Hogy ne az indulatok vegyék át a hatalmat. Perbeszéd a párbeszédért!

2006.10.02.

TAXIS BLOKÁD 1990.10.25-28
ESTI HÍRLAP

1990. 10. 29

Hogy ne az indulatok vegyék át a hatalmat.
Perbeszéd a párbeszédért!

A „kormányzár" okozta „benzinlázadásnak" - minden bizonnyal így vonul be történelmünkbe az október végi háromnapos dráma - van egy olyan eredmé­nye is, amelyre a kormány még leglidércesebb álmaiban sem gondolt. Összeko­vácsolta és megszervezte a részeire töredezett, miszlikbe szabdalt, a hangját jó­formán csak az egymás elleni legitimációs vitákban hallató érdekképviseleteket.

 

Mert hiába esett oly sok szó a sajtóban - lapunkban is - arról, hogy tragi­kus következményei lehetnek a dolgozói érdekképviselet hiányának, mindez puszta spekulációnak tetszett mindaddig, amíg, hogy úgy mondjam, a „törté­nelmi szükségszerűség" be nem tömte ezt a hiátust.
Bebizonyosodott: egy hónapig, két hónapig, de akár öt hónapig is megte­heti a kormány, hogy nem vesz tudomást arról az akaratról, amelynek leté­teményesévé kikiáltotta magát - oly sűrűn s oly nagy előszeretettel -, de eljön az a pillanat (a történelemben mindig el szokott jőni), amikor a párbeszéd már nem elhatározás kérdése. Amikor az elégedetlenség engedetlenségbe torkollik, s a hatalom megtartásának egyetlen eszköze a tárgyalás marad - azokkal, akiket eddig éppen ez a hatalom negligált.
Drámai tárgyalás folyt tegnap tíz órán keresztül. A munkavállalók, a mun­káltatók és a kormány képviseló'i között. Olyan tárgyalás, amelynek normális körülmények között rutinmegbeszélésnek kellene lennie - s nem a Televízió ál­tal közvetített többfelvonásos drámának.
A televíziós közvetítésnek azonban - ez sem ritka mai világunkban - törté­nelmi jelentősége volt. Egyfelől maga az egyenes adás léte - amelyhez az Ér­dekegyeztető Tanács munkáltatói és munkavállalói oldala ragaszkodott. Vasár­napra ugyanis nyilvánvalóvá vált, hogy a Televízió szerkesztett hírműsorai (a Napzártát kivéve) oly mértékben hiteltelenné lettek, hogy az objektív tájékoz­tatás csakis így volt elképzelhető". Másfelől pedig a maratoni tárgyalás egyidejű követése, a kompromisszumok megszületésének - nehéz szülés volt - nyilvá­nossága mindenki számára kézenfekvővé tette nemcsak azt, hogy az érdekkép­viseletekre szükség van, hanem azt is, hogy profi érdekképviseletekre van szük­ség. Mert a tegnapelőtti tárgyalások - amikor csupán a fuvarosok képviselői tár­gyaltak a kormánnyal - éppen a profizmus hiánya miatt fulladtak majdnem kudarcba.
Érdekképviseletek, az érdekek artikulált megfogalmazásának lehetősége nélkül ugyanis ki voltunk téve annak, hogy az észérvek helyett az indulatok és az érzelmek veszik át a hatalmat. Akkor pedig...
De ezt most szerencsére nem kell továbbgondolnunk. S remélhetőleg ez­után sem.


Gyémánt Mariann

 

 

 Taxisblokád 1990. okt. 25-28

Fórum

Fotók


Közösségi kapcsolatok

 
 
 
 
 
 
 

Dugófigyelő

2020.06.05.
www.utv.hu

Utoljára feltöltött képek

Linkcsere

4Dimenzió Fixshuttle
Taxi 314
Szentendre
Rókalyuk
Tokio 170
Rádió Taxi
Szeged
Új Taxi
Tatabánya
 
Eurotravel   TAXI 3000   
Sziget taxi TaxiCentrum
Pannon Volán
Taxi, Pécs
MB Vip Service
taxi.lap.hu