Tájékoztatás leendő UBER sofőrök részére a személytaxi szolgáltatás szabályairól

2016.02.23.

Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal   |  
2016.02.23.
Az alábbiakban olvashatják a legális taxizás feltételeit a leendő UBER sofőrök.

 

 
 • Vállalkozási forma
  • Egyéni vállalkozás megkezdéséhez az adószámot kell kiváltani taxi tevékenység végzésére. A tevékenység ÖVTJ száma 493201 Taxi személyszállítás, (lakóhely szerinti Kormányablak), vagy
  • Társas vállalkozás (Kft., Bt., Rt.) esetén a tevékenységi körök között kell, hogy a tevékenység TEÁOR 49.32 száma szerepeljen. (ennek hiányában cégmódosítás szükséges)
 • Taxiengedély kiváltása (fővárosi/megyei kormányhivatal)
  • engedélykivonat kiváltása járművenként
 • Sárga alapszínű rendszám (engedély kiváltását követően Központi Okmányiroda)
 • Drosztengedély(ek) kiváltása (ha olyan területen kívánja folytatni a tevékenységét, ahova külön taxiállomás-használati hozzájárulás szükséges, többek között Budapesten; helyi közlekedésszervezőnél kell kezdeményezni, Budapesten a BKK-nál)
 • Szakmai irányító
  • személyes megbízhatóság (a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 6. §-ában meghatározott követelmények, erkölcsi bizonyítvány)
  • szakmai alkalmasság (személytaxis vállalkozói képesítés: tanfolyam elvégzése a képzőszervnél, majd hatósági vizsga)
 • Pénzügyi teljesítőképesség (a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 6. §-ában meghatározott követelmények)
  • köztartozásmentes adózó
   • ezt harminc napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy
   • szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban
  • vagyoni biztosíték
   • taxinként, szállítható utasonként 50000.- Ft vagyoni biztosíték, vagy
   • felelősségbiztosítás
 • Jármű
  • műszaki alkalmassági vizsgálat (forgalomba helyezés előtti vagy időszakos műszaki vizsgálattal összevontan a közlekedési hatóság által üzemeltetett vizsgaállomáson)
  • a személytaxi-szolgáltatáshoz használt személygépkocsi forgalmi engedélybe bejegyzett első nyilvántartásba vétel időpontjától tíz naptári évnél több nem telt el
  • környezetvédelmi osztályba sorolása legalább EURO IV
  • gumiabroncskopás (minimum 3 mm a mintázat magassága)
  • elöl, mindkét oldalon légzsák
  • ABS
  • légkondicionáló berendezés
  • viteldíjkijelző készülék (taxaméter)
   • 2 évenkénti hitelesítés
  • viteldíjtáblázat
  • „taxi szabadjelző" berendezés
 • Járművezető
  • 21. életév
  • legalább két éves „B" kategóriás vezetői engedély
  • személytaxi-vezetői igazolvány (fővárosi/megyei kormányhivatal)
  • PÁV II pályaalkalmassági minősítés (Nemzeti Közlekedési Hatóság)
  • 2. egészségi alkalmassági csoportba sorolás (háziorvos)
  • A 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendeletben meghatározott vizsgakötelezettség
   • alapképesítés (tanfolyam elvégzése a képzőszervnél, majd elméleti és gyakorlati vizsga)
   • továbbképzés 5 évente (tanfolyam elvégzése a képzőszervnél, majd elméleti vizsga)

Budapesten teljesítendő többletfeltételek

 • Taxiállomás-használati hozzájárulás (BKK)
 • Speciális előírásoknak megfelelő„taxi szabadjelző" (31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 2. melléklet 8. pont)
 • Fix hatósági ár alkalmazása (31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 16. §)
 • Járműre vonatkozó előírások
  • 10 éves gépkocsival végezhető a tevékenység a 10. év december 31. napjáig
  • legalább 55 kW teljesítményű és EURO 4 környezetvédelmi besorolás
  • tengelytáv minimum 2550 mm
  • öt személy szállítása esetén a csomagtér űrtartalma minimum 430 liter, kivéve
   • kombi és egyterű jármű: 390 l
   • gyárilag elektromos és hibrid autó: 300 liter
  • Autó külső és belső megjelenése
   • sárga alapszín
   • utastájékoztatók (hatósági ár, tarifatáblák, panaszbejelentés fórumai, "Dohányozni tilos", Utasinformáció; 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 1. és 2. melléklet)
  • bankkártya terminál

Forrás: Nemzeti Közlekedési Hatóság

Fórum: