KURÍR:Belügyminiszter az ablakban....

2006.11.17.

TAXIS BLOKÁD 1990.10.25-28
KURÍR - rendkívüli kiadás
1990. október 28., vasárnap

Belügyminiszter az ablakban
Kormányhű tüntetés a Parlament előtt

 

Szombaton négy óra körüli időben háromszáz-négyszáz fős kormánypárti tüntető tömeg közelítette meg a tiltakozó taxisok által birtokolt Kossuth teret, a Margit híd, a 2-es villamos Kossuth téri megállója, illetve az Alkotmány utca fe­lől. Köztük voltak azok is, akik az MDF XI. kerületi szervezetének rendezé­sében, a Bartók Béla út 61. szám alól indultak. (Klicsu Lajos a kerületi MDF-től elmondta, hogy pártjelvények, zászlók nélkül vonulnak a Parlament elé.) A „Taxisblokád-nemzeti tragédia", „CB-terror" és a „Taxisok, haza!" feliratú transzparensekkel felszerelkezett tüntetők legelőbb a tér délkeleti sarkánál érint­keztek a feliratoktól feldühödött taxisokkal, ahol a taxisok vezetőinek sikerült csatárlánccal elkülöníteni egymástól a kölcsönösen szitkozódó csoportosuláso­kat.
Ezt követően a többszörösen és folyamatosan megerősített rendőri osztagok a lépcsők előtt a kettős rendőrfal két oldalára tudták szétválasztani a kormány­párti tüntetőket, illetve a harmadik napja demonstráló taxisokat. A lépcsőkre fel­húzódó MDF-tagok és szimpatizánsok éltetni kezdték a kormányt, amikor pedig a Parlament egyik ablakában feltűnt Horváth Balázs belügyminiszter, „Tarts ki, Balázs" kiáltásokat skandálva hátat fordítottak az átellenben kiabáló, illetve du­daszóval tiltakozó magánfuvarozóknak. A láthatóan elérzékenyült Horváth Ba­lázs ezután kinyittatta az ablakot, és integetéssel üdvözölte a hűségtüntetőket. A fokozódó üdvrivalgások közepette feltérdelt az ablakpárkányra, mit sem törődve a távolabb álló magánfuvarozók kifejezetten illetlen mutogatásával.
Mikor a demokrata fórumosok a „Mi vagyunk a nép" jelszót kezdték skan­dálni, a négy postai teherautóval időközben kiegészült alkalmi taxiparkoló más­félszer nagyobb emberserege hátat fordított a Parlament VII. kapuja fölötti erké­lyen megjelenő Horváth Balázsnak és minisztertársainak. A kormánytagok több­szöri megmutatkozásától megmámorosodott hűségtüntetők jelszavai ezután az alábbiak szerint hangzottak el: „Taxismaffia", „Nem lesz puccs", „Aki dudál, velünk van," „Vissza a hidakat", „Kormánysajtót". (Az említett kormányhű sokadalom némelyik tagját láthatóan felbőszítette a tüntetésről tudósító munka­társaink Kurír-kitűzője, amit az egyik fotós kollégáról megpróbáltak letépni, a másik fotósunknak pedig sikerült megakadályoznia, hogy kezéből kirúgják a fényképezőgépet.)
A kormányt éltetők egyike a Parlament lépcsőjéről bejelentette, hogy öt órakor elindulnak a Szabadság térre, a Televízió elé, illetve felhívta az egybe­gyűlteket, hogy a vonulás alatt tartózkodjanak a taxisok becsmérlésétől. Szózatát az szakította félbe, hogy a főlépcsőn megjelent Horváth Balázs, aki támogatói szoros gyűrűjében hangosbemondón beszédet mondott, amit azonban tizenöt méter távolságból már egyáltalán nem lehetett hallani, mert a téren álló taxik csaknem egyszerre megszólaló kürtjei teljessé tették a hangzavart. A fülsértő hangosság elülte után a kormánypárti tüntetők a következő jelszavakat hangoz­tatták: „Dolláros maffia", „Terrorizmus", „Eszközök vagytok". A Horváth Ba­lázs lemondását is követelő taxisok válasza: „Provokátorok", „Maradjatok reg­gelig".


Kis Zoltán

 

 Taxisblokád 1990. okt. 25-28

Fórum

Fotók