályozás.
A tervezet
            – a díj ellenében végzett személyszállítási szolgáltatások közül kizárólag kettőt (taxival és személygépkocsival végzett személyszállítás), illetve az ezekhez kapcsolódó diszpécseri tevékenységet szabályozza;
            – nem szabályozza a további díj ellenében végzett személyszállításokat (dotto kisvonat, riksa, más tulajdonát képező gépjármű vezetése, autóbérlés sofőrrel, egyéb máshova nem sorolt szárazföldi személyszállítás stb.) – annak ellenére, hogy a fent említett szolgáltatások jelenleg bármely vállalkozás keretén belül engedélyeztetési eljárás, szakképesítés nélkül is végezhetők;
             – kizárólag a tervezetben meghatározott három tevékenység esetében írja elő a tervezet a szakképesítési kötelezettséget, annak ellenére, hogy a fent említett, nem szabályozott tevékenységi körök gyakorlása során is díj ellenében végzett személyszállítás zajlik.  
További kifogásaink a rendelettel kapcsolatban:
• A jelenleg hatályos rendelet is előír szakképzési kötelezettségeket a taxira és a személygépkocsis személyszállításra vonatkozóan, amelyeket az új rendelet határidős meghatározással érvénytelenít.
• A tervezetben foglalt eljárások a vállalkozások adminisztrációs terheit növelik. Nem teremti meg a vállalkozások adatainak online (az ellenőrzésre jogosult személyek részére) ellenőrzését.
• A megyéken nem átívelő adminisztráció és nyilvántartás utoljára a XIX. században volt elfogadható.

Megítélésünk szerint a rendeletmódosításnak nem a vállalkozások közötti esélyegyenlőség megteremtése, az adminisztrációs terhek csökkentése és a napjaink informatikai adottságait kihasználó áttekinthetőség a célja. Felmerült bennünk, hogy a tervezet csupán a 10 000 taxis és több ezer személygépkocsis személyszállítási tevékenységet végző vállalkozó, vállalkozás öncélú és – számukra – haszontalan iskolapadba kényszerítését szolgálja.
A helyzetre tekintettel elutasítjuk a rendelettervezet előterjesztését, elfogadását, és a rendelkezésünkre álló eszközökkel tiltakozni fogunk a vállalkozók érdekeinek védelmében.
Kérjük a rendelet-előkészítés új alapokra helyezését azzal a céllal, hogy a minisztertanácsi rendeletet egy, a XXI. századi elvárásoknak megfelelő, a díj ellenében végzett személyszállító vállalkozások esélyegyenlőségét célzó rendelet váltsa fel.

Budapest, 2014. február 23.

Tisztelettel és üdvözlettel:

Aláíróív taxisoknak


Letölt, kinyomtat, aláír, elküld a TGFSZ címére!


 


 

 

Ez a levél köröz az országban a taxitársaságok között. 
(A vidéki taxitársaságokat most ne hasonlítsuk a Budapestiekhez)

Több tucat városból van már aláírt példány.
Viszont nincs pillanatnyilag, a taxisok által is aláírható "aláíróív"
Reméljük valaki megalkotja végre, hogy nyilvánosságra hozhassuk!

 

A téma részletes megvitatása, az: Átalakítják a TAXI fuvarozói jogszabályokat. ( MEGSZIVATNAK ) című topicban folyik.

 


 

 

 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Fő utca 44-50.

1011 Budapest

Németh Lászlóné Miniszter Asszony részére

 

Tárgy: A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló kormányrendelet későbbi időpontban történő beterjesztése

 

Tisztelt Miniszter Asszony!

 

Szervezetünknek lehetősége volt az eltelt 4 évben több esetben egyeztetni a szakminisztérium munkatársaival ún. szakértői bizottság keretén belül is a tervezett Kormány rendeletről. Sokszor, több módon szóban és írásban jeleztük aggályainkat arra való tekintettel, hogy a jelenleg érvényben levő rendelet szükségtelen és bürokratikus, valamint vállalhatatlan és felesleges elemeket tartalmaz.

Megoldási javaslatokat, szövegszerű rendeleti ajánlásokat is készítettünk a Kamara (MKIK, a BKIK Taxis szakmai kollégiumával közösen) és a taxis szakszervezet (TGFSZ) bevonásával. Ezeknek a javaslatoknak ugyan egy kisebb része beépítésre került a munkaanyagba, de a mai kor elvárásainak alkalmas korszerű megoldások továbbra is hiányoznak a rendelet tervezetből.

Az Európai Unió országainak közlekedésért felelős miniszterei már évekkel ezelőtt megállapodtak abban, hogy a személy-taxi szolgáltatást, rendeleti formában minden nemzet települési önkormányzata(i) saját maga kell, hogy szabályozza. Erre tekintettel kérem, hogy a önkormányzatokra tartozó szabályozást, többek között a tevékenységi engedélyek kiadását, azok visszavonását, az ellenőrzési feladatok szabályozását, a naprakész nyilvántartását az eddigi gyakorlatot megszüntetve – a taxi gépkocsik műszaki megfelelőségi vizsgáját kivéve - az Önkormányzatok hatáskörébe utalja át rendeleti szabályozással.

A 89/88. MT rendelet szellemisége abból indul ki, – és ez a jelenlegi tervezetben is fennmaradt - hogy a taxi-szolgáltatást a taxi jármű végzi és nem a taxi gépkocsit vezető személy. A tevékenységi engedélyt ennek megfelelően összekapcsolja a rendelet a gépkocsi rendszámával – és nem veszi figyelembe, hogy ki és milyen jogon és jelleggel vezeti a taxi gépjárművet.

25 év alatt sok minden változott, többek között az is, hogy a taxi járművek több mint 25%-át már nem a tevékenységi engedély birtokosa vezeti. A fővárosi taxi-ellenőrzések - melyet a BKK sok esetben a NAV és a Fogyasztóvédelmi Hatóság bevonásával végzett -, azt támasztják alá, hogy a szabályt sértő taxisok nem rendelkeznek alkalmazotti munkaszerződéssel, sok esetben még taxi vezetői igazolvánnyal sem.

Mivel a vállalkozási engedélyek kiadása és nyilvántartási kötelezettsége a települési önkormányzatok hatásköre, ezért megítélésünk szerint, a taxi engedélyek kiadását is a települési önkormányzatok hatáskörébe kellene utalni a jövőben.

Ma pl. Budapesten, ahol az Önkormányzat megelégelve a káoszt, megalkotta a taxi-rendeletét (5300 taxi-jármű) a főváros Önkormányzatának közlekedés szervezője (BKK) sem rendelkezik a taxi rendszámhoz köthető taxi-gépkocsivezetői nyilvántartással, ami az ellenőrzések alkalmával rendszeresen visszatérő alap probléma forrása, akár önkormányzati, akár NAV által szervezett ellenőrzésről, akár fogyasztóvédelmi panasz kivizsgálásáról legyen szó.

Az Országos Taxis Szövetség elkötelezett híve és támogatója annak a kormányzati törekvésnek, mely a kisvállalkozások fennmaradását segíti. Támogatunk minden javaslatot, mely egy kiszámítható, biztos és vállalható vállalkozási környezet érdekében szabályozza a taxi-szolgáltatás feltétel rendszerét, de elutasítunk minden olyan törekvést, mely továbbra is megágyazna a szürke-fekete gazdaság fennmaradásának.

 

Tisztelt Miniszter Asszony!

 

Kérem, hogy a tervezett munkaanyagot a fenti problémák miatt ne terjessze be Magyarország Kormányának, mert azt a taxisok többsége elutasítja. Az országból érkező tiltakozó leveleket és véleményeket mellékletként csatolom jelen levelemhez.

A Kamara, a szakmai- és érdekképviseletek eddig és ezután is készek egy korszerű, szabályozásban a segítségükre lenni.

Bízom benne, hogy - a társadalom és az érintett 7.500 vállalkozásban üzemeltett 10.300 taxi miatt - egy minden tekintetben aktualizált szabályozást sikerül mindannyiunk érdekében – az érdekképviseletek többségi támogatásával - nemzetünk Kormányának a későbbiekben beterjesztenie.

A további munkájához sok sikert és kitartást kívánok.

 

Tisztelettel

Budapest, 2014. február 23.

Metál Zoltán

OTSZ. elnök

 

A téma részletes megvitatása, az: Átalakítják a TAXI fuvarozói jogszabályokat. ( MEGSZIVATNAK ) című topicban folyik.